Vragen van Pro Krimpenerwaard over dierenwelzijn, handhaving en politie

Links: zwanendrifter/vogelhandelaar/pluimveeslachter/jager Herman Van Elten en rechts de heer Koos Hoogendoorn ter plaatse van Dierenhandel Hoogendoorn. Bron: Reformatortisch Dagblad d.d. 17 september 2015

BURGEMEESTER MOET OP CONTROLES LEVERANCIERS EN AFNEMERS VAN DIERENHANDEL HOOGENDOORN te Stolwijk AANDRINGEN ALSOOK TOT EEN ONMIDDELLIJK JACHTVERBOD. Bij Dierenhandel Hoogendoorn in Stolwijk is op 22 december 2016 vogelgriep (H5) vast gesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen ruimde de NVWA circa 6.600 vogels, waaronder vele soorten eenden, zwanen, ganzen, kanaries, emu’s etc. Dit is niet alleen zeer triest voor de heer Koos Hoogendoorn en zijn familie, maar ook bijzonder triest voor alle prachtige vogels die zijn gedood. Zwanenbeschermster en klokkenluider Saskia Van Rooy richtte onlangs Stichting Dierenradar op, welke stichting strafbare feiten en misstanden met dieren opspoort, op camera vast legt en publiekelijk aankaart. Saskia heeft namens Stichting Dierenradar op 23 december 2016 een noodbrief geschreven aan Staatssecretaris Martijn Van Dam, zie brief: http://www.stophetzwanendriften.nl/pdf/2016-12-23%20Verzoek%20Stichting%20Dierenradar%20controles%20leveranciers%20en%20afnemers%20Hoogendoorn%20&%20verzoek%20instellen%20jachtverbod.pdf    – Pro Krimpenerwaard steunt Saskia in haar oproep aan de Staatssecretaris en wil dat de burgemeester deze oproep flink kracht bij zet.

Pro Krimpenerwaard en Stichting Dierenradar willen dat Van Dam controles laat uitvoeren bij de leveranciers (waaronder zwanendrifters) en afnemers van Dierenhandel Hoogendoorn te Stolwijk, waarbij op 22 december 2016 circa 6.600 vogels zijn geruimd i.v.m. de vogelgriep-uitbraak. Saskia’s videobeelden tonen aan dat de zwanendrifters Oostveen jarenlang illegaal wilde knobbelzwanen aan Dierenhandel Hoogendoorn leverden, waarvan een groot deel mishandeld was die hij vervolgens verhandelde. Blijkens een eerder artikel uit het Reformatorisch Dagblad blijkt dat zwanendrifter/vogelhandelaar/pluimveeslachter/jager Herman Van Elten kennelijk hofleverancier van Dierenhandel Hoogendoorn was/is voor (wilde) watervogels.

Verder wil Stichting Dierenradar dat Martijn Van Dam per direct een verbod op het jagen van watervogels instelt alsook een verbod op alle jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord kunnen worden en dat ten minste in de gehele provincie Zuid Holland. Uit Saskia’s videobeelden alsook uit verklaringen van andere ooggetuigen blijkt dat jagers van de Wild Beheer Combinatie Stolwijk nog op zaterdag 17 december naast en achter het erf van Dierenhandel Hoogendoorn op watervogels (waaronder knobbelzwanen) en hazen aan het schieten waren, waarna ze op weilanden rondom twee Stolwijkse pluimveebedrijven gingen jagen. De jagers zijn gewoon hun wagens o.a. op het erf van boer M. Verburg op de Benedenkerkseweg 139 in Stolwijk te parkeren en vanuit deze locatie te voet en/of per boot en/of met een quad en/of per auto zich naar de nabijliggende weilanden verplaatsen om aldaar op knobbelzwanen en andere diersoorten te schieten, waarbij een aantal van deze jagers strafbare feiten pleegt (illegaal breken van nekwervels van knobbelzwanen en/of ganzen, het achterlaten van zwaar gewonde knobbelzwanen en ganzen waarvan röntgenfoto’s bewijzen dat die met hagel zijn doorzeefd, illegaal schieten van beschermde inheemse vogelsoorten waarvoor geen afschot-ontheffing is verleend etc). Het erf en weilanden van de heer M. Verburg (Benedenkerkseweg 139) zijn op steenworpafstand van Dierenhandel Hoogendoorn (Benedenkerkseweg 107) gelegen. De jagers smijten de door hen aangeschoten vogels in hun boten en varen vervolgens weer door naar een volgende locatie om aldaar uit te stappen, te schieten op alles wat los en vast zit, de geschoten dieren weer in de boten te smijten en weer verder varen. Per boot varen zij in rap tempo door een groot gebied van de gemeente Krimpenerwaard waarbij zij steeds in- en uitstappen, schieten en de geschoten dieren in de boten smijten, waarbij zij ook vaak de erven van vele boerenbedrijven betreden. Bovendien rijden zij met hun wagens (vol geladen met geschoten watervogels en andere diersoorten) op gesloten verklaarde wegen en fietspaden in de buitengebieden van de Krimpenerwaard, waarmee zij een groot gebied doorkruisen.

Alle voornoemde factoren leiden naar de mening van Pro Krimpenerwaard en Stichting Dierenradar tot een aanzienlijk c.q. onaanvaardbaar risico dat voornoemde jagers (en met hen een zeer groot aantal andere jagers, het gaat om honderden jagers) mogelijk het vogelgriep-virus hebben verspreid c.q. alsnog gaan verspreiden in de zeer waterrijke en vogelrijke Krimpenerwaard en omgeving. Temeer omdat van een aantal van deze jagers door Saskia op camera is vast gelegd dat zij gewoon zijn wet- en regelgeving aan hun laars te lappen, op welke jagers in de velden al jarenlang geen enkele controle is. De door Saskia op camera vast gelegde feiten van afgelopen jaren tonen immers aan dat door toezichthouders van de provincie Zuid Holland en door de politie geen enkele controle voorafgaand en tijdens het doden van knobbelzwanen en andere diersoorten in het veld plaats vindt en dat de politie Krimpenerwaard – die dat zelf meerdere malen op camera aan Saskia heeft toegegeven – hiervoor niet eens de benodigde kennis, ervaring, middelen (super zoom camera met 50x optische zoom en verrekijker), capaciteit en tijd heeft.

Pro Krimpenerwaard wil dan ook dat de burgemeester zich bij de NVWA hard maakt dat er zo spoedig mogelijk controles bij leveranciers (waaronder de zwanendrifters) en afnemers van Dierenhandel Hoogendoorn plaatsvinden op de aanwezigheid van vogelgriep van (wilde) vogels. Verder wil Pro Krimpenerwaard dat de burgemeester bij de Staatssecretaris op een onmiddellijk verbod op het jagen van watervogels in de provincie Zuid Holland en i.h.b. in de Krimpenerwaard aandringt alsmede op een verbod op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

Aanvullend tekstblokje: Pro Krimpenerwaard vraagt in ieder geval om actieve handhaving v d politie van het 10-km-zone-verbod op watervogels. Het merendeel van de politie weet niet dat er een jachtverbod is, laat staan in 10 km rondom Hoogendoorn. In de media was de afgelopen periode wel aandacht voor een jachtverbod in 3 km rondom Hoogendoorn (beschermingsgebied), maar mijn navraag bij de RVO leerde dat het verbod zelfs 10 km (toezichtsgebied) rondom Hoogendoorn is. Het is dus heel belangrijk dat deze info bij de politie Krimpenerwaard bekend is en dat hierop in de buitengebieden (met name voor en met zonsopgang als de politie nimmer in het veld is) t/m zaterdag 21`januari 2017 gecontroleerd wordt.

Pro Krimpenerwaard wil dat de burgemeester ervoor zorgt draagt dat de politie daarop intensief controleert en wel met name op dagen en tijdstippen waarop de jagers altijd actief zijn. Hiervoor is volgens Pro Krimpenerwaard het noodzakelijk dat de politie tevoren een gedegen scholing en training op het gebied van flora en fauna en de bijbehorende wet- en regelgeving krijgt en de juiste middelen (o.a. super zoom camera met 50 x digitale zoom) ter beschikking krijgt om strafbare feiten vanaf grote afstand op te kunnen sporen en vast te leggen.

De burgemeester, met in zijn portefeuille handhaving, politie en dierenwelzijn, wordt gevraagd hierop inhoudelijk te reageren in de commissievergadering van a.s. dinsdag 10 januari.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.