Aanpassing Algeracorridor en “rekeningrijden”

foto van Eppo Notenboom

“Voor het gebruik van de Algerabrug moet in het vervolg worden betaald als de Algeracorridor is aangepast”.

Op 8 januari 2020 was er een informatiebijeenkomst MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor de raadscommissie georganiseerd. Vanuit de MIRT-organisatie is een Nota van Reikwijdte en Detail (NRD) opgesteld die via de informatiebijeenkomsten wordt toegelicht en ook ter inzage wordt gelegd.  In de gemeente Krimpenerwaard zal op 29 januari een informatiebijeenkomst voor de inwoners plaatsvinden in Krimpen a/d Lek. In Het Kontakt worden de inwoners hierover geïnformeerd. De presentatie van 8 januari is direct via TV uitgezonden. Het was een uiterst technische informatie. Pro Krimpenerwaard heeft ingebracht dat wij met name geïnteresseerd zijn in de Algeracorridor. De nieuwe vaste oeververbinding tussen Krimpen a/d Lek en Ridderkerk is gelukkig, (en naar onze verwachting) geen serieuze optie gebleken. Pro Krimpenerwaard heeft er op aangedrongen om de inwoners serieus nu wel te betrekken bij de aanpak van de Algeracorridor. Dat is toegezegd. Ook wordt niet uitgesloten dat de discussie over stikstofuitstoot en Pfas nog een probleem kan geven.

Wat echter onderbelicht is gebleken is de aanpak van de knelpunten op de Algeracorridor. Op pag. 45 van de conceptnota wordt deze aanpak in 2 maatregelpakketten uiteengezet.

De corridor wordt opgewaardeerd door de aanpassing Grote Kruising; Capelseplein; ongelijkvloerse kruising Beethovenlaan; verbindingsweg Lekdijk-N210; de Algerabrug krijgt 4 rijstroken voor de auto en een aparte fietsbrug.

Dat wordt door Pro Krimpenerwaard onderschreven, naast natuurlijk een serieuze ontwikkeling van snelfietspaden en beter openbaar vervoer (ook over water).

Onder het kopje “Maatregelenpakket verandering van vervoerswijze” wordt voorgesteld om de Ageracorridor te beprijzen. Zowel in de nota als in de, tijdens de bijeenkomst, uitgereikte brochure staat “De verandering van de vervoerswijze zoals betalen voor toegang van de corridor voor auto’s”.

Na afloop van de bijeenkomst hebben wij de vertegenwoordiger van de projectorganisatie hierop aangesproken. Zijn reactie was uiterst vaag en hij gaf toe dat dit serieus wordt onderzocht.  Wij vinden het uiterst merkwaardig dat het college ons hierover nooit heeft geïnformeerd. Wij weten dat de aanpak van de Algeracorridor een prijskaartje heeft van ten minste € 90 miljoen en dat ook de gemeente Krimpenerwaard ongeveer 4 miljoen moet bijdragen. Dat lijkt ons voldoende. Misschien dat de bijdrage voor de gemeenten, provincie en Overheid wordt gecompenseerd door het zogenaamd beprijzen van de toegang. Het kan niet zo zijn dat onze inwoners voor het gebruik van een betere verkeersdoorstroming/het gebruik van de Algeracorridor voor auto’s moeten betalen.

Pro Krimpenerwaard wijst dit van de hand en zullen in de komende raadsvergadering hierover een motie indienen. Hierover moet snel duidelijkheid komen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.