Projecten vallen duurder uit

Wethouder Boere van de VVD

Zoals bekend heeft de gemeente grote financiële en bestuurlijke problemen. De meerjarenbegroting laat een tekort zien van € 4 miljoen. Het college komt voor het zomerreces met bezuinigingsvoorstellen. Het is een tegenvaller dat het college ons nu trakteert op zware financiële tegenvallers bij de projecten sporthal De Meent/nieuwbouw Schoonhovens College/VMBO afdeling in Schoonhoven en de Veerstoep in Bergambacht.

Veerstoep: In januari 2019 heeft de raad ingestemd met het project herinrichting en optimalisatie Veerstoep Bergambacht. En is ruim 1 miljoen beschikbaar gesteld. Op 29 september 2020 heeft de raad al een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 595.000,– (waarvan € 380.000,– rekening gemeente). Vanwege slechte bodemgesteldheid veroorzaakt door de dijkdoorbraak in 1760 dient de nieuwe Veerstoep te worden voorzien van paalfundering. Nu gaat het over een aanvullende krediet van € 720.000,– . Een aantal zaken werden over het hoofd gezien en de stijgende staalprijzen zijn niet ingecalculeerd. Het totale project wordt ook gesubsidieerd voor € 1,2 miljoen door Rijkswaterstaat, provincie en waterschap op basis van het huidige totaalplan. De netto-investering gemeente wordt 2,2 miljoen. Kosten totaalproject: 3,4 miljoen. PK verwacht meer tegenvallers. In de raadsvergadering van 16 maart komen wij hierop terug.

Sporthal De Meent/nieuwbouw Schoonhovens College/VMBO: Over deze plannen werd al in de voormalige gemeente Schoonhoven gesproken. Gevolgd door het opstellen van de bouwplannen, het aanwijzen van de bouwlocaties en de locatie voor de tijdelijke sporthal. Alles rond dacht Pro Krimpenerwaard.  Niets van dat alles. De plannen werden van de raadsagenda gehaald wegens planologische en financiële ontwikkelingen. Bij doorrekenen van bouwplannen kwam het college plots miljoenen te kort.  De kosten nieuwbouw school was op € 9,5 miljoen geraamd en de werkelijke kosten komen nu uit op € 15,4 miljoen. De sporthal was begroot op € 6 miljoen en de nieuwe raming op € 9,6 miljoen. Ruim 40% overschrijding. Deze nieuwe presentie van de wethouder is een domper voor het schoolbestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen. De Raad van toezicht Schoonhovens College is terecht niet te spreken over deze gang van zaken. De verplaatsing van de sporthal was ook al een knullige vertoning.  Pro Krimpenerwaard wil kost wat kost dat deze nieuwe school en sporthal er komen. Daarvoor hebben wij dekkingsvoorstellen ingediend, waaronder de inzet van een deel van de Enecogelden (€ 23 miljoen) als voorfinanciering. Wij zullen in de raadsvergadering van 16 maart een motie indienen.

Corona maatregelen: Pro Krimpenerwaard verwacht op grond van de ontvangen informatie dat de gemeente ten minste 2 miljoen moet bijdragen.

Steinsedijk: De gemeente is eigenaar van de Steinsedijk te Haastrecht. Het beheer en onderhoud van de over de Steinsedijk gelegen weg berust bij de gemeente Krimpenerwaard. Het beheer van het dijklichaam lag tot 1 januari 2017 bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Door wijziging van de Waterwet heeft de Steinsedijk geen waterkerende functie meer.  De gemeente draait nu op voor het beheer en dat betekent een kostenpost van € 8 1/2 miljoen.

Nieuw gemeentehuis: Het college heeft onlangs plannen gepresenteerd voor een nieuw gemeentehuis voor een bedrag van € 20 miljoen. Pro Krimpenerwaard is voorstander van een nieuw en centraal te bouwen gemeentehuis maar niet tegen elke prijs. Wij hebben daarom ook ingestemd  met het voorstel om de plannen nogmaals door een extern en onafhankelijk bureau te laten doorrekenen. De Rekenkamer heeft de opdracht aanvaard en zal in overleg met de raad hiervoor een bureau uitzoeken.

Samenvattend: de financiële situatie van de gemeente is ernstig. Pro Krimpenerwaard heeft niet stilgezeten heeft diverse financiële bezuinigingen voorgesteld waarop het college, zoals gewoonlijk, nog niet heeft gereageerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.