Maanden wachten op een uitkering!


Pro Krimpenerwaard wil in de commissie Ruimte van 14 februari 20017 een inhoudelijke reactie van de portefeuillehouder op de hierna weergegeven tekst en antwoord op de overige vragen van Pro Krimpenerwaard. Het is Pro Krimpenerwaard bekend dat deze vragen feitelijk thuishoren in de raadscommissie Sociale Zaken, maar de vergadering van 7 februari is geannuleerd wegens het ontbreken van onderwerpen. Gezien de ernst van deze zaak en het tijdspad vindt Pro Krimpenerwaard dat uitstel van beantwoording niet verantwoord is. Bovendien kunnen  wij u heel wat onderwerpen aanreiken om inhoudelijk te bespreken. Zoals de diverse vormen van armoede in de gemeente en de wijze van bestuur met als gevolg de toename van de gang naar de rechter door onze inwoners. Het Kontakt digitaal 5 februari 2017-02-04

Maanden wachten op een uitkering: ‘Stress groeit me boven het hoofd’

KRIMPEN A/D LEK • De stress groeit Richard Oldenhof boven het hoofd. Sinds september vorig jaar heeft de inwoner van Krimpen aan de Lek geen inkomen meer, maar krijgt hij ook geen bijstandsuitkering.

De voorgeschiedenis in een notendop: Richard Oldenhof startte in 2010, na het verliezen van zijn baan, een hondenschool, maar al gauw brak de crisis uit met alle gevolgen van dien. “Op het laatst kwam er 450 euro per maand binnen. Daar moesten we alles van betalen.”

Bijstand
De situatie was niet langer houdbaar, waardoor Richard in april vorig jaar hulp zocht bij de gemeente. “Ik deed een beroep op een regeling met betrekking tot bedrijfsbeëindiging. Hiervoor had de gemeente alle privé- en bedrijfsgegevens nodig. Die heb ik verstrekt, waarna ik een maand een uitkering kreeg. Ik had verwacht die bijdrage langere tijd te ontvangen, maar ik moest bijstand aanvragen.”

En daar ging het mis. “Bij het daaropvolgende gesprek kregen we te horen dat we nog meer gegevens moesten aanleveren. Vreemd, want ik had alles al verstrekt. Hoe dan ook, via een antwoordenvelop heb ik de gevraagde informatie opnieuw aangeleverd. De envelop lijkt echter ergens onderweg zoek geraakt. De bescheiden zijn nooit aangekomen, zeggen ze op het gemeentehuis. Het gevolg was dat mijn aanvraag werd stopt. Ik kon een bezwaarschrift indienen en via Humanitas kreeg ik te horen dat ik de procedure opnieuw moest beginnen.”

Richard en partner Joke, die beiden met gezondheidsproblemen kampen na een auto-ongeval, moesten het ondertussen zonder inkomen zien te redden. “Onze vaste lasten kunnen we allang niet meer betalen. Het is een wonder dat er nog geen deurwaarder op de stoep staat. Dankzij de Voedselbank hebben we tenminste nog te eten.”

Thema-uitzending
Richard deed zijn verhaal eerder tijdens de thema-uitzending over armoede, een gezamenlijke productie van RTV Krimpenerwaard en Het Kontakt die in december 2016 op de regionale zender te zien was (terug te zien via http://www.rtvkrimpenerwaard.com/web/nieuws/thema-uitzending-armoede-polder-rijkdom-zit-kleine-dingen/ ). Hij zei in de uitzending te hopen dat er eind januari een oplossing zou zijn. Het is inmiddels februari, maar Richard en Joke krijgen nog steeds geen uitkering.

“De gemeente beweert dat we inkomen ontvangen dan kunnen ontvangen uit een stichting voor hondenherplaatsing, waar ik een van de bestuursleden van ben”, wijst Richard op een verschil van mening. “Het is waar dat we enkele voormalige bedrijfsonderdelen -zoals dagopvang en groepstraining van honden- terug in de stichting hebben gestald, maar zowel ik als alle andere vrijwilligers van deze stichting ontvangen hier geen inkomen uit. De gemeente denkt dus van wel en spreekt van fraude. Een onderzoek hiernaar wacht ik met vertrouwen af. Ik heb niets te verbergen: alle inkomsten van de stichting zijn gekoppeld aan facturen. Naast dat ik geen uitkering krijg, moet ik echter twee eerder verkregen voorschotten terugbetalen. Hoe ik dat moet doen zeggen ze er niet bij, want mijn inkomen is ‘nul’.”

Zou het dan niet handiger zijn om de stichting op te heffen? “Dankzij de stichting kan ik nog een auto rijden”, zegt Richard. “Daarmee kan ik naar de onder andere naar de Voedselbank en de gemeente als ik weer eens gegevens moet komen brengen. Daarnaast haal ik veel vreugde uit de werkzaamheden voor de stichting. Ik heb spierreuma en dankzij de hondenbezigheden blijf ik nog een beetje in beweging.”

Richard is inmiddels ten einde raad. “Ik hoor van meer mensen bij de Voedselbank, dat het verkrijgen van een uitkering lang op zich laat wachten. Ook zou er nog wel eens iets zoek raken. De gemeente heeft een grote mond over armoedebeleid, maar ik zie er niets van. Ondertussen word ik bijgestaan door een advocate, die ik ken via de hondenschool. Er moet een oplossing komen, anders staan we binnenkort op straat.”

Richard tenslotte: “Ons advies aan iedereen die een uitkering moet aanvragen: schakel een deskundige in om je bij te staan. En kijk of je recht hebt op hulp via de Voedselbank.”

Reactie
De gemeente Krimpenerwaard laat in een reactie weten ‘niet te kunnen reageren op individuele situaties’.

In algemene zin merkt de woordvoerder het volgende op: “Na een verzoek om een uitkering krijgt de inwoner de aanvraagformulieren toegezonden en wordt hij of zij uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Hier is ook een jobhunter aanwezig, die direct onderzoekt of er een passende vacature is voor de deelnemers. Enkele dagen hierna wordt de aanvraag om bijstand in een persoonlijk intakegesprek met de aanvrager besproken. Vervolgens vindt een beoordeling van de volledigheid van de ingediende bewijsstukken plaats en wordt vastgesteld of men recht heeft op een uitkering. Bij toekenning wordt de uitkering verstrekt met terugwerkende kracht tot aan de meldingsdatum.”

Vervolgens: “Het niet tijdig of niet aanleveren van bewijsstukken, het niet verschijnen bij de informatiebijeenkomst dan wel het niet aanwezig zijn bij het intakegesprek zorgt voor een vertraging van de procedure. Het ‘zoek raken’ van stukken komt helaas incidenteel voor. Werkprocessen hieromtrent worden geëvalueerd en bijgesteld om dit te minimaliseren.”

Aanvullende vragen:

 

-Zijn er meer vergelijkbare dossiers in behandeling van de gemeente? Zo ja, hoeveel?

-Kan informatie worden verstrakt over de behandelingsduur van een uitkeringsaanvraag?

Wordt binnen die termijn alle aanvragen afgehandeld? Zo nee, in hoeveel gevallen niet? Wat is in die gevallen de afhandelingstermijn? Is dit acceptabel?

-Is het sociaal aanvaardbaar dat bijstandsaanvragers zolang op uitbetaling moeten wachten, er vanuit gaande dat zij verder geen inkomen hebben en de lasten wel doorlopen evenals de primaire kosten van levensonderhoud.

-Waarom maakt de gemeente geen gebruik van het verstrekken  van een voorschot in nijpende situaties zoals deze?

-Pro Krimpenerwaard wil ook over deze individuele situatie worden geïnformeerd. Als dat vertrouwelijk moet op grond van de WOB dan werken wij daaraan mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.