Het morele kompas van de gemeente

De voormalige bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje van het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken heeft jarenlang gefraudeerd en geld verduisterd van cliënten waaronder gemeenten en provincies. Dat blijkt uit het gedegen onderzoek van o.a. de Volkskrant (https://www.volkskrant.nl/mensen/mr-frank-oranje-de-notaris-die-zijn-gezin-en-zijn-beroepsgroep-in-verbijstering-achterliet~bbc704f4/). Door de directbetrokkenen wordt dat bevestigd.

“Pels Rijcken, een gerenommeerd kantoor dat de staat en ook onze gemeente vertegenwoordigt in juridische procedures, maakte de fraude bekend. In deze zaak zijn een aantal grove fouten gemaakt die eenvoudig waren te voorkomen, maar het kantoor was nalatig. Alles overziende kunnen vraagtekens worden geplaatst over de betrouwbaarheid van dit kantoor.”

Toeslagenaffaire

Machtsmisbruik door een liegende landsadvocaat | RTL Nieuws

www.rtlnieuws.nl › columns › column › landsadvocaat-…

Een artikel d.d. 24 sep. 2019 .  “In de toeslagenaffaire was er een spilfiguur voor de landsadvocaat. Het kantoor Pels Rijcken, dat voor vorstelijke uurtarieven opdraaft als vuilnisman van onze overheid – en die rol met verve vervult.”

“Natuurlijk, ook de staat heeft een goede advocaat nodig, en een advocaat kan niet aangewreven worden wat z’n cliënt allemaal uitspookt. Maar, maar, maar… Ik zal je niet vermoeien met alle doofpotten waarin we de landsadvocaat tegenkomen – ik beperk het nu even tot deze zaak, rond de Belastingdienst. En één specifiek gastouderbureau in Eindhoven, waarmee deze affaire begon: de ‘casus’ CAF 11 Hawaï.”

De man achter dit bureau vecht al jaren om zijn naam gezuiverd te krijgen. Zijn vrouw, een advocate, staat tientallen gedupeerde ouders bij. Voor hun cliënten gloort nu hoop: na jaren wanhoop worden ze eindelijk gehoord. Na het advies van de commissie-Donner kunnen deze ouders hoogstwaarschijnlijk rekenen op een schadevergoeding. Staatssecretaris Snel (Financiën) zei al dat het ‘onvoorstelbaar’ is als dit niet de uitkomst is.

“Ik heb me verdiept in de civiele procedure van dit bureau en wat ik aantrof is niet misselijk. Een landsadvocaat die liegt dat het gedrukt staat. “

Gasaffaire Groningen

De landsadvocaat casht dit jaar al ruim 2,1 miljoen euro in Groningen (dankzij de gaswinning) en ook daar in zijn inmiddels bekende dubieuze rol.

Gemeente Krimpenerwaard

Ook onze gemeente is betrokken bij het Kantoor Pels Rijcken. Dit kantoor heeft geadviseerd in het dossier “Het ontwerp-bestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard”. Er is een aantal voorstellen gedaan voor de “ontgrenzing” van percelen in Haastrecht en Gouderak. Achterliggende reden is dat de percelen daarmee geen onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (het NNN) uitmaken en voor o.a. woningbouw worden bestemd inclusief een ingrijpende gewijzigde infrastructuur.

In het kader van de uiteindelijke besluitvorming vormden deze “bedenkelijke” onderbouwing de basis voor het raads- en provinciebesluit. Pro Krimpenerwaard heeft zich inhoudelijk hiertegen verzet. Hier was sprake van een weinig transparant en aan het bestuur toegeschreven advies.

Pro Krimpenerwaard heeft hierover de volgende vragen aan het college gesteld

  1. Was uw college van deze verontrustte ontwikkelingen bij het kantoor Pels Rijcken op de hoogte?
  2. Is uw college door het kantoor hierover geïnformeerd?
  3. Vindt uw college dat de betrouwbaarheid van het Kantoor is aangetast?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Zo ja, wat betekent dit voor de samenwerking?
  6. Wie is binnen de gemeente bij rechtszaken verantwoordelijk voor het morele kompas, bijvoorbeeld wie toetst of de Raad of het College t.t.v. de besluitvorming wel volledig en juist is geïnformeerd over de uitgangspunten en de gevolgen van een zaak?
  7. Werpt deze zaak een ander licht op de door het Kantoor uitgebrachte adviezen over “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard”?
  8. Zo nee, waarom niet?
  9. Zo ja, wat gaat uw college daarmee doen?
  10. Hoeveel betaalt de gemeente jaarlijks aan (te) dure externe adviezen en onderzoeken?

1 reactie op “Het morele kompas van de gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.