Hoe staat het met de zorg voor inwoners en eigen medewerkers.

Pro Krimpenerwaard wil onderdelen van de raadsinformatiebrief van 14 april met u delen. Zo wordt u zo optimaal mogelijk op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen en kan het eventuele onzekerheden wegnemen.

Afgelopen periode hebben veel inwoners te maken gehad met de gevolgen van de Coronacrisis. Ook in onze gemeente is er veel verdriet bij nabestaanden. We wensen al onze inwoners die met gemis en verdriet te maken hebben, sterkte in deze tijd.

Ook vele inwoners ervaren de (economische) gevolgen of hebben te maken met verandering en onrust. Juist in deze tijd is het belangrijk om als SAMENleving achter deze inwoners en ondernemers te staan.

Het college heeft veel respect voor alle inwoners welke actief zijn (Dat wordt door Pro Krimpenerwaard onderschreven)

Ondersteunen van & initiatieven in de samenleving

Ondernemers & Zelfstandigen

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen is gestart met het voorbereiden van de bevoorschotting van de aanvragers. Het streven is om uiterlijk binnen 4 weken te besluiten (spoedprocedure Bbz) of te bevoorschotten (Tozo). De Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandigen is gepubliceerd (8 april 2020).

Het aantal vragen van ondernemers is iets afgenomen.

Onderwijs/24-uurs noodopvang/zorg voor kwetsbare kinderen

Er is nog steeds voldoende capaciteit voor noodopvang. Vooralsnog zijn er geen aanvragen gedaan voor 24-uurs opvang.

De scholen en kinderopvang hebben de kwetsbare kinderen in beeld. Steeds meer scholen (momenteel 11) zijn zelf open om deze kwetsbare leerlingen op te vangen.

Op de kinderopvanglocaties zijn in de ochtenden leerkrachten aanwezig voor begeleiding bij schoolwerk. Daarnaast is een pool van leerkrachten beschikbaar die gemeentebreed ingezet kan worden ter ondersteuning bij de kinderopvang.

Wanneer opvang binnen de reguliere kinderopvang/school niet toereikend is voor een kind (i.v.m. veiligheid en problematiek), zijn er binnen de regio drie zorgaanbieders die klaar staan om extra begeleiding op school/kinderopvang te bieden, of de leerlingen op te vangen binnen een aparte voorziening.

Welzijnswerk en informele zorg

Het aantal meldingen van overbelaste mantelzorgers neemt wat toe. Gelukkig zijn er tot op heden geen zaken die niet opgelost kunnen worden. De samenwerking tussen Loket en Welzijnsstichtingen gaat goed. Er zijn korte lijnen. Wel lijkt het of mensen terughoudend zijn met andere “gewone” vragen. Dit zijn er minder dan anders. De Welzijnsstichtingen hebben het bericht verspreid dat zij bereikbaar zijn via de telefoon en mail en dat mensen vooral moeten bellen als zij een ondersteuningsvraag hebben. Zelf blijven zij de mantelzorgers ook proactief benaderen en houden vinger aan de pols.

Testbeleid Corona-virus uitgebreid

De testcapaciteit van de GGD is uitgebreid. Vanaf 6 april worden naast de risicogroepen en de medewerkers van de ziekenhuizen nu ook de medewerkers van de zorginstellingen die klachten hebben, getest. Deze medewerkers worden door de eigen instelling aangemeld.

Nazorg en vooruitblik

In het kader van de nazorg denken we na over wat er nodig is om mensen financieel te steunen, maar ook over hoe het met mensen psychisch gaat en hoe we straks weer terug kunnen naar de normale situatie. Dit geldt voor inwoners, ondernemers, maar ook voor onze eigen organisatie. Daarnaast heeft het college weer een aantal besluiten genomen die financiële gevolgen voor de gemeente hebben.

Pro Krimpenerwaard verwijst voor de laatste ontwikkelingen naar de website van de gemeente (zie de doorklikapp in de zijbalk).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.