Het college wil miljoenenprojecten er snel doorheen jagen

het college en gemeentesecretaris

In de commissievergadering van 15 december 2021 zijn 3 grote projecten tot een bedrag van ten minste € 38 miljoen besproken. Het college wil die projecten nog voor de gemeenteraadsverkiezingen er doorheen jagen. De noodzakelijke onderbouwing van die plannen is onvolledig en een financiële verantwoording ontbreekt. Pro Krimpenerwaard neemt alleen verantwoorde besluiten. Pro Krimpenerwaard vindt dat deze voorstellen moeten worden doorgeschoven naar volgend jaar als er een nieuwe burgemeester, een nieuw college en een nieuwe raad is. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. Zoveel tijd wordt er niet verspeelt en het zijn ook geen spoedprojecten. Het college heeft vanaf 1 januari 2015 de tijd gehad deze voorstellen bij de gemeenteraad in te dienen.

Voorstel 1: Nieuw gemeentehuis voor een geraamd bedrag van ruim € 27 miljoen. Voor een aanvullend onderzoek wordt  bijna 2 miljoen in de boeken opgenomen. Het college is onvolledig in de financiële presentatie. Na lang aandringen schrijft het college dat een bedrag van bijna 2 miljoen extra moet worden opgenomen voor btw  van ten hoogste 7%. Het restant komt in een landelijk compensatiefonds. De structurele lasten bedragen straks ruim 1 miljoen. De totale investeringskosten bedragen dan € 31 miljoen.

Pro Krimpenerwaard heeft in het eerste jaar van de herindeling al gepleit voor een onderzoek naar centrale huisvesting. De gemeente had van het Rijk hiervoor miljoenen ontvangen onder de post frictiekosten. Al die gelden zijn opgesoupeerd en op een minder verantwoorde wijze aangewend voor de huidige 4 gemeentekantoren. Waarom het college nu zoveel haast heeft is onduidelijk. Zelf schrijft het college dat de loon- en materiaalkosten verder zullen stijgen. Pro Krimpenerwaard is van mening dat juist de huidige extreme stijging van de materiaalkosten aanleiding zouden moeten zijn om de plannen aan te houden. De markt is oververhit. Vele gemeenten hebben wel zo’n besluit genomen.

Tot slot zou het helpen als het college ons beter informeert over de toplocatie waar het gemeentehuis moet komen en dat is nu de locatie bij de vuilstort aan de Veerweg in Bergambacht.

Voorstel 2.: Voorbereidingskrediet nieuwe Milieustraat

In een half A4-tje  stelt het college voor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 300.000,–. Er moet volgens het college één milieustraat komen voor alle inwoners. Er is geen enkele onderbouwing van het voorstel  en ook het dekkingsplan ontbreekt. Pro Krimpenerwaard wil bijvoorbeeld weten hoeveel geld de gemeente nu kwijt is aan de huidige milieustraten, zoals in Krimpen a/d IJssel, Lopik, Gouda en Bergambacht. Wordt ook rekening gehouden met de af te leggen kilometers milieuvervuiling als de afstand voor sommige kernen nu groter wordt? De investering bedraagt ten minste € 2 miljoen. Ook hier moet € 2 ton aan worden toegevoegd voor btw die voor eigen rekening blijft en de € 3 ton  voor het onderzoek (dus: 2 2.5 miljoen). Wederom een ondeugdelijk voorstel. Hierover heeft inhoudelijk nooit een debat plaatsgevonden. Wethouder Bening (D66) heeft onder druk toegezegd wat aanvullende informatie te verstrekken.

Voorstel 3: Centrale huisvesting buitendienst

De buitendienst is nu gehuisvest op 4 locaties in Krimpen – Ouderkerk – Bergambacht en Schoonhoven. Voorstel is om centraal te huisvesten in Bergambacht – Veerweg 8. Dezelfde argumenten als bij de huisvesting gemeentekantoren worden ook hier gebruikt. De investering bedraagt volgens het colege € 3,9 miljoen maar daar mag ook een deel van de btw  € 500.000,– aan worden toegevoegd. De totale investering bedraagt dan € 4,4 miljoen.

Geen echte onderbouwing van het voorstel en een financieel dekkingsplan ontbreekt. Er heeft nooit een inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Misschien wel binnen de coalitiepartijen. De werknemers denken over dit plan zeer verschillend en het zou het efficiënt werken niet bevorderen, gezien de omvang van de gemeente.

Pro Krimpenerwaard pleit er voor om al deze kostbare projecten door te verwijzen na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Dat is verantwoord bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.