Opvang vluchtelingen in gemeente Krimpenerwaard

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 september dienden de PvdA, VGBK, D66, SGP, CDA, VVD en ChristenUnie gezamenlijk een motie in over de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente Krimpenerwaard. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Pro Krimpenerwaard steunde dus wel de strekking van de motie maar wilde die die niet ondertekenen. Wij willen over de rug van de vluchtelingen geen politiek bedrijven en vinden een motie een verkeerd instrument. Het vluchtelingenvraagstuk had als onderwerp op de agenda moeten worden geplaatst. Kernpunten van Pro Krimpenerwaard zijn: het vluchtelingen vraagstuk is een verantwoordelijkheid van alle inwoners; alle inwoners moeten hierin een stem hebben; in volle openheid de opvang communiceren. Wij hebben de volgende vragen: inzicht in de tijdsduur dat de vluchtelingen worden opgevangen; het kostenplaatje, de veiligheid; onderwijs; toekomstperspectief voor de vluchtelingen; betrekken van de plaatselijke middenstand; wijze van huisvesten; procedure en wanneer worden de vluchtelingen ontvangen. Burgemeester Bruinsma heeft toegezegd al die vragen snel te beantwoorden. Hij treedt op als de coördinator. Inmiddels heeft de gemeente een persbericht verspreid en wordt hierna weergegeven.

Huisvesten statushouders

Elke gemeente in Nederland krijgt van het Rijk een zogenoemde taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Voor gemeente Krimpenerwaard betekent dit dat wij in 2015 95 mensen moeten opvangen. Naast huisvesting regelt de gemeente ook inkomen, scholing, inburgering en maatschappelijke begeleiding. Het adequaat opvangen van deze 95 mensen verloopt voorspoedig.

Op dit moment zijn er circa 10.000 statushouders die versneld uit een asielzoekerscentra regulier gehuisvest moeten worden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft inmiddels een oproep aan alle gemeenten gedaan om hier zo spoedig mogelijk aan mee te werken.

Opvangen asielzoekers

Het college van gemeente Krimpenerwaard heeft eind september een oriënterend gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Na dit gesprek volgt vanuit het college heel snel een voorstel aan de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente Krimpenerwaard.

De motie was feitelijk overbodig! Goed dat het college zijn verantwoordelijkheid tijdig heeft genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.