MIRT (10.000 extra woningen) is strijdig met Panorama Krimpenerwaard

Haastrecht-Molen
foto: Alice Wulffraat

Dinsdag is in een besloten bijeenkomst het document Panorama Krimpenerwaard, de uitwerking van de Strategische Visie, besproken met raad- en commissieleden en de participanten. De regie was in handen van Sybilla Dekker, voorzitter van de Tafel van Verkenning. Tijdens die bijeenkomst heeft Pro Krimpenerwaard toegelicht dat dit document door ons wordt betrokken bij de begrotingsbehandeling van 13 november. Wachten tot na de officiële presentatie op 28 november is uitgesloten. Mevrouw Dekker had hiervoor begrip en merkte nog wel op dat met name de woningbouwparagraaf op 14 november nog eens kritisch wordt bekeken. Pro Krimpenerwaard gaat uit van de tekst zoals die in het te drukken boekwerkje komt. Het politieke debat vindt later plaats.

Verder blijkt dat het raadsbesluit over de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) strijdig is met het document Panorama Krimpenerwaard. Dat raadsbesluit gaat uit van een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen a/d Lek en daaraan gekoppeld de 200 ha bouwgrond voor 10.000 woningen extra (bovenop de 3.000 woningen die volgens de Woonvisie tot 2030 worden gebouwd.

In het document Panorama Krimpenerwaard staan 9 principes opgesomd. “Het zijn principes, die ook als het proces moeilijk is, fier overeind blijven. Ook in de nabije toekomst kunnen de principes dienstdoen als raadgevers bij nader te maken keuzen.”

“Principe 4: De Krimpenerwaard is een karakteristieke groene long tussen grote steden die vooral groen en open moeten blijven met behoud van biodiversiteit. Opvang van ruimtelijke druk vanuit steden doet daaraan afbreuk.”

Verder staat in het document “De gemeente Krimpenerwaard gaat uit van 1.700 woningen (200 woningen per jaar) binnen bestaand stads- en dorpsgebied“.

In de vastgestelde Woonvisie in mei 2017 gaat de gemeente Krimpenerwaard uit van 3.000 te bouwen nieuwe woningen tot 2030. Meer dan migratiesaldo 0. De goedkeuring van de provincie ontbreekt nog. Het rapport is op dat punt niet volledig.

Pro Krimpenerwaard begrijpt nu waarom wethouder Boere (VVD) in de raadsvergadering van 16 oktober niet wilde instemmen met uitstel van besluitvorming over het voorstel voor een tweede oeververbinding met daaraan gekoppeld 200 ha bouwgrond voor de bouw van 10.000 woningen (met 15.000 auto’s). Panorama Krimpenerwaard heeft een visie die haaks staat op die van de wethouder en die van de krappe meerderheid van de raad (VGBK, VVD, CU en Lokaal op 1). Het document Panorama Krimpenerwaard en de Strategische Visie zijn van onderop tot stand gekomen en kunnen nu, voordat de officiële presentatie heeft plaatsgevonden, de prullenbak in.

Pro Krimpenerwaard vindt dit een arrogante en misplaatste houding van college en krappe meerderheid van de raad. Participatie wordt niet serieus genomen, behalve als het om eenvoudige plannetjes gaat. Het vertrouwen in de politiek krijgt weer een behoorlijke knauw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.