Verklaring op plotselinge vertrek Burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard, de heer Pieter Paans

Hoe hebben wij Pieter Paans als burgemeester  ervaren?

Pieter Paans is net 4 maanden burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Een joviaal en open persoon; een mensenmens. Een fijn persoon om mee te werken. Een verademing. Hij is integer zoals de Commissaris van de Koning dat ook in zijn reactie heeft genoemd. Zijn vertrek is dus een grote verrassing voor iedereen.

Het plotselinge ontslag van de burgemeester en de hieronder liggende gebeurtenissen zijn niet allemaal bedoeld voor het publieke domein. Daarom is op 16 mei met de fractievoorzitters afgesproken dat het persbericht uitgangspunt is en dat ik onze zienswijze hierover kan delen.

Welke informatie hebben wij ontvangen over het vermeende / ervaren grensoverschrijdende gedrag?

Twee weken nadat een of meerdere “incidenten” hebben plaatsgevonden is het presidium (fractievoorzitters) geïnformeerd. Er was een melding ontvangen van ervaren “grensoverschrijdend” gedrag. Dat betrof, zoals wij begrepen, met name één persoon die zich aan zijn gedrag stoorde en niet meer met hem zou willen/kunnen werken. Dit gedrag was, blijkens de ontvangen informatie via de algemeen directeur (gemeentesecretaris), met name zijn amicale omgang die mensen / werknemers kan storen.

De burgemeester is hierop om zijn reactie gevraagd.

Wat was de reactie van de heer Paans, de burgemeester op deze melding?

De burgemeester heeft de context vanuit zijn visie toegelicht. Hij is een persoon die dicht bij de mensen staat om verbinding te maken.  Hij vond de melding op punten geen correcte weergave, vooral qua beleving. Hij vond het heel vervelend dat de melder zijn gedrag als grensoverschrijdend heeft ervaren en heeft zijn excuses naar de melder gemaakt. Ook heeft hij beloofd minder “amicaal” naar de melder te zijn en meer “formeel” zijn burgemeestersrol naar de melder uit te oefenen.

Wat was de reactie van de raadsvertegenwoordiging (fractievoorzitters)?

In een gesprek met het bestuur van de gemeente heeft de burgemeester aangeven dat hij een mensenmens blijft, maar meer afstand (minder “amicaal”) zal zijn naar de mensen / medewerkers. Hij gaf aan dat hij er hieraan meer rekenschap had moeten geven, dat niet iedereen “amicaal” gedrag van een burgemeester op prijs stelt of verwacht.

Na dit vertrouwelijke gesprek waren de politieke partijen voorzichtig geneigd de burgemeester een tweede kans te geven. Er was namelijk niets bekend over het mogelijk niet integer handelen van de burgemeester bij zijn vorige werkgevers.

Dossieropbouw indien de burgemeester in de toekomst nog te “amicaal” zou handelen zou daarbij ook een rol spelen.

Commissaris van de Koning.

Vervolgens heeft de Commissaris van de Koning alle fractievoorzitters voor een gesprek uitgenodigd.  Hierbij waren tot mijn verbazing, de wethouders, die nooit bij het presidium aanwezig zijn, nu wel nadrukkelijk aanwezig.

Wij stellen voor om een professionele partij onderzoek te laten doen naar de “voorvallen”.

De andere politieke partijen wilden met spoed de zaak afdoen.

Aan het einde van het gesprek stel ik vast dat in deze, voor alle partijen ernstige kwestie met mogelijk grote gevolgen, er geen zorgvuldig onderzoek zal plaatsvinden.

Maandag neemt Pieter Paans ontslag.

Nog dezelfde dag verschijnen er  beelden in de krant en op de TV dat onze burgemeester dusdanig grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond dat ontslag volgens het bestuur onontkoombaar was!

Wat is het beeld van Pro Krimpenerwaard?

Onze partij – Pro Krimpenerwaard betreurt het dat burgemeester Paans is vertrokken en dat niet eerst een onafhankelijk feitenonderzoek naar de gebeurtenissen heeft plaatsgevonden. De wethouders en de leden van de gemeenteraad zijn volgens mij niet ter zake deskundig om in deze kwestie een oordeel te vellen. Ik heb in dat eerste gesprek dan ook aangegeven dat wij niet snel moeten oordelen en dat een extern, deskundig en betrouwbaar bureau met spoed moet worden ingeschakeld. Dat kan op grond van het door de raad vastgestelde “Protocol vermoedens integriteitsschending ambtsdragers”.

Gezien de mogelijk ernstige gevolgen zijn alle partijen gediend met een onpartijdig deskundig onderzoek en advies. De raad kan hiervoor onderzoeksvragen opstellen.

De andere partijen vonden dit overbodig, omdat de melding ook door de burgemeester niet is weerlegd. Ik blijf bij mijn standpunt dat zo’n onderzoek moet plaatsvinden.

Pro Krimpenerwaard kiest altijd voor zorgvuldigheid vóór tijd. Helaas, onze verzoeken hiervoor mochten niet baten.

Pro Krimpenerwaard vraagt zich af of er andere politieke redenen zijn geweest om aan te sturen op ontslag. Wij sluiten zelfs niet uit dat hij geslachtofferd moest worden en onder druk is gezet om te vertrekken. Het gevolg van het afwijzen van een extern feitenonderzoek door alle andere partijen inclusief de Commissaris van de Koning.

Pro Krimpenerwaard schaamt zich kapot voor het proces, de beelden in de krant, maar vooral ook de gevolgen voor de ook volgens de Commissaris van de Koning integere Pieter Paans.

Dit was te voorkomen geweest door een meer professionele aanpak van deze zaak. Een professioneel extern onderzoek daar zouden alle betrokken partijen baat bij hebben gehad: de burgemeester, de melder maar ook het gemeentebestuur.

Het vervolg

Pro Krimpenerwaard wil dat heel deze gang van zaken opnieuw wordt onderzocht door een onafhankelijk deskundig bureau. Wij zullen in de raadsvergadering van 7 juni hiervoor een motie indienen. Deze motie hebben wij jl. vrijdag, 16 mei, al naar de Griffie / Raad gestuurd.

Over Pro Krimpenerwaard

Pro Krimpenerwaard is de 4e partij in de gemeente van 10 partijen. Wij staan voor een nieuwe bestuurscultuur. Deze info is nodig om onze partij te duiden.

Pro Krimpenerwaard en Grensoverschrijdend gedrag

Wij zijn als partij natuurlijk tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag en wij betreuren dat er medewerker(s) binnen onze gemeente zijn die het op basis van onze beschikbare informatie “amicale” gedrag van de heer Paans als grensoverschrijdend hebben ervaren.

Daarom is in dit geval een goed en professioneel onderzoek noodzakelijk gebleken om te onderzoeken, wat de intenties van de heer Paans waren en waarom de melder deze als grensoverschrijdend heeft ervaren? Maar ook onderzoeksvragen als of er al eerder feedback naar de heer Paans was gegeven dat de melder dit ongewenst vond? Of hij zijn gedrag kon aanpassen naar de melder? Of in algemene zin? Of dat hij daadwerkelijk niet integer handelde? Bij bevestiging in dat laatste geval is zijn ontslag natuurlijk terecht.

Maar wij hebben de afgelopen 4 maanden een betrokken mensenmens gezien en zien hem nu ook als slachtoffer van een overhaaste beslissing om geen professioneel onderzoek te doen naar de feiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.