Saskia van Rooy, dierenarts, zwaar mishandeld en daders lopen vrij rond!

Pro Krimpenerwaard heeft over deze zeer ernstige zaak  vragen gesteld aan de burgemeester in de commissie van morgenavond. Namen van daders en ooggetuigen zijn bij ons bekend.

Saskia van Rooy, dierenarts, is afgelopen vrijdag 1 september 2017 door 4 slachters van het islamitische slachthuis Van Kooten BV in Montfoort op de openbare weg zeer zwaar mishandeld c.q. afgeslacht en bijna vermoord.

De hoofddader was een Nederlander, waarschijnlijk de eigenaar of een bedrijfsleider/leidinggegevende van het slachthuis, waarschijnlijk zelf ook slachter. Daarnaast waren er 3 andere Marokkaanse daders die – gelet op hun witte slachtersschorten met bloedspetters – waarschijnlijk slachters waren. De ooggetuigen hebben nog meer gezien dan Saskia, omdat de Nederlander (en daarna een boom van een Marokkaan, 2 m hoog, 130 kg zwaar, “de beul”) haar in een nekklem beet had, haar nek probeerde te breken, haar hoofd naar achteren duwde en trok, haar probeerde te wurgen en haar vanaf de openbare weg naar (over een afstand van circa 80 m) en binnen het slachthuis sleurde. Terwijl dit gebeurde schopten en sloegen drie Marokkaanse slachters op haar in volgens ooggetuigen. De Nederlandse beul sleurde Saskia in een nekklem doelbewust achter een heg op de openbare weg, buiten het bereik van de camera’s die het slachthuis heeft hangen.

Ze probeerden steeds met grof geweld haar camera uit haar handen te trekken en stelden alles in het werk om haar beelden te bemachtigen, omdat zij dachten dat zij misstanden bij hun slachterij had gefilmd. Volgens twee kroongetuigen hebben vele automobilisten de zware mishandeling gezien, welke automobilisten slechts toekeken, hun auto op slot deden en niet te hulp schoten. Daarnaast hebben ook vele ooggetuigen op het parkeerterrein van supermarkt Emte de zware mishandeling gezien, maar ook zij schoten niet te hulp. Zeer teleurstellend.Saskia werd dus op de eerste dag van het Offerfeest voor een groot publiek letterlijk als een offerlam naar het slachtaltaar gesleept met de bedoeling haar aldaar onverdoofd te slachten, zoals de vele weerloze schapen die dag aldaar – zonder controle door de NVWA – ook hebben meegemaakt en helaas niet meer kunnen navertellen. Het is een godswonder, ook volgens de ooggetuigen die het van dichtbij zagen, dat Saskia deze zware mishandeling overleefd heeft. De reden dat Saskia – zo blijkt achteraf – kennelijk uit het slachthuis heeft kunnen vluchten, was omdat de Nederlandse mishandelaar door het raam van de deur op de slachterij een ooggetuige op het slachthuis zag afkomen die Saskia uit het slachthuis wilde gaan redden, waardoor de Nederlandse mishandelaar haar losliet en naar buiten op de ooggetuige afstormde. Volgens de ooggetuige bedreigde de Nederlandse mishandelaar vervolgens hem fors en gaf hij met zijn borst een aantal heftige pijnlijke stoten tegen de borst van de ooggetuige. De beul-Marokkaan zag binnen dat de camera vernield was en dat het geheugenkaartje eruit hing, dat voor hem een reden was de greep even te verslappen waardoor Saskia weer haar camera uit zijn handen kon trekken, de deur open kon gooien en naar buiten kon vluchten. Terwijl zij naar buiten probeerde te vluchten schopte een van de Marokkaanse mishandelaren haar nog tegen haar kont/stuitje, waaraan zij veel pijn heeft en vele blauwe plekken heeft overgehouden.

Saskia was naar de slachterij Van Kooten BV in Montfoort gereden omdat het die dag Offerdag was en het een islamitisch slachthuis betreft. Zij heeft afgelopen jaren jarenlang ILLEGALE rituele onverdoofde slachtingen van schapen bij een veehandelaar in Stolwijk gezien, maar moest toen “onder de radar” blijven omdat zij toen bezig was met haar strafrechtelijk onderzoek naar de zwanendrifters met wie deze veehandelaar goed bevriend is. Zij heeft toen 4 anonieme meldingen bij de NVWA van illegale rituele slachtingen bij deze veehandelaar gedaan, maar daarmee is toen niets gedaan. Pro Krimpenerwaard heeft die zaak toen met de voormalige burgemeester Bruinsma besproken. Ook is deze zaak door ons in de commissie/raad aan de orde gesteld. Uiteindelijk is er niets mee gedaan! Vorig jaar koos deze Stolwijkse veehandelaar eieren voor zijn geld en durfde kennelijk niet meer op zijn boerderij illegaal ritueel schapen door Marokkanen te laten slachten, omdat hij bang was dat Saskia dit nu wel zou gaan filmen. In plaats daarvan liet hij de schapen elders ritueel slachten en liet vervolgens een vrachtwagen aanrukken, die op zijn erf in Stolwijk circa 1000 karkassen (onverdoofd geslachte schapen) aan circa 500 Marokkanen verkocht. Saskia heeft hiervan beelden gemaakt. De Marokkanen waren zeer vriendelijk die van het erf vertrokken, zij lieten uit eigen beweging de schapenkarkassen in hun kofferbakken aan Saskia zien die zij mocht filmen. Deze beelden heeft Saskia nog niet gepubliceerd, maar zal dat waarschijnlijk binnenkort alsnog gaan doen zodat mensen een idee krijgen hoe dit eraan toe gaat. Zij belde toen de Politie Krimpenerwaard en NVWA. De politie kwam, was kort ter plaatse en zei dat alles in orde was (niet gehinderd door enige kennis van zaken!). Iemand anders deed daarna melding van de verkoop van circa 1000 ritueel geslachte schapen-karkassen bij de FIOD. Dit heeft er kennelijk voor gezorgd dat dit jaar voor het eerst – sinds 10 jaar dat zij hier woont – geen illegale slachtingen en/of verkoop van schapen meer op de eerste dag van het Offerfeest op de aan haar bekende erven van de Stolwijkse veehandelaar hebben plaats gevonden (het was dus kennelijk helemaal niet in orde wat er op het erf van de Stolwijkse veehandelaar gebeurde!), omdat zij afgelopen vrijdag geen bedrijvigheid op zijn aan haar bekende percelen zag. Dit wil overigens niet zeggen dat de activiteiten mogelijk naar een andere geheime locatie in de gemeente Krimpenerwaard waren verplaatst, die zij niet kent.

Saskia besloot daarom afgelopen vrijdag naar het islamitisch slachthuis Van Kooten BV in Montfoort te gaan rijden om daar vanaf de openbare weg mogelijke misstanden op te sporen en te filmen. Zij reed naar Montfoort en parkeerde op het parkeerterrein van supermarkt Emte haar auto, dat pal tegenover het slachthuis ligt. Toen zij kwam aanrijden zag zij al vele vrachtwagens met schapen naar het slachthuis rijden en zag zij vele Marokkanen buiten staan wachten. Saskia sprak twee Marokkaanse mannen op de openbare weg aan, en vroeg vriendelijk of zij een ritueel geslacht schaap bij het slachthuis hadden besteld en kwamen ophalen. Een van de twee mannen was erg vriendelijk en vertelde haar dat dit klopte. Saskia had een heel leuk en vriendelijk gesprek met deze man, staande op de openbare weg voor het slachthuis. Hij legde alles uit en wees haar de vrachtwagens aan die de schapen kwamen afleveren. Zij zagen een heftruck bij het slachthuis die een grote partij vers bebloede schapenhuiden in een mega container gooide, die al helemaal tot aan de nok toe met schapenhuiden was gevuld. Op een gegeven moment zagen zij dat een vrachtwagenchauffeur bij het slachthuis iets naar voren reed, dat de man naar Saskia keek, dat hij zijn beide handen buiten het raam stak en dat hij met zijn smartphone haar filmde/fotografeerde. Daarna reed de man weer naar achteren, uit het zicht. Even later deed dezelfde vrachtwagenchauffeur ineens het hek van het slachthuis open en liep op een dreigende wijze naar haar toe. Hij zei dat zij moest ophouden met filmen en dat zij zich op hun erf bevond. Saskia zei vriendelijk dat zij op de openbare weg stond en daar dus mocht filmen. Hij zei dat hij haar kende, dat zij een “milieuactiviste” was die heel Nederland had weten plat te leggen, hij zei dat zij kennelijk nu bij het slachthuis “de zaken aan het verkloten was” en dat hij wilde dat zij ophield met filmen en weg ging. Hij zei dat hij wel even met Van Kooten (eigenaar van het slachthuis) ging overleggen. Hij liep op hoge poten naar het slachthuis en bleef enige tijd weg. Nader onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat deze man de overbuurman van zwanendrifter Sjoerd Van der Stok in Benschop is, die op grond van Saskia’s filmmateriaal vorig jaar strafrechtelijk is veroordeeld voor het illegaal vangen, mishandelen en verhandelen van wilde zwanen. Hij wist dus kennelijk ook dat zij een wettelijk verbod op het zwanendriften had weten te bewerkstelligen, waarmee zij volgens hem “heel Nederland had weten plat te leggen”. Hij wilde dus niet dat zij nu mogelijke misstanden bij het slachthuis zou filmen waarmee zij “het voor het slachthuis zou verkloten”. Hij zei dat hij naar Van Kooten (eigenaar slachthuis) zou gaan om te gaan overleggen om haar daar weg te krijgen. Hij heeft kennelijk Van Kooten en zijn medewerkers tegen haar opgezet/opgeruid en aangezet om haar te mishandelen, van het terrein af te slaan en camera af te pakken. Kort daarna vond de poging tot doodslag c.q. zware mishandeling op de openbare weg plaats door een Nederlandse man (mogelijk de eigenaar en/of bedrijfsleider/leidinggevende van het slachthuis) en 3 Marokkaanse slachters. Saskia had de hele mishandeling gefilmd, maar de daders sloegen haar camera kapot en de geheugenkaart hing er daardoor half uit. De hele film waarop de mishandeling is vast gelegd is helaas onklaar gemaakt en weg als bewijs.

Saskia heeft in de media inmiddels gelezen dat de politie Midden-Nederland kennelijk onware verklaringen over haar zware mishandeling naar buiten heeft gebracht, waarbij de politie valselijk deed voorkomen alsof er een “vechtpartij” was waaraan zij zou hebben deelgenomen. Vele ooggetuigen hebben gezien dat hetgeen de politie in het AD en andere artikelen hierover meende te moeten verklaren bezijden de waarheid is en dat de politie tot op heden ernstig in gebreke is gebleven. Saskia heeft niemand met een vinger aangeraakt en is door de Nederlandse man/slachter op de openbare weg aangevallen, in een nekklem gezet, gewurgd en naar en binnen het slachthuis gesleurd. Hij wilde niet dat zij vanaf de openbare weg de handelingen bij de slachterij filmde en vreesde kennelijk dat zij mogelijk dingen had gefilmd die het daglicht niet konden verdragen, waardoor hij en zijn drie slachters alles in het werk stelden om haar af te slachten en haar camera van haar af te pakken. De “getuigen” c.q. werknemers c.q. klanten van het slachthuis zullen natuurlijk beweren dat zij hen zou hebben aangevallen, maar daarvan is geen sprake! Welke vrouw zou immers in haar eentje 4 beren van kerels c.q. slachters (met messen!) in haar eentje “aanvallen” en daarmee willen “vechten”??? De politie verklaarde in een van de persberichten dat zij geen steekwapens had aangetroffen. Hoewel er tenminste 5 politiewagens bij het slachthuis waren gekomen (die pas na ruim een kwartier ter plaatse kwamen, waarbij volgens diverse ooggetuigen 112 aanvankelijk niet in beweging was te krijgen!) en het zwart zag van de agenten, weigerde de politie de verdachten meteen te zoeken, op te sporen, aan te houden, te fouilleren, op het bezit van steekwapens te controleren en mee te nemen, welke daders Saskia en vele ooggetuigen ter plaatse konden aanwijzen! Feit is dat Saskia tijdens de mishandeling in haar linkerhand een hele diepe snee/steekwond van 5 cm lengte en 3 cm diep tussen haar wijsvinger en middelvinger heeft opgelopen en een 2e diepe snede van 3 cm en 1,5 cm diep in haar middelvinger heeft. Die snedes zijn daar niet vanzelf gekomen. Uit haar ervaring als dierenarts (zij heeft tijdens haar studie wekenlang in vele slachthuizen verplicht stage gelopen, waaronder ook vele rituele slachthuizen) weet zij dat slachters messen en ook haakjes/haken (waarmee ze ingewanden uit de karkassen trekken en ophangen) in hun kleding dragen, waarmee zij dus mogelijk gestoken kan zijn. Volgens de chirurg Van Doorn van het ziekenhuis Woerden had Saskia vreselijk veel geluk gehad, omdat de snedes op een haartje na de pezen en zenuwen van haar hand hadden doorgesneden waardoor zij blijvend invalide aan haar linkerhand zou zijn geweest! De politie zei tegen Saskia dat zij de camerabeelden van de slachterij had gevorderd, maar die heeft zij niet meteen zelf ter plaatse opgevraagd en meegenomen! Het slachthuis heeft dus alle tijd gehad om eventuele beelden weg te maken en/of te manipuleren. Zij vroeg zaterdagmorgen de politie Woerden om ook camerabeelden van de supermarkt Emte op te vragen, waaraan zijzelf kennelijk niet eens gedacht had. Toen zij zaterdagmiddag daarna op bureau kwam, zei de agent dat de Emte slechts beelden van de hoofdingang had en niet van het slachthuis. Dat is naar de mening van Saskia geen reden om deze Emte-beelden niet alsnog op te vragen, omdat op deze beelden mogelijke ooggetuigen staan die verhoord zouden kunnen gaan worden. Vanaf het parkeerterrein van de supermarkt was immers de mishandeling bij het slachthuis prima te zien.

De politie eiste dat Saskia de plaats delict zou verlaten. Zij had de keus om achter hen aan te rijden dan wel om met hen mee te rijden naar het ziekenhuis. Saskia zei dat zij daar niet weg wilde gaan omdat zij wilde dat de politie meteen de daders op heterdaad zou zoeken en aanhouden, waarbij zij en de andere ooggetuigen de daders konden aanwijzen die zich nog in het slachthuis bevonden. De politie wilde de daders niet zoeken en aanhouden en eiste dat zij achter hen aan daar weg reed. Toen zij eenmaal bij het ziekenhuis waren aangekomen moest Saskia nota bene aan de politie smeken om foto’s van de diepe snedes in haar hand te maken, omdat zij anders bang was dat er helemaal niets in hun dossier kwam. Een agent heeft met zijn smartphone toen 2 foto’s gemaakt. Saskia vroeg daar waarom ze de daders niet hadden aangehouden. De agenten zeiden dat “ze even binnenin het slachthuis hadden gekeken, dat ze daar honderd slachters hadden zien staan die volgens hen allemaal op elkaar leken en dat ze het geen doen vonden om daaruit de mogelijke daders te zoeken/vinden”. Terwijl de 4 daders zich dus in het slachthuis bevonden, weigerde de politie met 5 wagens de daders op te sporen en aan te houden. En weigerde de politie kennelijk ook om meteen de recherche naar binnen te sturen volgens de tweet van fotograaf Koen Laureij. https://twitter.com/KoenLaureij/status/903610740921262082

Zij heeft inmiddels ter attentie van Kamerleden Dion Graus, Marianne Thieme, Esther Ouwehand en statenleden Carla Van Viegen, Huri Sahin en Hiltje Keller vanmorgen verslag gedaan en gevraagd zich ervoor in te zetten dat de politie Midden-Nederland alsnog z.s.m. haar opsporingswerk deugdelijk gaat doen en de daders opspoort en aanhoudt. Maar ook dat dat de politie zich nu wel eens alle moeite getroost om de vele ooggetuigen (waarvan zij er maar 3 heeft gesproken) die zich op de openbare weg (Julianalaan) en op het parkeerterrein van supermarkt Emte bevonden actief op te sporen, op te roepen, te verhoren en de verklaringen deugdelijk te laten vastleggen. Tot nu toe zijn de 3 zware mishandelingen die zij door de zwanendrifters en de mishandeling die door de zwanenjager heeft moeten ondergaan op niets uit gelopen en heeft het OM inmiddels al 2 zaken geseponeerd. En wel voornamelijk omdat de politie geen deugdelijk onderzoek had gedaan en had nagelaten getuigen op te sporen, te horen en hun verklaringen deugdelijk vast te leggen. Saskia heeft vrijwel direct een reactie van Kamerlid Dion Graus vanmorgen ontvangen dat hij deze kwestie meteen gaat aanpakken, waarvoor zij hem dankbaar is.

Saskia heeft tegen de daders op zaterdag 2 september jl.aangifte gedaan voor poging tot doodslag, zware mishandeling, openlijke geweldpleging, wederrechtelijke vrijheidsberoving, aanranding, bedreiging, poging tot diefstal met geweld en vernieling.

Saskia is letterlijk ziek van de pijn, verwondingen en zeer traumatische ervaringen. Zij heeft naast de forse verwondingen aan haar linkerhand, een zeer pijnlijke nek/hals en een continue barstende hoofdpijn. In het ziekenhuis werden wurgstriemen, schrammen en kneuzingen in haar nek, aan de achterzijde van haar schouders en rug ontdekt waarvan foto’s zijn gemaakt. De chirurg heeft de diepe wonden met een aantal hechtingen gesloten, dat zeer pijnlijk was. Daags na de mishandeling  moest Saskia wederom naar het ziekenhuis, omdat haar linkerhand bleef opzwellen en zeer pijnlijk was en de vreselijke hoofdpijn steeds erger werd (en nog steeds erg is). Volgens de arts had zij een hersenschudding opgelopen. De arts ontdekte ook een bonte verzameling aan haematomen (blauwe plekken) op mijn gehele lichaam en heeft die in een medisch verslag vast gelegd. Saskia had ook een vreemde jeukende huiduitslag over haar hele lichaam na de mishandeling gekregen, dat volgens de arts waarschijnlijk een allergische reactie van de wonden met slachtafval van de mishandelaars/slachters was.

Deze mishandeling is inmiddels de vijfde (!!!) zware mishandeling in 3 jaar tijd die Saskia heeft moeten ondergaan. Dit is kennelijk de tol die zij betaalt voor het opsporen en op camera vast leggen van strafbare feiten en misstanden met dieren teneinde de daders strafrechtelijk te kunnen laten veroordelen; opsporingswerk dat de politie, NVWA en toezichthouders van de provincie al jarenlang verzaken te doen.

En dat nog los van de voortdurende bedreigingen, scheldpartijen, klem rijden en intimidatie bij haar huis door sympathisanten van zwanendrifters, jagers, boeren, zelfs een gemeenteambtenaar en zwanenhaters, die al jarenlang aan de lopende band tot op heden doorgaan. Nog maar kort geleden is haar huis en auto opnieuw bekogeld, dit keer met kippeneieren. Vorig jaar werden haar huis en auto met zwaneneieren (met embryo’s) bekogeld en werden op de oprit levende zwanenembryo’s te pletter gegooid, dat nog maar een kleine greep uit de intimidaties aan haar adres is. En bij deze opsomming kunnen mogelijk straks ook slachters en Marokkanen aansluiten vreest zij, dit terwijl zij eigenlijk het altijd zeer goed met Marokkanen kan vinden (en het ook voor hen opneemt!) en daarom ook zeer teleurgesteld is dat drie Marokkanen – naast een zeer gevaarlijke agressieve Nederlander – haar hebben mishandeld. En al deze terreur weerhoudt haar desondanks niet om door te gaan om strafbare feiten en misstanden – namens de door haar opgerichte Stichting Dierenradar – op te sporen en op camera vast te leggen, teneinde de daders strafrechtelijk te kunnen laten vervolgen en een einde aan de misstanden te maken.

Mocht u Saskia’s activiteiten willen ondersteunen om misstanden met dieren op te sporen en tegen te gaan, waartoe ook zeer kostbare juridische procedures behoren die zij met haar Stichting Dierenradar tegen besluiten van overheden aanspant die dieren benadelen (zoals het procederen tegen ontheffingen om zwanen af te schieten, ontheffingen om duizenden ganzen te vergassen en ontheffingen waardoor tientallen jagers met hun auto’s in de gehele Krimpenerwaard op fietspaden mogen rijden), dan is een financiele bijdrage op het rekeningnummer NL67 INGB 0007 4040 85 van Stichting Dierenradar meer dan welkom! 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.