Miljoenen tekort in meerjarenbegroting gemeente Krimpenerwaard

geld2De meerjarenbegroting is tot stand gekomen door een samenvoeging van de begrotingen van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist en de Gemeenschappelijke Regeling K5 tot één nieuwe begroting. Daarbij zijn alle door de raden vastgestelde wijzigingen tot en met 2 oktober 2014 verwerkt. Dit betekent dat voorstellen die naderhand nog zijn behandeld en vastgesteld nog in deze begroting moeten worden opgenomen. Niet alleen de herindeling maar ook de landelijke beleidsontwikkelingen hebben hun weerslag op deze begroting. Dat is ook terug te zien in het meerjarige saldo van deze begroting. Deze begroting sluit met een tekort in 2015 van € 1,5 miljoen, aflopend naar ruim € 0,9 miljoen tekort in 2018. In deze saldi is nog geen rekening gehouden met de onderkende risico’s als gevolg van met name het Sociaal Domein. Deze risico’s zijn vooralsnog gekwantificeerd op € 3,2 miljoen en kunnen de voornoemde saldi, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, negatief beïnvloeden. Een definitief dekkingsplan is nog geen onderdeel van deze begroting. Dat is aan de nieuwe gemeenteraad. Het tekort wordt tijdelijk gedekt door een greep te doen uit de Algemene Reserve. De provincie eist een structureel evenwichtige begroting. Dat is nu niet het geval. De nieuwe coalitie zal met ingrijpende dekkingsvoorstellen moeten komen. Intussen stelt Pro Krimpenerwaard vast dat de gemeenten al geruime tijd feestend afscheid nemen van de zelfstandige gemeenten. Pro Krimpenerwaard stelt ook vast dat Sinterklaas bij veel gemeenten is langs geweest en dat de financiële schade groeit. De politieke partijen hebben beloofd dat de lasten voor de inwoners niet worden verhoogd en dat het voorzieningenniveau in de kernen niet wordt aangetast. Pro Krimpenerwaard vindt dat de gemeenten de laatste tijd niet verantwoord hebben bestuurd. Wij voorspellen dat de burgers of ambtenaren de rekening moeten betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.