Pro Krimpenerwaard wil in de commissie van 10 september spreken over Mooimekkerland

Pro Krimpenerwaard heeft, naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (brief 16 juli 2019) over de reeds gebouwde illegale opstallen ten behoeve van de geitenhouderij Mooimekkerland in Stolwijk en de 1756 illegale geiten, aan de agendacommissie gevraagd dit onderwerp op de agenda van de commissie Ruimte van 10 september te plaatsen.

Wij willen nu 3 kernpunten uit de brief naar voren halen. De provincie weigert ontheffing te verlenen voor de uitbreiding van de bebouwing. Slechts de bebouwing voor de 812 geiten is legaal. De illegale 1756 geiten moeten worden afgevoerd. Dan de gezondheid. De provincie komt expliciet terug op de longontsteking als reden voor zorg voor de gezondheid. Onder verwijzing naar diverse rapporten schrijft de provincie: “dat er nog steeds van moet worden uitgegaan dat in een straal van 2 kilometer rond een geitenhouderij omwonenden een verhoogd risico lopen op longontsteking (red. het argument van Pro Krimpenerwaard en omwonenden). De exacte oorzaak van die verhoogde kans is nog niet duidelijk. Onder die omstandigheden moeten wij het belang van de volksgezondheid zwaarder wegen dan het belang van de betrokken individuele ondernemer om zijn bedrijf uit te breiden”.  Het college schrijft in zijn voorstel aan de raad dat: ”De risico’s voor de gezondheid zijn niet van dien aard dat onderhavige ontwikkeling om die reden zou moeten worden geblokkeerd”. “Ook de risico’s op longontsteking verschillen per provincie”.

Verder worden ook de andere argumenten van de gemeente ter zijde geschoven.

Wij willen voor een goede voorbereiding van de behandeling van dit onderwerp in de commissie tijdig antwoord ontvangen op de volgende vragen

Vragen:

 1. Wat is de algemene reactie van het college op het besluit van het college van Gedeputeerde Staten?
 2. Is het college voornemens om bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, beroep in te stellen?
 3. Zo niet, op welke wijze en op welke termijn gaat uw college handhavend optreden?
 4. Wat gebeurt er met de illegale bebouwing/stallen waarvoor de provincie geen ontheffing verleent en er dus geen zicht meer is op legalisatie? Artikel 2.3a lid 1 van de WOR geeft aan dat het verboden is een bouwwerk of deel daarvan dat is gebouwd zonder omgevingsvergunning in stand te laten.
 1. Wat is de consequentie van het feit dat het bestemmingsplan graasdierbedrijven vereist? Zijn de aanwezige en gemelde 812 geiten ook illegaal?
 2. In oktober 2018 heeft de bezwarencommissie het bezwaarschrift van Mooimekkerland tegen de hoogte van de opgelegde dwangsom door het ODMH behandeld. Hierover  is door het college tot op heden nog geen besluit genomen. Waarom duurt dit zo lang? Wanneer komt dit besluit?
 3. Heeft ook in deze situatie de geitenhouderij de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan tegen de handhavingsbesluiten van het college?
 4. Wat betekent deze uitspraak voor de dwangsommen die door het college aan de geitenhouderij zijn opgelegd?
 5. Het college heeft duidelijk tijdens de behandeling van dit onderwerp vraagtekens geplaatst bij het gevaar voor longontsteking voor inwoners in een straal van 2 km. Zie collegevoorstel en raadsverslag. Wat is het standpunt van het college nu in reactie op de opvatting van de provincie?
 6. Heeft het college de omwonenden in een gevaarlijke situatie gebracht door te pleiten voor legalisatie van gebouwen en 1756 geiten?
 7. Was de burgemeester van de rapporten die door de provincie worden genoemd vóór de bespreking in de raad op de hoogte?
 8. Kunnen alle stukken aan de raad beschikbaar worden gesteld die betrekking hebben op de volksgezondheid in dit dossier?
 9. Kan inzicht worden gegeven in de kosten van de externe juridische bijstand?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.