Provincie waarschuwt gemeente bij opstelling meerjarenbegroting 2021-2024

Een paar uur voor de bespreking van de meerjarenbegroting 2021-2024 hebben wij een brief van de provincie ontvangen over de begroting 2021-2024. Hieraan voorafgaande heeft wethouder Boere op haar bekende wijze gesproken met de provincie over het aanleveren van een niet sluitende begroting. Dat gesprek verliep niet prettig en dat werd door de wethouder toegegeven. De provincie is belast met het financiële toezicht en wil voorkomen dat een gemeente in een financieel uitzichtloze situatie terecht komt. De provincie stelt vast dat de jaarrekening 2019 met een tekort van € 35.649,– is afgesloten.

De provincie vindt dat de meerjarenbegroting ook nu volgens de begrotingsregels moet worden aangeleverd, inclusief  de structureel stijgende kosten sociaal domein (Wmo-Jeugd) van circa € 2,4 miljoen. Dat bedrag wilde de wethouder slechts in de risicoparagraaf opnemen en niet verwerken in de begroting met daaraan gekoppeld de dekkingsmiddelen, zodat een sluitende begroting wordt aangeboden. Achteraf kan pas worden vastgesteld of die oplopende zorgkosten door de rijksoverheid worden betaald en in welke mate.

De wethouder was aanvankelijk in de voor haar bekende contramine maar bond tijdens de vergadering in door een herstelplan toe te zeggen met een bezuiniging van  € 2,7 miljoen. Daarmee zou aan de eis van de provincie worden voldaan en een artikel 12-status worden afgewenteld. Anders krijgen de inwoners de rekening gepresenteerd, o.a. een forse lastenverhoging. De (voorlopig) niet sluitende begroting wordt begin november door de raad vastgesteld en naar de provincie gestuurd. Het herstelplan wordt begin volgend jaar door vastgesteld.

Het CDA pleitte voor het in de raad vaststellen van een zogenaamde sjoemelbegroting. Bijvoorbeeld de ozb op papier fors verhogen om zo de begroting sluitend te maken en daarna die extra gelden niet innen.

Pro Krimpenerwaard houdt zich aan de begrotingsregels. Wij hebben een groot aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan en wat ons betreft worden de lokale lasten slechts verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,8% . De voorgestelde stijging van de afvalstoffenheffing met 10% wijzen wij af. Daarvoor hebben wij een plan ingediend om de kosten van Cyclus te verlagen.  In 2020 zijn die kosten ook met 15% gestegen. Wordt de begroting niet nu al aan de begrotingsvoorschriften aangepast dan zal Pro Krimpenerwaard tegenstemmen. De wethouder heeft ruim de tijd gehad om daaraan te voldoen, maar zij heeft er voor gekozen de strijd met de provincie aan te gaan. Het lijkt veel op het dossier MooiMekkerland. Die rechtszaak heeft de gemeente op alle punten van de provincie verloren en de voorlopige voorziening , aangevraagd door de gemeente, dient op 3 november bij de Raad van State. De gemeente heeft ook toen niet gehandeld in het belang van de gemeente en dat staat bij de provincie genoteerd.

De gemeente ontvangt binnenkort ongeveer 23 miljoen aan Eneco-gelden door verkoop van de aandelen. Daarmee kan de begroting voorlopig sluitend worden gemaakt. Dit bedrag moet binnen enkele jaren weer terugvloeien in de kas om o.a. de klimaatmaatregelen te betalen.

Ook zal fatsoenlijk bestuur minstens 2 miljoen opleveren. Inhuur van personeel fors beperken; oppotten van geld door de gemeenschappelijke regelingen terug laten vloeien in de gemeentekas; het extra structurele subsidiebedrag voor het Zilverstreekmuseum van € 190.000,– intrekken. Het aantal van 6 wethouders verlagen (zelfs in Gouda, een grotere gemeente, doen ze het met 5 wethouders).  Het college heeft ook al aangegeven dat door slim inkoopbeleid € 1/2 miljoen kan worden bespaard. Als dat waar is dan heeft het college behoorlijk zitten slapen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.