College gaat in hoger beroep in de zaak MooiMekkerland

In de raadsvergadering van 29 september is op verzoek van Pro Krimpenerwaard, gesteund door de PvdA en Waard 18, een actualiteitendebat gehouden over MooiMekkerland. De rechtbank heeft namelijk uitspraak gedaan in o.a. de beroepszaak van het college tegen de weigering van de provincie om aan MooiMekkerland ontheffing te verlenen van de Omgevingsverordening om meer geiten te houden. De provincie heeft een geitenstop ingevoerd. Zoals bekend houdt MooiMekkerland 1756 geiten illegaal. Hij krijgt van de rechtbank 6 weken de tijd om deze geiten te verwijderen. Blijft hij in gebreken dat moet hij een boete betalen van € 90.000,– per week met een maximum van € 450.000,–. Na een stevig debat van Pro Krimpenerwaard met het college kan worden vastgesteld dat het college in hoger beroep gaat. Het college legt de uitspraak van de rechtbank naast zich neer, ondanks het feit dat de omwonenden in een straal van 2 km om MooiMekkerland (ruim 2000 inwoners) een gezondheidsrisico lopen. De rechtbank gaat uit van het voorzorgbeginsel. Dat betekent dat zowel de provincie als rechtbank vinden dat op grond van verschenen studies duidelijk is dat het gevaar voor de volksgezondheid aanwezig is. Vooraf hoeft niet te worden aangetoond dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten van geitenhouderijen. Ook worden de geiten in strijd met het bestemmingsplan gehouden.

Pro Krimpenerwaard blijft zich er over verbazen dat het college de kant van MooiMekkerland kiest die in al meer dan 35 zaken in strijd met de regels handelt. Wij hebben gevraagd of er in het verleden afspraken/toezeggingen met dit bedrijf zijn gemaakt die het college “dwingen” niet te kiezen voor het algemeen belang (de volksgezondheid van ruim 2000 inwoners) maar te kiezen voor dit bedenkelijke bedrijf. Pro Krimpenerwaard heeft een motie ingediend om een hoger beroep af te wijzen. Slechts 3 partijen gingen daarin mee (PK, PvdA, Waard 18) en dat is te weinig om het college op andere gedachten te brengen.

Het college vraagt eerst een voorlopige voorziening aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is noodzakelijk omdat overeenkomstig de rechterlijke uitspraak de geiten voor 27 oktober 2020 moeten worden geruimd (niet afmaken maar verplaatsen). Het college hoopt dat de uitvoering van deze uitspraak wordt opgeschort totdat de Raad van State in hoger beroep uitspraak heeft gedaan. Dit zou weleens 1 jaar of langer kunnen duren. Als de voorzieningenrechter het verzoek van het college afwijst dan zal ook daadwerkelijk tot ontruiming van de geiten of het innen van de dwangsom worden overgegaan. Het instellen van een hoger beroep als de geiten al zijn verwijderd is namelijk zinloos.

Naar de opvatting van deskundigen wordt het voor de voorzieningenrechter een keuze voor de volksgezondheid (algemeen belang) of een ondernemer die illegaal handelt. Pro Krimpenerwaard kan zich niet voorstellen dat de voorzieningenrechter de deur openzet voor deze bedenkelijke ondernemer.

Het wordt trouwens tijd dat dit college zich inzet voor alle inwoners!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.