Verkeersonveiligheid Gouderak

Op 9 februari 2019  is er een aanrijding geweest op het fietspad aan de Veerstalblok, tussen een brommer en een auto die daar illegaal reed. Er zijn op die plek al meer gevaarlijke verkeersincidenten geweest en het is wachten op nog meer ongelukken. Pro Krimpenerwaard stelt vanaf 2015 hierover schriftelijke vragen aan het college.

Zes jaar geleden is er een fietspad aangelegd aan de Veerstalblok die ook gebruikt mag worden door het landbouwverkeer.  Al die jaren wordt de weg illegaal gebruikt door het sluipverkeer met gevaarlijke verkeerssituaties als gevolg. Bij de aanleg van de rondweg rond Gouda is beloofd dat er geen auto’s meer overheen zouden komen. De zgn. landbouwsluis die er ligt nodigt de auto’s uit om daar gebruik van te maken. Het is zelfs zo erg dat automobilisten extra gas geven en er overheen knallen. De enige die last heeft van die sluis zijn fietsers, terwijl het een fietspad is. Pro Krimpenerwaard zet zich in om het autoverkeer daar te weren en heeft  herhaalde malen aan de burgemeester gevraagd politie/Boa’s in te zetten voor de handhaving.  Vooral ‘s-middags tussen 4 en 6 en in de weekenden, want dan wordt er het meeste misbruik van gemaakt en ook als er een evenement is bij Goudasfalt.

De inwoners hebben hiervoor ook diverse malen aandacht gevraagd bij het college zonder dat hierop wordt gereageerd.  Ook dit punt heeft Pro Krimpenerwaard bij de vragen betrokken.

Pro Krimpenerwaard heeft hierover op o.a. 13 oktober 2015, 3 november  en  20 december 2018  schriftelijke vragen gesteld. Deze worden bijgevoegd.

Op onze schriftelijke vragen van 13 oktober 2015 antwoordt het college:

“Het verkeersprobleem/veiligheid is een handhavingskwestie. Het plaatsen van een camera heeft geen zin, omdat daar geen draagvlak voor is (red. geen onderzoek naar gedaan). De huidige verkeersinrichting zal gedurende een half jaar (dus in de zomer van 2016) door het Hoogheemraadschap worden geëvalueerd. Het HHSK en de gemeente zullen opnieuw aan de politie vragen om handhaving.

Op onze vragen van 3 november 2018 antwoordt het college dat hierover gesproken is met het Hoogheemraadschap. Zij beraden zich over eventuele aanpassingen bij de dijkophoging en reconstructie. Ook zal het colege een kwaliteitshandvest opstellen waarin normen zijn opgenomen voor het versturen van een ontvangstbevestiging en voor de termijnen van beantwoording en/of behandeling van een verzoek/aanvraag.

In reactie op de tweede set vragen van 20 december 2018 antwoordt het college dat zowel de gemeente als het Hoogheemraadschap (wegbeheerder) het niet geoorloofd vinden dat er sluipverkeer plaatsvindt. Er vindt handhaving door de politie plaats. Hiervan is geen evaluatierapport. De burgemeester zegt dat bij hem niet bekend is of er processen-verbaal zijn opgemaakt. Ook is bij hem niet bekend of er verkeersovertredingen door de politie zijn geconstateerd. Tot slot is het college van mening dat op korte termijn door de wegbeheerder geen inframaatregelen zijn gepland. Het afsluiten voor al het verkeer m.u.v. fietsers is geen optie, omdat het landbouwverkeer en de hulpverleningsinstanties gebruik mogen maken van dit weggedeelte.

Samenvattend

Het is het diep triest dat geen cijfers door de burgemeester kunnen worden overgelegd dat wel degelijk handhavend wordt opgetreden. Blijkbaar moeten er eerst ongelukken gebeuren voordat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid neemt. In de raadsvergadering van 5 maart dienen wij een motie in om handhaven op te treden en serieus te zoeken naar een verkeersveilige oplossing. Het langzame verkeer verdient de noodzakelijke veiligheid.

1.5 SV18-78 antw PK, Fietspad Veerstalblok – Gouderak

SV 15-86 vrg en antw PK, sluipverkeer Veerstalblok Gouderak

1.18 SV18-89 antw PK-fietspad Veerstalblok Gouderak

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.