Nevenfuncties en transparant bestuur

Vanuit integriteit en een transparant openbaar bestuur zijn in de gemeentewet voorschriften opgenomen over nevenfuncties, onverenigbare functies en verboden handelingen. Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten de ambtsgebonden nevenfuncties (q.q.) als de niet-ambtsgebonden nevenfuncties openbaar worden gemaakt door terinzagelegging van een opgave op het gemeentehuis. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van publicatie in het gemeentelijk publicatieblad en publicatie op de gemeentelijke website. De openbaarmaking als de opgave van nevenfuncties geldt voor alle burgemeesters, wethouders en raadsleden. Een bestuurder die nevenfuncties vervult naast zijn politieke ambt moet altijd alert zijn op (schijn van) belangenverstrengeling. Nevenfuncties kunnen het onafhankelijk oordeel in gevaar brengen en/of het functioneren van de ambtsdrager negatief beïnvloeden. Belangrijk is het overzicht van nevenfunctie actueel te houden. Pro Krimpenerwaard heeft het initiatief genomen om de nevenfunctie van de burgemeester, wethouders en raadsleden goed zichtbaar op de website te publiceren.  Onlangs hebben wij vastgesteld dat het overzicht verre van actueel is. Ondanks onze herhaalde verzoeken is het overzicht nog steeds niet aangepast. Wel zijn de nevenfuncties van de oud-wethouder Blok (4 december 2017) vertrokken) onlangs weggehaald. Ook zijn de nevenfuncties van burgemeester Cazemier aangepast. Hij is al geruime tijd Voorzitter van het College van Arbeidszaken van de VNG en Lid van het bestuur van de VNG. Wij komen hierop nog terug. Pro Krimpenerwaard weet dat de burgemeester meer nevenfuncties heeft, die niet zijn gepubliceerd. Wij hebben de gemeente gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.