Nieuwe Milieustraat

In de oordeelsvorming R&F van 27 februari 2024 is het onderwerp “Nieuwe Milieustraat” besproken. Door Pro Krimpenerwaard is met name de financiële kant van het voorstel aan de orde gesteld. In het raadsvoorstel wordt een krediet van € 4.92 miljoen gevraagd, exclusief het eerder beschikbare bedrag van € 380.000,– voor onderzoek en exclusief de grondkosten. Inmiddels is bekend dat voor de grondaankoop van 0,8 ha € 2,76 miljoen moet worden betaald. Dat ook de btw van 21 % is € 579.600,00 buiten het verhaal is gelaten.

Dan nog maar te zwijgen over de “opmerkelijke” grondzaken. Ook de resterende boekwaarde van de oude milieustraat van € 0,5 miljoen is niet in totale kosten opgenomen.

Het totale bedrag van € 9,1 miljoen staat in geen verhouding tot het aanvankelijke door uw college gepresenteerde bedrag van 2,5 miljoen voor de milieustraat.

Wethouder Pannekoek weigerde tot driemaal toe hierop te antwoorden. Nog erger waren zijn suggestieve opmerkingen richting ons raadslid waarbij hij zei te spreken namens college en zelfs de raad. Wij hebben hierover de volgende vragen gesteld.

  1. Heeft de wethouder zijn suggestieve opmerkingen richting het raadslid van Pro Krimpenerwaard, tijdens de commissievergadering van 27 februari 2024, ook namens het college uitgesproken? Uw college kan het beeldverslag hierop nakijken.
  2. Kan de burgemeester, als voorzitter van de raad, invoelen dat voor ons raadslid sprake kan zijn van een onveilige werkomgeving door het optreden van de wethouder en enkele raadsleden, waarbij de voorzitter van de commissie nalaat om in te grijpen?
  3. Kan het college onderschrijven dat de totale kosten voor de Nieuwe Milieustraat 9,1 miljoen bedragen? Zo niet, dan graag een toelichting.
  4. Kan worden toegelicht of de btw van € 579.600,00 al dan niet volledig voor rekening van de gemeente komt en dus al dan niet volledig als kostenpost meegenomen moet worden?
  5. Kan worden uitgelegd waarom de boekwaarde van de milieustraat en het in de oude staat terugbrengen van het terrein niet zijn meegenomen in de kosten?
  6. Zijn in het vergelijk met de huidige kosten van de diverse milieustraten de totale kosten van ten minste € 9,1 miljoen voor de Nieuwe Milieustraat meegenomen?
  7. Blijven de gevolgen van de milieustraat voor het vaste tarief van de afvalstoffenheffing, uitgaande van de totale kosten van € 9,1 miljoen, tussen de 3 en 4 euro per huishouden?
  8. Kan worden ingegaan op de “opmerkelijke” grondzaken, zoals eerder door Pro Krimpenerwaard is aangeleverd?
  9. Kan de beantwoording van deze vragen tijdig voor de raadsvergadering 19 maart worden toegezonden?

 

Ondertekening college:

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard

de secretaris,                                     de burgemeester,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.