Nieuwe WMO is een bezuinigingsmaatregel

De kansen van een nieuwe WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) worden niet benut. Het wetsvoorstel blijkt niets anders te zijn dan een bezuinigingsmaatregel. Om de WMO op een goede manier te veranderen voor de mensen die ervan afhankelijk zijn, is juist eerst geld nodig. Daarom is Pro Krimpenerwaard tegen de nieuwe WMO. In de Eerste Kamer werd gisteren gedebatteerd over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De regering wil dat mensen met een beperking of psychosociale problemen zo veel mogelijk participeren en zelfredzaam zijn. Ze hebben daar wel hulp bij nodig en de verantwoordelijkheid daarvoor komt in de nieuwe wet bij de gemeenten te liggen. Pro Krimpenerwaard  wil een solidaire, humane samenleving die omziet naar wie kwetsbaar is, met een overheid die grond biedt onder de voeten voor iedereen die naar vermogen mee wil doen. Er is geld nodig om daar de eerste jaren ervaring mee op te doen. Maar positieve veranderingen worden vermorzeld door de enorme bezuiniging van 5 miljard op de zorg, waarvan 1,6 miljard op de WMO. De gemeente Krimpenerwaard zal dit beleid met minimale middelen moeten uitvoeren. Wij zullen ondanks alles onze prioriteit hieraan geven. Deze mensen zijn het waard en laten we niet in de steek!