Actualiteitendebat over Mooi Mekkerland

Op verzoek van Pro Krimpenerwaard is in de raadsvergadering uitgebreid gesproken over Mooi Mekkerland. Dit geitenbedrijf bedient zich van illegale praktijken. Zoals het, vanaf 2016, houden van bijna 2.600 geiten waarvan 1.774 illegaal. Dit betekent dat de GGD geen onderzoek kon doen naar de risico’s voor de volksgezondheid. De burgemeester heeft als handhaver jarenlang de situatie gedoogd onder het mom van het doen van onderzoek naar legalisatie. Op de schriftelijke vragen van Pro Krimpenerwaard heeft hij verzwegen dat op 11 december 2018 al bekend was dat de provincie ,wegens de gezondheidsrisico’s, niet zou meewerken aan de uitbreiding van het aantal geiten. Het maximale aantal geiten dat het bedrijf mag hebben is 812. De provincie verleent geen medewerking aan het uitbreiden van dat aantal. De burgemeester bestreed dat punt. Gelukkig had Pro Krimpenerwaard zijn brief bij de hand, die hierna als link wordt weergegeven.

brief motivering besluitvoming GS getekende versie

Daarin schrijft de burgemeester aan de provincie:” Op 11 december 2018 heeft het college van GS in principe besloten om, indien een ontheffingsverzoek wordt gedaan, geen medewerking te verlenen  aan een ontheffingsverzoek”.  Pro Krimpenerwaard overviel hem daarmee en hij wist geen goed antwoord te bedenken. Hiermee is bewezen dat de burgemeester op onze schriftelijke vragen van 12 december en geantwoord op 16 januari 2019 informatie heeft achtergehouden. Bovendien heeft de burgemeester in strijd met de Gemeentewet gehandeld door de raad niet actief te informeren. Pas 24 uur voor het geitendebat stuurde de burgemeester in paniek, begeleid door een advocaat, 7 stukken ter informatie aan de raad. Hij probeerde hierdoor het debat negatief te beïnvloeden door het zaaien van verwarring.  De burgemeester schort de handhaving op met het stellen van onnozele vragen aan de provincie.  Daarmee kwalificeert hij zich als niet al te slim. Ook worden weer nieuwe of lopende onderzoeken afgewacht. Inmiddels heeft  de provincie de burgemeester, als het om handhaving gaat,  onder curatele gesteld. Al dat tijdrekken zal hem niet helpen en de provincie heeft inmiddels zijn buik vol van deze burgemeester, die aan de basis staat van nog meer reuring. Het is jammer dat een aantal politieke partijen het blijkbaar prima vindt dat, ondanks de aantoonbare risico’s voor de volksgezondheid, dit bedrijf alsnog vergunning krijgt voor het aantal van bijna 2.600 geiten. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de geitenstop die door vele provincies is ingesteld en daarmee de volksgezondheid stellen boven het bedrijfsbelang. Het besluit van de provincie is gebaseerd op een laatste onafhankelijk onderzoek van 2017.

Daar tegenover stelt het college een eigen onderzoek (ODMH) waarin zij tot de conclusie komt dat de uitbreiding weinig effect heeft voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapportage vindt het college dan ook niet nodig. Opvallend is dat het ODMH wegens het illegaal houden van geiten een dwangsom heeft opgelegd van € 90.000 met een maximum van € 450.000. Het innen van de dwangsom wordt steeds uitgesteld Bekend is dat dit college nog nooit een dwangsom heeft geïnd.

In april/mei zal de raad door de burgemeester worden geïnformeerd over het antwoord van de provincie en de uitkomst van de lopende onderzoeken, die al jaren geleden hadden moeten plaatsvinden. De burgemeester zei ook nog dat die onderzoeksresultaten misschien wel in 2021 beschikbaar komen. Intussen worden de inwoners van Stolwijk bloot gesteld aan een verhoogd risico op longontsteking. Pro Krimpenerwaard zal er alles aan doen om met onmiddellijk ingang alle illegale geiten te laten verwijderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.