Werkelijke kosten extra oeververbinding (MIRT)

Ad Struijs, fractievoorzitter Pro Krimpenerwaard

In de extra raadsvergadering van 11 september hebben met name CU en VGBK suggestieve vragen gesteld aan Pro Krimpenerwaard over de kosten van de MIRT/extra oeververbinding. Deze bedragen volgens Pro Krimpenerwaard € 250.000. Deze vragen zijn eerder door ons aan het college voorgelegd en door het college onderschreven. Niets nieuws dus.Tijdens de inbreng van de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard werd hij bij herhaling, o.a. hierover, hinderlijk door die partijen onderbroken. Blijkbaar was deze strategie vooraf in het coalitieoverleg, al dan niet met collegeleden, afgesproken. De aandacht van de politiek/pers moest worden verlegd naar de “betrouwbaarheid” van onze partij i.p.v. de verspilling van geld door de gemiste extra oeververbinding. Wethouder Boere (VVD)  antwoordt op gestelde vragen dat € 55.000 hieraan is besteed. Met de voorzitter van de raad heeft Pro Krimpenerwaard afgesproken hierop terug te komen.

Wij zijn eruit en hebben de kosten verwerkt in raadvragen voor het college. Hierna worden die kosten onderbouwd. Pro Krimpenerwaard moet inderdaad zijn excuses aan de CU en VGBK aanbieden. De werkelijke kosten bedragen geen € 250.000 maar ruim € 560.000,–!

De cijfers zijn deels gebaseerd op de door het college verstrekte informatie en deels PM calculatie.

 1. Incidentele kosten verbetering bereikbaarheid, lobby MIRT (zie pagina 19 van de eerste tussentijdse rapportage 2019 en op 28 mei 2019 aan de raad gepresenteerd): €  240.000,–
 1. Kosten bestuurscrisis n.a.v. de MIRT – SV19-23  —     €    21.302,–
 2. Extra wethouder als gevolg van crisis 2019-2022        € 300.000,–

Werkelijke kosten conform eerdere opgave college:     € 561.302,-

Wij vermoeden dat de kosten nog hoger zullen liggen, vanwege:

 1. Vast personeel heeft zich nu niet kunnen inzetten voor andere werkzaamheden t.b.v. gemeente/burgers.
 2. Inhuur extra krachten vanwege extra werk.
 3. Extra raads- en/of commissievergaderingen
 4. Extra kosten voor personeel, bureaukosten i.v.m. extra Wethouder.

Wij vinden het als partij verrassend dat het college nu aangeeft dat de totale kosten circa € 55.000 euro bedragen. De werkelijke kosten zijn vele malen hoger.

Deze gelden hadden beter besteed moeten worden. Bijvoorbeeld voor de armoedebestrijding.

Vragen:

 1. Wil het college hierop inhoudelijk reageren?
 2. In verband met de inzet van de ambtenaren voor de MIRT willen wij weten of er een aparte tijdschrijfregel is en/of onder welke regel die uren t.b.v. de MIRT worden geadministreerd?
 3. Kan ons inzicht worden gegeven in het aantal ambtelijke uren?
 4. Zijn de loonkosten wethouder inclusief alle toeslagen, zoals pensioenopbouw?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.