houtrook/houtkachels – overlast

Pro Krimpenerwaard ontvangt regelmatig vragen van inwoners over overlast door houtkachels/open haarden. Er komen steeds meer signalen dat het gebruik van houtkachels ongezond is. Ook het longfonds geeft dit aan:
“Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.”

Nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid is de verwachting dat bij gelijkblijvende regelgeving het aantal houtkachels de komende jaren snel zal toenemen. En dat terwijl uit onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (2009) blijkt dat houtrook nu al verantwoordelijk is voor 30 tot 39 procent van de lokale fijnstof-concentratie PM 2,5. Deze deeltjes kunnen in het bloed terecht komen, waardoor de kans op hart- en vaatziekten toeneemt. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door slechte lucht wordt in Nederland geschat op twaalfduizend. Vooral mensen met longaandoeningen hebben last van fijnstof door open haarden, barbecues en tuinhaarden.

Pro Krimpenerwaard zal zich in de gemeente én daarbuiten blijven inzetten voor de gezondheid van mensen. Dat er (te veel) gevaarlijke stoffen vrijkomen bij het verbranden van hout is onaanvaardbaar.  Wij stellen de volgende vragen aan het college:

  1. Is de brief van het Platform Houtrook en Gezondheid bij u bekend en in hoeverre onderschrijft u de conclusies uit deze brief?
  2. Is het College op de hoogte van de opvatting van de VNG in deze zaak?
  3. Heeft het college over deze problematiek overleg gehad met de GGD?
  4. Is het College het eens dat lokaal beleid omtrent gebruik van houtkachels wenselijk is?
  5. Is het college bereid om meer aandacht te schenken aan het probleem van houtrook dan nu het geval is? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid beleid te ontwikkelen op dit gebied, dat rekening houdt met onderzoeksresultaten omtrent de schadelijke effecten van de verbranding en met als doel deze schadelijke effecten te elimineren?
  7. Is het college bereid een gemeentelijk meldpunt in te stellen om klachten m.b.t. het gebruik van houtkachels door inwoners te melden?
  8. Is het college bereid om een voorlichtingscampagne te organiseren of die van andere overheden (Rijk en gemeenten) actief te ondersteunen, gericht op ontmoediging van de aanschaf en het gebruik van particuliere houtkachels? Zo ja, welke stappen gaat u daartoe ondernemen? Zo nee, waarom niet?
  9. Is het college bereid om bij te dragen aan het meten van houtrook op een aantal geselecteerde plaatsen in onze gemeente? Zo ja, hoe zou dat effectief en kostenefficiënt kunnen worden georganiseerd? Zo nee, waarom niet?
  10. Is het college bereid om de gevolgen van houtstook in kaart te brengen en oplossingen voor overlast voor te stellen.

Bijlage: U kunt hier meer lezen over deze oproep van 170 longartsen: https://www.ad.nl/binnenland/bijna-170-longartsen-slaan-alarm-mensen-ziek-door-vuile-lucht~a7fee1fe/

En hier kunt u meer lezen over houtkachels: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/15/gezellige-haard-is-reuze-schadelijk-5810734-a1536853

Houtrookgedupeerden kunnen via https://rookoverlast.wordpress.com/meldpunt-houtrook-overlast/ informatie en hulp krijgen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.