Uitspraak minister op Kroonvernietigingsverzoeken van Pro Krimpenerwaard

Burgemeester Cazemier

Pro Krimpenerwaard heeft tot 3 maal toe een verzoek ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken om over te gaan tot vernietiging van de raadsbesluiten waarin de door Pro Krimpenerwaard voorgedragen kandidaten voor toelating als burgercommissielid werden geweigerd.  De minister wijst het verzoek om kroonvernietiging af, omdat deze zaak een lokale gemeentelijke aangelegenheid is en intern opgelost moet worden en in de gemeenteraad tot een goed einde moet worden gebracht. De gemeenteraad moet zelf een oordeel vormen over de vraag hoe deze procedure zich verhoudt tot datgene wat in de toelichting bij de verordening is geschreven. In de commissievergadering van vanavond komt de notitie van de burgemeester/griffier aan de orde. Er zou onduidelijkheid zijn over de mogelijkheid om al dan niet over een commissielid te stemmen. Pro Krimpenerwaard vindt dit een gezocht argument. Volgens onderzoek van de griffier/burgemeester staat er in artikel 4 van de huidige verordening dat de commissieleden door de raad, op voordracht van de fracties, worden benoemd. In de toelichting staat dat fracties zelf mogen bepalen wie dat zijn. Het is enkel mogelijk om iemand te weigeren als diegene niet voldoet aan de vereisten van de Gemeentewet. Dit is exact de verdedigingstekst van Pro Krimpenerwaard. Nu komt de burgemeester, om zijn vooropgezette foute optreden te camoufleren, met een wijzigingsvoorstel van de verordening. Hij biedt de commissie twee opties aan. Pro Krimpenerwaard gaat voor optie 3. Geen filter voor de raad om voorgedragen leden niet toe te laten. Ze moeten enkel aan de wettelijke voorschriften voldoen. Dit krijgt dan een vervolg in de gebruikelijk beëdiging, die nu door de burgemeester wordt geschrapt. Inmiddels heeft de burgemeester al zoveel rare fratsen uitgehaald dat het tijd wordt dat hij over zijn positie nadenkt. De Commissaris van de koning raakt hierdoor ook beschadigd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.