Wethouder Boere geeft fouten toe en blaast de aftocht

Ad Struijs, fractievoorzitter Pro Krimpenerwaard

Nogmaals wordt Pro Krimpenerwaard bevestigd in zijn waarneming dat wethouder Boere het aantal van 10.000 woningen heeft genoemd om extra te bouwen boven de 3.000 woningen. Dat laatste aantal is voor de provincie al te veel Om de groei van de inwoners in de gemeente op te vangen is een kleine 2.000 woningen  tot het jaar 2030 voldoende.  Ook dit artikel haalt de open brief van de fractievoorzitter van de VGBK, Willem Schoof, onderuit.

Hierna wordt het artikel van de journalist Pieter van der Laan van Het Kontakt weergegeven. Daarna volgt een korte reactie van Pro Krimpenerwaard.

“Krimpenerwaard wordt niet volgebouwd’

KRIMPENERWAARD • Een hardnekkig misverstand waar ze zelf mede aan schuldig is: er komen geen tienduizend woningen bij Krimpen aan de Lek. Het vermoedelijke aantal is circa zevenduizend. Deze worden tussen 2030 en 2040 her en der in de Krimpenerwaard gebouwd.

Wethouder Ria Boere gaat dat persoonlijk uitleggen aan de inwoners van het poldergebied en trekt daar drie avonden -4, 11 en 13 maart- voor uit.

“In september werd ik overvallen door de gesprekken over de MIRT, het meerjarenprogramma over de infrastructuur. Daarbij kwam een tweede oeververbinding en de bijdrage van de gemeente Krimpenerwaard aan de ingreep op tafel. Ik zag dat bod als een unieke kans. Er was echter haast geboden. De eerste raadsvergadering over dit onderwerp was chaotisch. In de tweede vergadering is een en ander rechtgezet, maar toen was de geest al uit de fles. De oppositie ging steeds terug naar mijn eerste verhaal. Het raadsbesluit over het MIRT-bod is uiteindelijk na enige hindernissen genomen, maar inwoners denken nu dat de Krimpenerwaard straks wordt volgebouwd. Dat is pertinent onjuist.”

Anticiperen
Het gaat niet alleen om woningen, stelt Boere, maar ook om ‘energietransitie, voorzieningen en andere zaken die met leefbaarheid te maken hebben’: “Dit verhaal speelt al veel langer. Indertijd werd de Krimpenerwaard als een anticipeerregio gezien met een krimpend aantal inwoners en sterke vergrijzing. Daartegen wapenen we ons. Juist om deze gemeente op de lange termijn vitaal te houden moet je investeren. De Krimpenerwaard heeft veel te bieden en telt met agrarische bedrijven, transporteurs en maakindustrie veel economische waarden. Om dat te bestendigen heb je jonge mensen nodig. Die moet je dus aan je binden met een passend woningaanbod en vlotte mobiliteit.”

Ook als de brug tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk niet doorgaat, blijft het college zich inzetten voor een toekomstbestendige gemeente. Boere: “Dat is onderdeel van diverse structuurvisies en het door Riek Bakker gepresenteerde ‘Panorama Krimpenerwaard’. Zij gaf in dit vergezicht drie scenario’s aan waarbij stilstand, de schouders eronder of ambitie de mogelijkheden vormden. Wij gaan voor ambitie. Het rapport van de Rabobank was de eerste onderlegger. Daarin werd enige verstedelijking reeds geopperd om de voorzieningen op niveau te houden.”

Crisis
De ongelukkige start zorgde in december voor een politieke crisis. Nu het college de zaken weer min of meer op orde heeft, moeten er flinke stappen worden gezet. De wethouder zou graag in de glazen bol willen kijken, maar moet het stellen met hoofdlijnen en voortschrijdend inzicht.

Volgens collega Leon de Wit zijn er genoeg obstakels, die voor flinke vertraging van de plannen kunnen leiden. “We zullen veel moeten overlaten aan toekomstige gemeenteraden. De infrastructuur in het Groene Hart is van nationaal belang. Er kunnen zelfs aanwijzingen van de minister komen, die de deelnemende gemeenten en partners buitenspel zetten.”

Ria Boere wil zich daar niet bij voorbaat bij neerleggen: “Er moet iets gebeuren.”

Reactie Pro Krimpenerwaard

1. Aan het slot van dit artikel sluiten de 2 wethouders weer af met bangmakerij dat nergens op is gestoeld.

2. Het aantal woningen van 7.000 extra  is niet passend binnen dit prachtige gebied. Dit aantal staat bij lange na niet in het rapport van Riek Bakker en in het Panorama van de Krimpenerwaard.

3. Tijdens de presentatie op 7 februari 2019 vonden deze 2 wethouders 4.000 woningen extra voldoende om de brede ambitie te halen. Het lijkt er op dat deze bestuurders het ook niet meer weten.

4. In een briefingsbijeenkomst afgelopen dinsdagavond zijn voor de uitbreiding mogelijke locaties besproken. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat op dit moment de bouwlocaties niet beschikbaar zijn.

5. Aanvankelijk zouden de woningen worden gebouwd aansluitend op het verstedelijkte gebied van Krimpen a/d/ IJssel in Krimpen a/d/Lek. In dat raadsvoorstel staat helder onderbouwd dat bovenmatige woningbouw op andere locaties ten koste gaat van het prachte Groene Hart.

6.Het argument dat de agrarische sector zorgt voor werkgelegenheid en dat jongeren hiervoor aangetrokken moeten worden is onwaarschijnlijk. Een ieder weet dat de agrarische sector het moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden. Dat  verergerd wordt door  de opgelegde Veenweideovereenkomst. Verhoging waterpeil en de natuuropgave. De transportsector is ook geen goed voorbeeld voor werkgelegenheid. Die moet zich aan de rand van de gemeente vestigen om schade aan de wegen in ons veenweidegebied te voorkomen.

7. Wederom vragen wij ons af waarom zowel de VVD als de VGBK deze extreme plannen niet hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

8. Laat eerst de inwoners spreken. Tot nog toe heeft alles in het geniep plaatsgevonden.

Pro Krimpenerwaard gaat op grond van betrouwbare signalen en gezond verstand ervan uit dat de extra oeververbinding er niet komt en dus ook niet de voorgestelde woningen van 7.000 extra. Bangmakerij is niet aan Pro Krimpenerwaard besteed, wel feiten met onderbouwing.

Het verwijtbaar optreden van wethouder Boere (VVD) heeft geleid tot financiële en bestuurlijke schade voor de gemeente. Pro Krimpenerwaard vindt hier een motie van wantrouwen op z’n plaats. In overleg zal worden besloten deze al dan niet in te dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.