Zilvermuseum in liquiditeitsproblemen

In de gemeenteraad van 29 mei 2018 heeft de raad op voorstel van het college besloten de geheimhouding over de situatie en toekomst van het Zilvermuseum te Schoonhoven op te heffen.  Zowel het bestuur van het Zilvermuseum als het college en de gemeenteraad (met uitzondering van Pro Krimpenerwaard) wilden de acute financiële nood van het Zilvermuseum en het voorstel om vele tonnen aan gemeenschapsgeld daarin te steken geheim houden. Wanbeleid van zowel het bestuur van het museum als van het college mochten de verkiezingen niet beïnvloeden. Met name de VVD had belang bij de opgelegde geheimhouding. Pro Krimpenerwaard vindt dit een ongewenst beïnvloeding van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij konden onze controlerende taak over de besteding van de subsidiegelden aan het museum niet uitvoeren. Ook is de raad niet tijdig actief geïnformeerd.  Er is zelfs belastende informatie door het college achtergehouden. Tijdens de verkiezingen hebben de inwoners zich niet over het voortbestaan en de fors hogere gemeentelijke bijdrage van het museum kunnen uitspreken. Het museum draaide, volgens een extern onderzoek, al vanaf 2012 met een negatieve exploitatie van € 33.000 en dat liep verder op, met name door toedoen van het bestuur en de directeur. Het salaris van de directeur werd met € 26.000 verhoogd evenals andere salarissen en er werd een office manager aangesteld. Dat was voor dit kleine museum onverantwoord. In totaal nam de negatieve exploitatie  met € 114.000 toe. De financiële gaten werden gedicht uit de 2 legaten van het museum.  De bodem van deze legaten is in zicht. De schulden/salarissen kunnen niet meer worden betaald. De directeur en bestuur wisten dat dit kleine museum een bescheiden jaarlijkse exploitatiesubsidie had. De gemeente betaalt aan directe en indirecte subsidies jaarlijks  al ruim € 150.000 tot € 200.000. Als dat een gegeven is, moet je de personeelslasten niet met € 114.000 per jaar verhogen en daarmee het museum ten gronde richten. Dat zou buiten de gemeente zijn omgegaan volgens de onderzoekers. Maar de gemeente had hiervan kunnen weten via de jaarstukken en subsidiebeleid, maar greep niet in. Al in 2017 heeft de gemeente een extra donatie van  25.000 aan het museum geschonken. Zo is bekend geworden dat de vriendenkring van het museum, bestaande uit 200 man, jaarlijks € 1.000 aan het museum schenkt. Dat is maar liefst € 5,– per persoon per jaar. Maar het is niet uitgesloten dat voor een groter bedrag op kosten van het museum wordt geconsumeerd. Van je vrienden moet je het hebben! Het aantal bezoekers blijft onveranderd steken op 20.000 en slechts 10% komt uit de gemeente. Lokaal draagvlak ontbreekt. Een kaartje kost € 9 en dat is voor dit museum hoog. Het museum heeft een negatief vermogen opgebouwd van € 578.000. Pro Krimpenerwaard is al maanden bezig om de financiële stukken vanaf 2015 te krijgen. Zonder resultaat. Zelfs de jaarrekening wordt tot op heden niet  aan de raad toegezonden. Inzage in de fondswerving en bezoekersaantallen vanaf 2015 hebben we niet gekregen. Zonder die informatie kan niet inhoudelijk over de penibele financiële positie van het museum worden gesproken.  Ook Pro Krimpenerwaard vindt dat het Nederlands Zilvermuseum van cultureel, recreatief en toeristisch belang is voor de gemeente en in het bijzonder Schoonhoven. Maar tegen welke prijs?  Het bureau stelt voor om de subsidie structureel met € 150.000 per jaar te verhogen. De VVD wil voor haar speeltje ruim € 255.000 per jaar uittrekken. Het museum krijgt dan met gemeenschapsgeld een (inter)nationale uitstraling. Het bureau Lawson Luiten vindt de plannen hiervoor onvoldoende onderbouwd.  Het beleidsplan 2009-2013 is ook niet uitgekomen. Dat kan ook voor de nieuwe plannen gelden. Zekerheid heb je niet, ondanks de mogelijk extra gemeentelijke subsidie. De financiering moet plaatsvinden uit de reserve Ontwikkeling Kernen wat daarvoor niet bedoeld is. De kans is groot dat ook dat geld verdwijnt in de zakken van een enkel personeelslid en voor feestjes van de notabele. Voor Pro Krimpenerwaard staat vast dat de verantwoordelijken heel wat hebben uit te leggen. De vraag is in welke mate het vertrouwen is geschonden. Kunnen de verantwoordelijken blijven zitten? Behandeling vindt plaats in de commissie van 5 juni en de raadsvergadering van 11 juli 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.