Lokale democratie

De uitkomst van het extern onderzoek “lokale democratie” in de gemeente Krimpenerwaard laat zien dat de inwoners weinig vertrouwen hebben in het college en raad. Ook bestaat er weinig vertrouwen in het serieus betrekken van de inwoners bij het gemeentebeleid. Gezien deze stevige uitspraken mag je verwachten dat er wat in positieve zin gaat veranderen. Maar nee hoor, dat beetje betrokkenheid van de inwoners wordt verder ingeperkt. In de raadsvergadering van 4 februari werd doodleuk voorgesteld om het inspreken van inwoners tijdens de raadsvergaderingen te schrappen. Het gemeentebestuur stelde vast dat er toch al jaren sprake was van schijnbetrokkenheid. Pro Krimpenerwaard heeft zich hierover behoorlijk opgewonden en het gemeentebestuur te verstaan gegeven dat dit een uiterst kwetsende constatering is die serieus genomen moet worden. Het is dan ook ongepast om als reactie hierop het spreekrecht te schrappen. Pro Krimpenerwaard heeft een amendement ingediend om het spreekrecht voor de burgers te handhaven. Dat amendement kreeg steun van 20 van de 30 aanwezige raadsleden. Jammer dat er nog politieke partijen zijn die de uitkomst van het onderzoek “lokale democratie” niet serieus nemen. Er is nog veel werk te verzetten!

Amendement: agendapunt 22

Datum: 4 februari 2020

Onderwerp: bestuurlijke vernieuwing/spreekrecht burgers

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 4 februari 2020;

besluit het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

het huidige artikel 16 “ Spreekrecht burgers” te handhaven in het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Krimpenerwaard 2020.

Ondertekening

Pro Krimpenerwaard

Toelichting

Artikel 16 “Spreekrecht burgers” van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Krimpenerwaard 2020 komt te vervallen. Een deugdelijke argumentatie hiervoor ontbreekt. Slechts enkele onderwerpen worden in een beeldvormingscommissie besproken en dat instanties/personen hiervoor worden uitgenodigd.  Er is geen reden om het spreekrecht van burgers in de raadsvergadering in te trekken;

Het onderzoek van de lokale democratie toont juist aan dat burgers serieus genomen moeten worden en dat dit ook ten grondslag ligt aan de BOB.  Het spreekrecht levert hieraan een bijdrage.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New

What do you want to do ?

New mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.