Verbeteren toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Nu eindelijk de Tweede Kamer het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft geratificeerd, is het goed om hier ook snel lokaal op te sturen. De toegankelijkheid voor een grote groep mensen met beperkingen in de gemeente Krimpenerwaard moet worden verbeterd. Pro Krimpenerwaard stelt zich het uitgangspunt dat gelijkwaardigheid van alle inwoners in de praktijk wordt gebracht door in het beleid de Standaard Regels van de Verenigde Naties toe te passen Hiermee krijgen alle mensen gelijke kansen. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door belangenorganisaties van mensen met een beperking actief te betrekken bij alle beleid dat gevolgen voor hen kan hebben: vanaf het begin tot en met de uitvoering en evaluatie. Pro Krimpenerwaard kan deze opvatting bij motie indienen, maar we hebben er voor gekozen om eerst aan de hand van schriftelijke vragen onze opvatting aan uw college voor te leggen.

Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Het verdrag heeft tot doel om het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Het bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een handicap met een nadere uitwerking van die rechten. Het verdrag omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht.

Bij personen met een handicap gedacht worden aan personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.