Bezuinigingsvoorstellen om de begroting sluitend te maken

Pro Krimpenerwaard zal een aantal bezuinigingsvoorstellen aan het college voorleggen om de begroting 2020 en de meerjarenbegroting tot en met 2024 sluitend te maken. Wij willen voorkomen dat uw lokale lasten worden verhoogd. De meerjarenbegroting sluit diep in het rood, van € 1 miljoen oplopend naar € 4 miljoen. Daarnaast zal een deel van de kosten voor het nemen van corona-maatregelen (geraamd op € 10 miljoen) voor een deel door de gemeente moeten worden betaald. Pro Krimpenerwaard schat dat bedrag op 2 miljoen.

 • In een echte crises zet je eerst zoveel mogelijk zaken stop. Je draait van alle niet 100% noodzakelijke uitgaven de kranen dicht. Ga dan op basis van analyse, inzicht en keuzes op basis van de nieuwste inzichten als er ruimte voor is de kraan weer langzaam openzetten.
 • Het college moet een overzicht aan posten presenteren waarop bezuinigd zou kunnen worden en daaraan gekoppeld de gevolgen daarvan.
 • Bezuiniging op de bestuurskosten, zoals het terugbrengen van het aantal wethouders van 6 naar 4.
 • Geen inhuur van personeel. Het uurloon is nu regelmatig € 130,–. Voor 1 inhuurkracht staan 2 vaste medewerkers.
 • Onderzoek naar mogelijkheden om de komende jaren structureel te besparen op de ambtelijke kosten. Minder management.
 • Vermogen bij gemeenschappelijke regelingen terugstorten in de gemeentekas; het zijn beleidsuitvoerende organen.
 • Kosten afval fors verlagen ( wordt hierna uitgewerkt)
 • Verhogen vergoeding grafrechten – verzekering kan de kosten betalen – onderscheid begraven en cremeren niet op de gemeenschap afschuiven.
 • Een deel van de opbrengst Eneco aandelen voor een tijdelijk meerjarig dekkingssysteem aanwenden om de begroting sluitend te maken.
 • Goed bestuur bespaart op de juridische kosten/ambtelijke uren/inleenuren

Drie voorbeelden hoe het beter kan:

 1. Voorbeeld van “goed”bestuur is het project “Scheve huisjes” in Bergambacht. Uiteindelijk heeft dit 41 bezwaarschriften opgeleverd en bedragen de kosten € 60.000,–. Uiteindelijk is er niets gerealiseerd.
 2. Kosten extra oeververbinding. Volgens afspraak in de extra raadsvergadering van 11 september 2019 heeft PK de onderbouwing van de directe en indirecte kosten MIRT-extra oeververbinding aangeleverd. De cijfers zijn deels gebaseerd op de door het college verstrekte informatie en deels PM calculatie. De uiteindelijke bedragen zijn veel hoger.  € 561.302,– (incl kosten 6e wethouder).
 3. De overbodige juridische kosten MooiMekkerland om op kosten van de gemeenschap te procederen tegen de provincie. Dit bedrijf houdt illegaal ruim 1700 geiten en daarnaast vinden er andere illegale activiteiten plaats. Onbegrijpelijk dat het college een illegaal opererend bedrijf ondersteunt en niet kiest voor het algemeen belang; de volksgezondheid.
 • De personele uitbreiding met 6,1 FTE moet niet worden toegekend, maar binnen de personele begroting worden opgelost. Er zijn nu zelfs 45 vacatures.
 • De voorstellen voor 2 FTE-crisisregisseurs intrekken; dat levert een besparing op van € 209.000,– structureel.
 • De extra subsidiebijdrage streekmuseum Zilver wordt vanaf 2021 teruggedraaid: opbrengst € 190.000,–. per jaar. Tegen de afspraak in voor 4 jaar als incidentele extra bijdrage opgenomen bij de Kadernota.
 • Extra incidenteel € 58.000,– voor projecten dienstverlening inhuur voor 3 jaar schrapen.
 • De begroting 2021 niet met de inflatie mee laten bewegen, daar waar dat kan en verantwoord is..
 • De Raad zou alle (financieel relevante) bestaande en goedgekeurde projecten moeten evalueren (of deze in de eerdere vorm wel door moeten gaan) voordat er überhaupt nog een nieuw project opgestart kan worden. Denk o.a. aan de subsidie voor onderzoek nieuwe landbouwmogelijkheden in de Krimpenerwaard a.d. circa 2 mln. Zouden we deze 2 mln. vandaag de dag noch wel willen toekennen of zijn er nu nieuwe prioriteiten en inzichten.
 • Besparen op representatiekosten bestuur (college/raad/burgemeester).

Voorstel bezuiniging op de afvalstoffenheffing

Het tekort is geraamd op 1 miljoen. Met deze ombuiging willen we de afvalstoffenheffing voor de inwoners niet laten stijgen.

*Die kosten kunnen worden verlaagd door het groenafval in de winterperiode/voorjaar eens in de 3 weken op te halen en voor de overige 6 maanden de huidige ophaaldata te handhaven.

*Het aanbieden van restafval kan worden teruggebracht naar eens in de 3 weken. Door DIFTAR wordt er minder afval aangeboden en, om financieel voordeel te behalen, moet de ophaalmomenten daaraan worden aangepast.

*Het beleid voor de afvalbrengstations moet voor de raad inzichtelijk worden gemaakt qua aantal afvalbrengstations en kosten in het verleden en de toekomst.

*Plasticafval gelijktijdig aanbieden bij ophalen ander afval door gebruik te make van duo afvalwagens.

*Mogelijk plastic eens in de twee weken ophalen i.p.v. eens per week.

Wij roepen u op om met ons mee te denken hoe de begroting sluitend kan worden gemaakt zonder verhoging van de lokale lasten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.