De nota sportaccommodaties veroorzaakt onrust bij de sportverenigingen

Op 7 mei vindt wederom in beslotenheid de themabijeenkomst sportaccommodaties plaats voor de leden van raads- en commissieleden. De argumenten van de wethouder voor beslotenheid zijn niet steekhoudend en strijdig met het serieus betrekken van alle partijen bij dit proces. Pro Krimpenerwaard heeft niets te verbergen.

De sportnota 2017-2021 is een belangrijk basisdocument. Pro Krimpenerwaard kan zich helemaal vinden in de titel:”Sport voor iedereen”. In februari 2019 is de nota ter inspraak aangeboden aan de verenigingen en stichtingen. In juli 2019 wordt deze nota in de gemeenteraadsvergadering vastgesteld. Inmiddels heeft het sportaccommodatieplan al veel onrust veroorzaakt bij de sportverenigingen. Een extra reden om de themabijeenkomst in het openbaar te houden en zelfs uit te zenden.

Blijkens het rapport stelt Pro Krimpenerwaard op hoofdlijnen het volgende vast:

*Ten aanzien van de voetbalvelden is er een overcapaciteit bij de 10 voetbalverenigingen vastgesteld. In de gemeentebegroting zijn de kosten voor renovaties van de velden niet helemaal gedekt. Er wordt een tekort becijferd van structureel € 325.000,- in de huidige situatie.  Pro Krimpenerwaard stelt vast dat het colege hier wat steekjes heeft laten vallen. Om hiervoor terug te grijpen naar de situatie van voor de heringedeelde gemeente is geen sterk argument.  Het college heeft dit ruim 4 jaar laten liggen en de voetbalverenigingen zijn, met instemming van het college, nieuwe contracten aangegaan.

*De gemeente heeft 10 tennisverenigingen die samen over 46 tennisbanen beschikken. Op basis van de beschikbare informatie is in de gehele gemeente een overcapaciteit van 10 banen en dat is 22% van de bestaande banen.In de eerder door de raad vastgestelde sportnota Krimpenerwaard is besloten om tennisaccommodaties niet meer structureel financieel te steunen; tennis is geen basissport.  Nu blijkt uit onderzoek dat de tennisverenigingen zichzelf niet kunnen bedruipen. Het colege is voornemens om dit beleid te heroverwegen. Maar de gevolgen van de harmonisatie zullen voor de ene vereniging groter zijn dan voor de andere.

*De uurtarieven verhuur van de sporthallen gaan fors omhoog. Stapsgewijs indexeren naar + € 6,– en worden meer afgestemd op kostprijs en regionaal gewogen. De verhuurtarieven zijn gemiddeld € 12,– per uur lager dan elders in de regio. De bezetting van de sporthallen en gymzalen is ruim voldoende.

*Het college vindt dat het exploiteren van zwembaden niet tot de kerntaken van de gemeente behoort. De zwembaden worden op afstand gezet en daarvoor wordt een beheermodel ontwikkeld. Alle zwembaden vervullen een maatschappelijke functie. Daarnaast zijn de huidige gemeentelijke kosten voor de baden niet hoog, blijkt uit onderzoek.

*Samenvattend gaat het college er vanuit dat de structurele extra lasten  voor de gemeente (hier een voordeeltje en daar een fors nadeel) € 264.000,–  zijn. De totale sportbegroting bedraagt dan € 3,28 miljoen.

*Het uitgangspunt voor de sportnota is dat het beheer en exploitatie van sportvoorzieningen niet perse een overheidstaak is. Pro Krimpenerwaard blijft van mening dat de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het sporten voor iedereen bereikbaar  en betaalbaar te houden.

*Bij de beoordeling van nieuwe sportinitiatieven wordt onderscheid gemaakt tussen basissportvoorzieningen en niet basissportvoorzieningen.  In beginsel is de initiatiefnemer op zichzelf aangewezen.

*De sportverenigingen gaan in meerderheid niet akkoord met de sportplannen en de financiering. Enkele verenigingen zijn van mening dat, indien deze nota wordt aangenomen, zij niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ook is er grote onduidelijkheid over maatwerk en de overgangsperiode.

*Pro Krimpenerwaard vindt dat het college per vereniging de financiële gevolgen in kaart moet brengen. Pas dan kan een vereniging om een gedragen reactie worden gevraagd. Het college vond dat blijkbaar niet nodig en heeft met deze algemene sportnota de verenigingen gepolst. Ook vindt Pro Krimpenerwaard dat in de kernen, ook de kleine kernen, basissportvoorzieningen aanwezig moeten zijn en moeten blijven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.