Miljoenenplan Buiten de Veerpoort

P1120792De VVD wethouder Peter Matheij moet in opdracht van de gemeenschappelijke commissievergadering d.d. 17 juni in overleg treden met de omwonenden over het plan Buiten de Veerpoort. Volgens de commissieleden waren de omwonenden onvoldoende hierbij betrokken. Het conflicterend punt was de verplaatsing en de forse uitbereiding (qua oppervlak en hoogte) van de snackbar. Naar de mening van Pro Krimpenerwaard, rekening houden met de opvatting van de provincie en Rijkswaterstaat in het verleden, wordt het bestemmingsplan niet aangepast en blijft de snackbar op de huidige locatie en in de huidige vorm. Daarmee wordt het minste geweld aangedaan aan het beschermd stadsgezicht. Bovendien bespaart dit de gemeenschap € 350.000,– . Dit bedrag is nodig om te zorgen voor watercompensatie voor het uitbreidingsvoorstel snackbar van de VVD wethouder.  Inzet gemeenschapsgeld voor een privézaak. Het valt Pro Krimpenerwaard op dat de openbare bijeenkomst met de omwonenden plaatsvond op het tijdstip dat de raadsleden aanwezig moesten zijn in de gemeente Nederlek. De agenda die avond was vanaf 18.00 uur tot 22.30 volgepland. Ons verzoek om de avond te verplaatsen werd genegeerd. Wij hebben een alternatief plan van de bewoners, onder leiding van Jeroen Patijn ontvangen.  Op de tekening valt af te lezen dat wordt voorgesteld de snackbar naar het water te verplaatsen (zie de pijl). Bovendien is ons gemeld dat de wethouder en de bewoners niet tot elkaar zijn gekomen, zodat het conflict blijft bestaan. Pro Krimpenerwaard is helder, Geen verspilling van geld en alleen de verrommeling van dit gebied aanpakken.  Steek het geld in het herstel van de avondopenstelling van het zwembad. Kosten € 15.000,– per jaar. In de verfraaiing van de Lopikerstraat (winkelstraat), het ophogen van 2 speelplekken in Schoonhoven Noord, zodat het regelmatig onderlopen van deze terreinen wordt voorkomen. Weet u voor dit geld alternatieven projecten, meldt die ons!