Ontgassen op de Lek

Pogingen om het ontgassen te stoppen, zijn tot nu toe mislukt. Schippers van binnenvaarttankers moeten van hun ladingresten af wanneer zij een nieuwe vracht chemische vloeistof krijgen die met de oude zou kunnen reageren. Willen zij dat netjes doen, dan moeten zij hun scheepsruimen laten leegzuigen. In de hele Rotterdamse haven is maar één installatie die dat kan. De eerstvolgende staat in Moerdijk. Gemakkelijker, praktischer en goedkoper is het om tijdens het varen de luiken open te gooien, waardoor de vloeistofresten vervliegen. Dat is bij benzeen en benzeenhoudende stoffen verboden, maar er zijn geen controles.

De actiegroep van tientallen inwoners van Lekkerkerk hebben zich aangesloten bij het burgerinitiatief Stop Ontgassen. Ook andere plaatsen aan de Lek ervaren de hinder van het ontgassen.

Hierover zijn door Pro Krimpenerwaard diverse malen vragen gesteld. De motie van ons d.d. 13 november 2018 om dit probleem aan te pakken kreeg geen steun van de raad en burgemeester. Eenzelfde motie van de coalitie d.d. 2 april 2019 kreeg wel de steun van burgemeester en raad. Dat is bijzonder!

Op 2 oktober 2019 heeft Pro Krimpenerwaard opnieuw gevraagd welke actie het college inmiddels in gang heeft gezet om de motie uit te voeren en wat de stand van zaken is.

Het antwoord van het college: “Met grote regelmaat nemen wij vanuit de gemeente deel aan overleggen met het ministerie van I&W, waarbij ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat (RWS) vertegenwoordigd zijn. Het dossier varend ontgassen staat daarbij op de agenda en vanuit de gemeente is het belang van handhaven op het verbod meermaals benadrukt. Ook via de Havendienst Rotterdam hebben wij het belang van handhavend optreden tegen het varend ontgassen op de lek extra benadrukt. Ook zij hebben, als grote partij, bij het ministerie aangedrongen op actie.

Op 21 augustus 2019 is de Tweede Kamer door Minister van Nieuwenhuizen geïnformeerd over de handhaving  van het varend ontgassen en over voor welke gebieden het ontgassingsverbod geldt. De ILT gaat dit najaar samen met havens, RWS en de waterpolitie een grote landelijke toezichtsactie houden op het verbod op ontgassen in dichtbevolkte gebieden. Het gebied langs de Lek in onze gemeente is aangewezen als dichtbevolkt gebied. De patrouilleschepen gaan gebruik maken van de nieuwe technieken, zoals drones, e-noses en specifieke camera’s. Op basis van ervaringen gaat de ILT vervolgens haar toezicht op varend ontgassen definitief inrichten. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend”.

Pro Krimpenerwaard is in het belang van de volksgezondheid blij dat er eindelijk aandacht is voor dit dossier. Maar vindt het niet verantwoord dat in dunbevolkte gebieden blijkbaar nog steeds mag worden ontgast. Het ontgassen moet worden verboden!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.