Huurbeleid lokaal afstemmen!

media_l_517579[1]Aedes (Vereniging van Woningcorporaties) en de Woonbond hebben beide grote zorgen over de betaalbaarheid van het huren, zeker voor mensen met een laag inkomen. De verenigingen gaan niet alleen overleggen over de hoogte van de huurstijging, maar ook over de systematiek van het huurbeleid. Ook andere thema’s die de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen beïnvloeden zijn onderwerp van gesprek. Pro Krimpenerwaard vindt dat de huurwoningen zo passend mogelijk moeten worden toegewezen. Maar dat moet natuurlijk niet geregeld worden met een landelijke norm. De landelijke overheid moet daarover met gemeenten afspraken maken. Dan kunnen de gemeente Krimpenerwaard, huurdersorganisaties en woningcorporaties op lokaal niveau bekijken wat nodig is, zonder dat toewijzing en duurzaamheid elkaar dwarszitten. Dan kunnen woningcorporaties blijven investeren in woningverbetering, waardoor de woonlasten (minder stookkosten) van nieuwe en zittende huurders omlaag kunnen.   

Aedes en de Woonbond hopen voor het zomerreces met een voorstel te komen voor het huurbeleid vanaf 2016. Blijkens een enquête van Aedes onder 180 woningcorporaties worden de laagste inkomens ontzien. Voor huishoudens met een inkomen onder de sociale huurwoninggrens (34.229 euro) blijft de huurverhoging in 2015 beperkt tot gemiddeld 1,8 procent. Dat is lager dan de 2,5 procent verhoging die het kabinet dit jaar toestaat. Het kabinet stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren (maximaal) mogen stijgen. Huishoudens die meer verdienen dan 34.229 euro kunnen meer huurverhoging krijgen. Aedes: : ‘Natuurlijk zorgen corporaties dat de huren betaalbaar blijven, daar zijn ze immers voor. Maar het blijft een lastig dilemma. Om de verhuurdersheffing te betalen worden corporaties gedwongen huren te verhogen. In feite is het een huurdersbelasting en laat het kabinet de woningcorporaties voor belastingkantoor spelen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.