Belangrijke informatie voor de onteigende boeren achtergehouden!

In de raadsvergadering van 8 maart 2022 stond het onderwerp “bekrachtiging geheimhouding” op de agenda. Dat ging over de Raadinformatiebrief van het college over de inzet van onteigeningen van agrarische gronden voor algemeen maatschappelijke doelen en een bijlage”. Deze 2 stukken zijn op verzoek van VGBK in het kamertje geniep besproken in het besloten deel van de raadsvergadering. Iedereen was het daarmee eens, maar niet Pro Krimpenerwaard.

Wij hebben hiervoor de volgende argumenten.

Het valt onze partij zwaar om t.a.v. deze prangende en dringende kwestie met de geheimhouding in te stemmen zoals het college heeft gekoppeld aan de onteigeningsprocedure t.a.v. agrariërs. Wij mogen deze stukken niet geheim verklaren, aangezien het indruist tegen onze kerntaak de belangen van de burgers te behartigen door juist het college te controleren t.a.v. dergelijke belangrijke en allesomvattende kwestie, namelijk het inbreken op het eigendomsrecht van burgers. Wij verwijzen ook naar de kwalijke reputatie die onze gemeente heeft als het gaat om inbreuk doen op eerlijkheid en transparantie, ondanks dat dit stamt uit een periode van voor de herindeling zoals onlangs nog breed uitgemeten en het landelijke nieuws haalde en thans in onderzoek is van het OM. De corruptie in de voormalige gemeente Vlist.

Wij hebben dan ook TEGEN de bekrachtiging gestemd en worden daarin gesteund door onze gehele fractie en alle geconsulteerde leden van de partij.

Pro Krimpenerwaard vindt dat het gemeentebestuur, college en raad, het belang van de inwoners moet dienen en niet het eigen belang. Dit zijn slappe bestuurders die de onteigende agrariërs zwaar benadelen. Zijn er misschien meer dossiers waarin de gemeente bewust informatie achterhoudt? De betrouwbaarheid van het gemeentebestuur staat ter discussie. Het valt Pro Krimpenerwaard zwaar geen openheid van zaken te kunnen geven. Tijd voor een nieuwe bestuurscultuur!

Pro Krimpenerwaard had een motie voorbereid om tijdens de raadsvergadering in te dienen. Onder embargo beschikte de griffie al over deze motie. Door de behandeling van dit onderwerp in beslotenheid was dat niet meer mogelijk.

Hierna wordt deze tekst afgedrukt

MOTIE

Nr:

Datum: 8 maart 2022

Agendapunt:  20 – Moties vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: onteigening van agrarische gronden

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 8 maart 2022;

constaterende, dat de motie M21-103 over het in de toekomst voorkomen van onteigeningen voor natuurontwikkeling in de raadsvergadering van 16 november 2021 is aangenomen met de stem van Pro Krimpenerwaard tegen;

dat hieruit de conclusie kan worden getrokken dat zowel het college als de raad van oordeel zijn dat het verwervingsproces, waar het gemeentebestuur mee heeft ingestemd, niet goed is verlopen;

dat deze constatering gevolgen kan hebben voor de zowel de nog lopende onteigeningsprocedures als de al afgehandelde onteigeningen;

dat ook de zelfrealisatie van de natuurontwikkeling in een ander licht kan komen te staan;

dat de raad daarmee ook aangeeft mogelijk onjuist te hebben gehandeld jegens de onteigende agrariërs;

overwegende, dat het algemeen belang niet in het geding komt door de boeren eerlijk te informeren;

roept het college op

om de agrariërs inzake de onteigening volledig en dus ook eerlijk te informeren

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

Pro Krimpenerwaard

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.