De gemeente Krimpenerwaard bouwt de verkeerde woningen en is zelf verantwoordelijk voor de “woningnood”

De gemeente Krimpenerwaard bouwt de verkeerde woningen en is zelf verantwoordelijk voor de woningnood. Het wijzen naar de rijksoverheid is misplaatst. Begin met het benoemen van een vakwethouder i.p.v. een goedbedoelde amateur. Laat de raad weer echt zijn aanjagende en controlerende taak uitvoeren. U zult zien dat binnen de komende raadsperiode de huisvestingsproblemen met onze voorstellen worden opgelost.

Pro Krimpenerwaard heeft al meermalen, als enige partij,  uitgesproken dat het aantal te bouwen woningen die in de Woonvisie zijn opgenomen, al ruim bemeten zijn. De gemeente mag volgens de regiovisie en de provincie slechts een beperkt aantal woningen bouwen afgestemd op het huidige aantal inwoners. Dus bouwen voor eigen inwoners en niet om inwoners van buiten aan te trekken. De norm is in eerste instantie verhoogd van de norm 1.800 naar  2.500 en is uiteindelijk tot 2030 vastgelegd op 3.000 woningen. Het totale aantal van 3000 woningen betreft een ambitie en dus geen behoefte. De werkelijke behoefte die uit de onderzoeken naar voren is gekomen ligt aanzienlijk lager. Ook Pro Krimpenerwaard heeft die woonvisie vastgesteld.

Als er woningen tekort zouden zijn, komt dat door het niet uitvoeren van bouwplannen, het bouwen van de verkeerde woningen, de leegstand van woningen die wachten op een grote renovatie of zelfs herbouw. De bouwplannen worden veel te traag uitgevoerd.Dat komt door een slechte communicatie en niet echt luisteren naar de omwonenden.

Ook valt het ons op dat er veel te weinig wordt gebouwd in de sociale huur/koop sector. Het zijn veelal de wat duurdere woningen die via advertenties aan de man worden gebracht. Dus het aantrekken van belangstellenden van buiten de gemeente.

De wethouder heeft meermalen aangegeven dat de projectontwikkelaar ook zijn trekken moet komen. Maar, is onze stelling, de wethouder is toch in de eerste plaats wethouder van de inwoners en niet van de projectontwikkelaar.

Pro Krimpenerwaard wil binnen het stedelijke gebied bouwen, in iedere kern en op verouderde bedrijventerreinen. Zoals langs de Hollandsche IJssel. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning en dat wordt tot op heden niet uitgevoerd. Meer aandacht voor de sociale sector en woningalternatieven zoals de Tiny Houses en mantelzorgwoningen Bij nieuwbouwprojecten willen wij een zelfbewoningsplicht. Het wordt in de visie van Pro Krimpenerwaard onmogelijk gemaakt om goedkope woningen op te kopen en tegen hoge prijzen te verhuren. Wij beschermen de woningzoekenden.  Het bouwen voor eigen inwoners serieus uitvoeren. Dat is ook het uitgangspunt van de provincie.

Het woningtekort in de Krimpenerwaard ligt niet in het ontbreken van geschikte locaties, maar in het maken van verkeerde keuzes en het ontbreken van daadkracht. Ook wordt er niet gebouwd naar behoefte (type woningen) waardoor ook na de woningbouw het woonprobleem in stand blijft. Er is voldoende beschikbare ruimte buiten het groen om in iedere kern te voldoen aan de woonbehoefte, maar dan moeten wel de juiste keuzes worden gemaakt. Hiervoor is kennis, visie en daadkracht nodig.

Pro Krimpenerwaard zet voor de komende raadsperiode vol in op duurzame woningen voor jongeren en appartementen voor senioren om zo ook de doorstroming te stimuleren. Deze woningen worden eerst aangeboden aan onze inwoners. Daarna zal het gemeentebestuur per project bepalen of deze woningen aan de overige inwoners mogen worden aangeboden. De woonvisie moet jaarlijks  geüpdatet worden.

Een vakwethouder kan hierin een belangrijke rol spelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.