Motie handhavend optreden MooiMekkerland

Pro Krimpenerwaard heeft samen met het buurtcomité een motie opgesteld, omdat MooiMekkerland (Stolwijk) al jaren illegaal ruim 1.700 geiten  houdt. De motie is in de raadsvergadering van 5 maart ingediend. Wij willen dat er wordt gehandhaafd in plaats van het al jaren van gedogen door  burgemeester/college van deze illegale situatie. De volksgezondheid kan in gevaar! zijn! Zolang dat onderzoek niet is afgerond moet de uitbreiding van het aantal geiten worden verboden. Dat heeft de provincie Zuid-Holland ook besloten.  De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van de VGBK, de heer Schoof, heeft het voorlezen van deze motie aanvankelijk vele malen hinderlijk onderbroken en daarna zelfs “verboden”. Vervolgens bleef hij de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard kleineren; een voorzitter van de raad onwaardig en verre van transparant. Pro Krimpenerwaard heeft zijn volksvertegenwoordigende en controlerende rol niet kunnen uitvoeren en dat is zeer ernstig. Hierop wordt nog terug gekomen.  De motie werd uiteindelijk door bijna alle partijen afgewezen. Inmiddels is de motie door het buurtcomité naar de provincie gestuurd. De komende week zal de provincie schriftelijk op deze kwestie en de brief van het college reageren.

Pro Krimpenerwaard heeft veel tijd in deze zaak gestoken in het belang van de volksgezondheid van vele inwoners van Stolwijk. Pas nadat een Q-koorts uitbraak plaatsvindt wordt onze inzet op waarde geschat. Wij willen dit voorkomen.

 

MOTIE                                                  

Datum: 5 maart 2019

Onderwerp: handhavend optreden MooiMekkerland

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 5 maart 2019,

gehoord de beraadslaging,

overwegende,

dat het geitenmelkbedrijf MooiMekkerland, Koolwijkseweg 6 en 6a in Stolwijk een vergunning voor maximaal 812 geiten heeft;

dat het bedrijf dit aantal 3 jaar geleden zonder vergunning uitgebreid heeft tot 2.586 met alle gezondheidsrisico’s van dien;

dat de gemeente de illegale expansie al jaren ongehinderd laat voortbestaan en zich daarmee schuldig maakt aan toezichts- en handhavingsfalen;

dat op 6 april 2018 de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) een last onder dwangsom opgelegd heeft aan melkgeitenbedrijf MooiMekkerland teneinde het aantal geiten terug te brengen naar de vergunde 812 stuks, welke afliep op 5 oktober 2018;

dat na eerst de begunstigingstermijn uitgesteld te hebben naar 1 december 2018 deze wederom uit te stellen naar 1 juni 2019 ;

dat omwonenden al jaren bij de gemeente klagen over de aanwezigheid van meer dan 1.700 illegale geiten en een petitie ingediend hebben;

dat in een straal van minimaal 2 km een verhoogd risico op longaandoeningen en Q-koorts bestaat;

dat het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden uit 2017 aanleiding voor de zorgen van de provincies is, waarin het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) andermaal concludeert dat bewoners in de omgeving van geitenboerderijen gemiddeld vaker een longontsteking hebben;

dat het nog onduidelijk is hoe dat precies komt;

dat, zolang de echte oorzaak van Q-koorts onbekend is, veehouders geen adequate maatregelen kunnen nemen om het risico uit te bannen;

dat er per direct in ieder geval een tijdelijke stop op de uitbreiding van geiten moet komen  in afwachting van de uitkomst van diverse onderzoeken;

dat dit voor talloze provincies, waaronder Zuid-Holland d.d. 5 januari 2018, reden is geweest een “geitenstop” af te kondigen;

dat de gedeputeerde niet meer geiten op Mooi Mekkerland toelaat dan de vergunning aangeeft en dat handhavend door de gemeente opgetreden moet worden;

dat de door de provincie ingestelde “geitenstop” zonder overgangsrecht in werking getreden is en dat er bij de gemeente en het ODMH vóór 2018 géén aparte milieuaanvraag ingediend is voor het mogen houden van meer dan 2.500 geiten;

dat het ODMH niet voor niets een last onder dwangsom opgelegd heeft tot een maximum van € 450.000,–;

dat de provincie op grond van deze informatie er vanuit gaat dat de gemeente het handhavingsproces voortzet en dat  de provincie het handhavingsproces nauwgezet volgt;

dat Gedeputeerde Staten er in hun antwoord duidelijk maken dat er rechtmatig gezien destijds niet meer dan 812 geiten aanwezig waren;

dat derhalve de conclusie moet zijn dat van een overgangsrecht met betrekking tot het houden van meer dan 812 geiten hier géén sprake kan zijn;

dat het ontkennen van de risico’s zoals in het verleden met Q-koorts levens heeft gekost door niet op tijd in te grijpen;

dat het gemeentebestuur het belang van de geitenboer boven de volksgezondheid stelt en daarmee ingaat tegen de provinciale verordening;

dat de gemeenteraad nu de plicht heeft onverwijld in te grijpen;

dat de burgemeester vindt dat de gemeente de wettelijke plicht heeft om te onderzoeken of ‘illegale zaken kunnen worden gelegaliseerd;

dat het antwoord al bekend is;

dat het eindeloos rekken van de procedure tegen de regelgeving in, volstrekt haaks staat

op de bedoeling hiervan, nl. het voorkomen van ziekte;

dat het gemeentebestuur daarmee op onaanvaardbare wijze tekort doet aan een essentiële basistaak: het beschermen van de gezondheid van de burgers;

dat ten overvloede er nogmaals op wordt gewezen dat het hier een illegale situatie betreft waarbij door de gemeente voor het traject bouwen en milieu 35 overtredingen zijn vastgesteld;

roept het college op

om de illegale situatie direct na afloop van de huidige begunstigingstermijn, te weten 1 juni 2019, te beëindigen en het aantal geiten terug te brengen tot het aantal vergunde geiten van 812

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening: Pro Krimpenerwaard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.