Voorstel college voor een nieuw duurzaam gemeentekantoor

Gemeentehuis Lekkerkerk

Pro Krimpenerwaard heeft in het verkiezingsprogramma geschreven dat er een centraal gemeentehuis moet komen. De huidige spreiding van ambtenaren en diensten over de diverse kernen is inefficiënt, contraproductief en onnodig geldverslindend. Verder waren wij van mening dat het voldoen aan de duurzaamheidsregels alleen betaalbaar is in een nieuw gemeentehuis in plaats van de huidige vier gemeentehuizen. Dat is op termijn onbetaalbaar en zal leiden tot verhoging van de ozb. Dat wil pro Krimpenerwaard niet en ook dat hebben wij in het verkiezingsprogramma opgenomen. Gezond verstand moet hierin leidend zijn. Bij herhaling hebben wij betoogd dat er inmiddels miljoenen zijn verspild aan het upgraden van de vier gemeentehuizen in plaats van het besteden aan een centrale huisvesting.

Wij hebben onlangs het volgende persbericht van het college ontvangen. “Eén centrale huisvesting op een nieuwe locatie biedt de meeste kansen om als gemeente klaar te zijn voor de toekomst, zo blijkt uit de onderzoeken die het college heeft laten uitvoeren. Het bouwen van een nieuw gemeentekantoor scoort het best op aspecten als duurzaamheid, dienstverlening aan de inwoners, de huisvesting van de eigen organisatie en is ook in financieel opzicht de gunstigste keuze.”

“De huidige vier gemeentelijke kantoorgebouwen in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk voldoen niet aan de doelstellingen van duurzaamheid die de gemeenteraad in het coalitieakkoord heeft afgesproken. En om daarnaast te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen die vanaf 2023 voor kantoorgebouwen gaan gelden en de eisen van de Klimaatwet, zijn ingrijpende maatregelen nodig die veel geld gaan kosten. Daarom heeft het college laten onderzoeken wat de meest gewenste oplossing is voor de toekomstige huisvesting van de kantoor- en vergaderfunctie van de gemeente (raad, college en medewerkers): investeringen doen in de huidige gebouwen of in andere oplossingen. De uitkomsten van de onderzoeken laten zien dat een centrale huisvesting op een nieuwe locatie de meeste kansen biedt. Met als belangrijkste randvoorwaarde dat de jaarlijkse kosten niet hoger mogen zijn dan wat de gemeente nu kwijt is aan huisvestingskosten voor de vier huidige gebouwen, vermeerderd met de lasten van de wettelijk vereiste investeringen in duurzaamheid.”

“Centrale nieuwbouw voldoet meest aan alle voorwaarden

  • Nieuwbouw van een centraal gemeentekantoor is de beste oplossing om volledig te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen, ook die van ná 2030. Met een investering in nieuwbouw neemt de gemeente een voorsprong op de toekomst.
  • De kosten van nieuwbouw zijn in vergelijking met andere oplossingen die zijn onderzocht, het laagst. Zelfs lager dan de huidige huisvestingskosten.
  • Een gemeentekantoor op één centrale locatie in de Krimpenerwaard komt ook de dienstverlening aan de inwoners ten goede. Inwoners weten de gemeente beter te vinden en doordat alle diensten bij elkaar in een gebouw zitten kan er efficiënter worden gewerkt en de dienstverlening verder geoptimaliseerd.
  • De huidige locaties in Stolwijk, Lekkerkerk, Bergambacht en Schoonhoven die dan beschikbaar komen bieden mooie kansen voor (sociale) woningbouw in de centra van deze kernen.”

“Gevolgen coronacrisis

Mede op verzoek van de raad is nog extra onderzocht of de ervaringen die tijdens de coronacrisis zijn opgedaan met thuiswerken en meer online vergaderen gevolgen hebben voor deze uitkomsten. Omdat er ook in de toekomst naar verwachting blijvend meer vanuit huis zal worden gewerkt, neemt het aantal werkplekken op kantoor af. Bij nieuwbouw kunnen deze effecten optimaal worden ingepast. Dit betekent bijvoorbeeld dat er minder vierkante meters hoeft te worden gebouwd voor het gemeentekantoor waardoor de investering zelfs lager uitvalt.

Collegevoorstel in april in gemeenteraad

Het college staat achter de uitkomsten van het onderzoek en heeft de voorkeur uitgesproken voor het scenario van één centrale huisvesting. De ondernemingsraad is inmiddels gevraagd hierover advies uit te brengen.

De bedoeling is dat na ontvangst van het advies van de ondernemingsraad het college een definitief voorstel doet aan de raad. Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de vergadering van 20 april 2021.”

Pro Krimpenerwaard is blij met deze meer dan verantwoorde inzet van het college en het breken met het eerder ondoordacht beleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.