Deze participatiesamenleving levert de staat miljarden op!

De discussie over de participatiesamenleving heeft een valse start gemaakt. De participatiesamenleving vraagt om een ambitieuze overheid, die voor werkgelegenheid niet enkel naar de markt kijkt, maar zich realiseert dat bezuinigingen banen vernietigen. Wij vinden dat de last op arbeid verlaagd moet worden en daarvoor in de plaats de lasten op milieuvervuiling en energieverspilling moet worden verhoogd, zodat het scheppen van banen niet langer fiscaal wordt bestraft. Een overheid die vooroploopt bij het eerlijk delen van bestaande werkgelegenheid en die de mogelijkheden verruimt om deeltijdwerk, vrijwilligerswerk en tijdelijk werk te combineren met een gedeeltelijke uitkering, zodat maatschappelijk actief zijn niet langer wordt ontmoedigd. Een overheid die de burgers ondersteunt die met mantelzorg een waardevolle aanvulling leveren op wat er aan professionele zorg nodig is. Het debat over die ambitie moet hoognodig worden gevoerd. Maar als het kabinet er niet in slaagt de grote uitdagingen van deze tijd, de hoge werkloosheid, de toenemende ongelijkheid, de energieafhankelijkheid aan te pakken, dan kunnen ze beter stoppen en verkiezingen uitschrijven. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Reageer!