GEEN VINEX WIJK, MAAR EEN GROEN KLOPPEND HART

foto: Alice Wulffraat

Beknopte algemene beschouwing van Pro Krimpenerwaard op de gepresenteerde meerjarenbegroting. In het gepresenteerde collegeprogramma (vervolg op het coalitieakkoord) en de meerjarenbegroting ontbreekt een inspirerende visie op alle terreinen van beleid. De lokale democratie wordt ingeperkt. Geen passend antwoord op veiligheid, sociaal beleid, dierenwelzijn/biodiversiteit en milieu. De coalitie, die onder leiding van de VGBK risicovol tot stand kwam, is na een half jaar haar meerderheid kwijt. Hierdoor komt het coalitie- en collegeprogramma te vervallen, de bouwstenen onder de meerjarenbegroting 2019-2022. De begroting zullen wij voor kennisgeving aannemen, om later een aangepaste begroting vast te stellen. Eerst moet een onafhankelijke verkenner onderzoek doen naar een nieuwe coalitie en bijpassend akkoord op hoofdlijnen. Wij zijn voor openbaar coalitieoverleg, een raadsbreed programma op hoofdlijnen en bestuurders die hierbij passen.

De VGBK, VVD, CU, Lokaal op 1 hebben besloten om in te stemmen met een oeververbinding tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk en daaraan gekoppeld de bouw van 10.000 extra woningen op 200 ha bouwgrond. U bent hierover niet geraadpleegd en de raad moest, binnen 3 weken, zonder effectenonderzoek, een besluit nemen. Die VINEX-locatie komt tussen Krimpen a/d Lek en Krimpen a/d/IJssel, aansluitend aan het verstedelijkte westelijke gebied. Andere serieuze opties zijn er niet. Pro Krimpenerwaard, de beschermer van de groene polder, komt hiertegen in actie. Deze plannen zijn in strijd met de vastgestelde Woonvisie (bouw van 3.000 woningen tot 2030) en het nog vast te stellen Panorama Krimpenerwaard (uitwerking van de strategische visie). Wij willen het Groene Hart groen en open houden. Wij hebben werkbare alternatieven voor de ontsluiting van het gebied voorgesteld. Zo zijn wij voor een digitale snelweg door de gemeente, aangepaste fietspaden voor de elektrische fiets, scheiding van fietspaden en landbouwwerktuigen, beter openbaar vervoer, de waterbus en aanpassing van de Algerabrug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.