Drukbezocht het grote lijsttrekkersdebat Krimpenerwaard

Ad Struijs, fractievoorzitter Pro Krimpenerwaard

De lijsttrekkers van de Krimpenerwaardse politieke partijen zijn klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat valt te concluderen na het groot lijsttrekkersdebat van 13 maart jl., prima georganiseerd door de Stichting Stolwijk Ontmoet, RTV Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard. Er werd zo nu en dan stevig gedebatteerd.

De live uitzending van RTV Krimpenerwaard kunt u hier terugkijken.

Het debat kon rekenen op een grote opkomst: in het publiek zaten ruim tweehonderd mensen.  De presentatie van de avond was in handen van Ilja Bakker en Frank van Suchtelen van RTV Krimpenerwaard en werd live op televisie en radio uitgezonden. Voorafgaand aan het debat kregen de lijsttrekkers elk 15 seconden de tijd om, te vertellen waar hun partij voor staat. Daarna begon het debat en werden zes onderwerpen aangesneden waarop steeds 3 lijsttrekkers mochten reageren. Het betrof stellingen die belangrijk zijn in de Krimpenerwaardse samenleving en waar de lokale politiek een grote invloed op heeft. Opvallend is wel dat het sociale thema, tot teleurstelling van Pro Krimpenerwaard, in alle 6 debatten niet aan de orde is geweest. Hier volgen de twee stellingen waaraan Pro Krimpenerwaard heeft deelgenomen.

  1. Bij ongewijzigd agrarisch beleid zakt de Krimpenerwaard weg

​Jan-Willem van der Ham (SGP) wil ruimte bieden voor agrarische ondernemers in het gebied en nieuwe methodes gebruiken om het gebied te vernatten. Er ontstond wat vuurwerk tussen hem en Ad Struijs (PK) die vindt dat het probleem ligt bij de agrariër. Het waterpeil moet steeds worden verlaagd. Dat leidt volgens Rijksonderzoek naar een daling in 2050 tot 75 cm. Dat heeft grote gevolgen voor de infrastructuur en de woningen. Verdere peilverlaging jaagt het inklinken verder aan. En leidt tot nog meer bodemdaling. Dat heeft ook gevolgen voor de Volksgezondheid. De CO2-uitstoot in het Groen Hart is hierdoor 50% van de landelijke CO2 uitstoot. De agrariërs moeten hun bedrijfsvoering hierop aanpassen en biologisch boeren; aanpassen aan de natuur en geen megastallen. Het afnemend inkomen kan worden gecompenseerd met nieuwe producten. Streekwinkeltjes, kleine camping, zorgboerderij. De boeren kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het plaatsen van passende dorpsmolens rekening houdend met de natuur en horizonvervuiling. Deze duurzame energie is ook een besparing in de energiekosten van de daarop aangesloten wijk/buurt/dorp. Bert Bening (D66) en Jan Willem van der Ham (SGP) zijn tegen windmolens in het Krimpenerwaardse landschap. “Windmolens horen thuis op plaatsen waar het waait en dat is op de Noordzee”, aldus de lijsttrekker van D66. Daarop antwoord Ad Struijs dat de SGP de boeren naar de mond praat, omdat dat zijn stemmers/leden zijn. Hij moet denken aan het algemeen belang. Pro Krimpenerwaard neemt wel zijn verantwoordelijkheid!

Een inspreker uit de zaal merkte op dat hij de politici niet hoort over het mogelijk droog komen te staan van de palen van de huizen. Van der Ham antwoordde vervolgens “dat men de functies moet combineren, de oplossing is het uithoeken van woongebieden zodat huizen die op palen zijn gebouwd niet droog komen te staan.”

  1. Als de jeugd de toekomst heeft, hoe houdt u ze dan vast in de Krimpenerwaard?

CDA -lijsttrekker Jan Dekker benadrukt dat we niet alleen over de  overlast van jongeren moeten praten, maar meer over waar de jeugd plezier aan heeft. Zoals onlangs de opening van jongerensociëteit Local in Bergambacht en wijkcentrum ‘t Huis van Noord in Schoonhoven.

Scherp werd het debat toen Jan Dekker aan Ad Struijs (PK) vroeg hoe vaak jongeren genoemd worden in het PK- verkiezingsprogramma. Volgens Jan Dekker was dat slechts 1 keer tegenover 20 keer in het programma van CDA en CU. Dekker concludeerde dat voor PK natuur en dierenwelzijn belangrijker zijn dan mensen. Het CDA wil ruimer omgaan met de huidige openingstijden bij feesten. Ad Struijs benadrukt dat zijn partij staat voor betaalbare huisvesting, sociale koopwoningen, goed internet, horecatijden aanpassen, beter openbaar vervoer in de nacht (uitgaan) en activiteiten op zondag om de jeugd in de gemeente te houden. “Praat niet alleen over de jeugd, maar vooral mét de jeugd.” De venijnige opmerking van Jan Dekker dat Ad Struijs uit zijn verkiezingsprogram citeert is grote onzin. De jeugd komt in ons glossy programma bij alle thema’s terug. Blijkbaar was Jan Dekker van slag omdat Ad Struijs mocht starten bij dit debat. Dat had hij verkeerd ingeschat. Tijdens dat debat moest hij Ad Struijs een aantal malen gelijk geven.

Ton van Dorp (CU) vindt dat de jeugd zelf moet kiezen om hier te wonen, daarom moet de gemeente hen faciliteren in goed en beter openbaar vervoer, snel internet, startersleningen en banen. Goede scholen, schoolpleinen die ook buiten de schooltijden te gebruiken zijn. Invoeren van een Jeugdlintje, en een Jeugdgemeenteraad. De CU is voor een gezonde sportieve jeugd en tegen drankmisbruik met beperkte openingstijden van de horeca.

Een lid uit de Klankbordgroep Jongeren Krimpenerwaard liet ook zijn stem horen. Hij pleitte voor het behoud van de jeugd in onze gemeente. “Jongeren willen best in de gemeente Krimpenerwaard blijven wonen, maar verruim de uitgaanstijden en het evenementenbeleid want om 00:00 uur begint het feestje pas. Verbeter het slechte internet en de infrastructuur en openbaar vervoer in onze gemeente.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.