Pieter Paans officieel beëdigd als burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard

Burgemeester Paans met echtgenote.

De heer Pieter Paans is donderdagavond 20 januari 2022 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Daarna legde Pieter Paans de eed af ten overstaan van de Commissaris van de Koning de heer Smit.

Locoburgemeester Lavinja Sleeuwenhoek sprak de nieuwe burgemeester toe namens het college van B&W en overhandigde de ambtsketen. De ambtsketen werd onder toezicht van zijn kinderen door mevrouw Paans omgehangen. Vice-voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn mevrouw Spies heette hem van harte welkom namens de 18 gemeenten die deel uit maken van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Na de beëdiging en alle mooie woorden kwam burgemeester Pieter Paans zelf aan het woord “Ik ben trots en dankbaar dat ik burgemeester mag zijn van deze prachtige  gemeente. Ik wil mij dan ook met hart en ziel gaan inzetten om er voor iedereen te zijn. Ik wil verbindingen leggen tussen inwoners, ondernemers, verenigingen, raadsleden en gemeentelijke en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan onze toekomstige uitdagingen. Ik vind het belangrijk om te weten wat er leeft en speelt in de wijken en kernen en wil toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen. Ik wil iedereen dan ook vragen om niet te schromen om mij te benaderen.”

Vervolgens kreeg hij de voorzittershamer van de plaatsvervangend voorzitter overgedragen. Burgemeester Paans neemt daarmee het stokje over van Roel Cazemier, die de afgelopen zes jaar burgemeester was van de gemeente Krimpenerwaard.

Pieter Paans (55 jaar) is lid van het CDA en was vanaf 2018 wethouder in de gemeente Papendrecht. Daarvoor was hij wethouder en locoburgemeester in de gemeente Cromstrijen. De heer Paans is getrouwd en heeft twee kinderen.

Tijdlijn benoeming

Voormalig burgemeester Roel Cazemier kondigde vorig jaar aan zijn functie neer te leggen. Een vertrouwenscommissie bereidde in de maanden daarna de raadsvoordracht voor op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 15 juni 2021 vaststelde. In deze profielschets waren ook de wensen van de inwoners opgenomen. Na een zorgvuldige afweging leidde dat tot voordracht van Pieter Paans als meest gewenste kandidaat. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad deed de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot de benoeming van Pieter Paans werd besloten. De raad vindt dat met Paans een stevige en betrokken voorzitter voor raad en college gevonden is; een toegankelijke en hartelijke burgervader, en een enthousiast en ondernemend boegbeeld van de gemeente.

Video

De installatie is terug te zien via de uitzending van RTV Krimpenerwaard of op het archief van de website www.krimpenerwaard.nl/livetv. Daarnaast staat er vanaf 21 januari een video op www.krimpenerwaard.nl waarin burgemeester Paans zich voorstelt aan de inwoners.

Pro Krimpenerwaard

Wegens de corona maatregelen zouden de ouders en schoonouders van de nieuwe burgemeester niet bij de beëdiging aanwezig mogen zijn. Hij heeft laten weten dat zeer jammer te vinden. Daarop heeft Pro Krimpenerwaard besloten geen lid naar de beëdiging af te vaardigen maar onze plek beschikbaar te stellen aan de familie van de burgemeester. Via de griffie hebben schriftelijk verzocht alle politieke partijen hierover te informeren.

Pro Krimpenerwaard wenst burgemeester Paans veel succes met de uitoefening van zijn ambt en wij kijken uit naar een goede samenwerking. Samen zullen wij de bestuurscultuur in de gemeente ten goede veranderen, waarbij écht naar onze inwoners wordt geluisterd, er meer openbaar wordt vergaderd en het debat in de vergaderingen weer mogelijk wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.