Het zilvermuseum eist € 340.000,– structureel extra aan gemeentelijke subsidie anders dreigt sluiting

Zilvermuseum in Schoonhoven

Het Zilvermuseum eist € 340.000,– structureel extra aan gemeentelijke subsidie anders dreigt sluiting schrijft het bestuur.De structurele subsidie is nu € 56.000,– inclusief gratis huisvesting. Voor deze extreme verhoging wordt door het college geen deugdelijke dekking aangegeven. Voor een periode van 4 jaar is al een extra jaarlijkse subsidie onder voorwaarden verleend van € 150.000,–. Aan die voorwaarden zou volgens het college zijn voldaan. Dat wordt vastgesteld na lezing van het evaluatierapport over de periode 2021/2023, opgesteld door het Zilvermuseum. Onafhankelijk?

Dit onderwerp wordt 13 februari in de Beeldvormende commissie besproken. Natuurlijk mag u daar niet bij zijn. In de gemeente worden bijna alle vergaderingen zonder publiek gehouden. Dat is de nieuwe invulling van openbaar bestuur.

Het Zilvermuseum is door het college op 6 december 2023 in de gelegenheid gesteld om in de commissie te lobbyen voor een aanzienlijk hogere jaarlijkse bijdrage en daarvoor is een  beleidsplan uitgerold voor de periode 2025-2028. Vol bravoure wordt geschreven over het Nederlandse Zilvermuseum Schoonhoven ipv  een klein museum (slechts 2 zalen), een hoge entreeprijs van € 12,– en de zorgelijke situatie van dit museum, omdat zij een te grote broek aantrekken. Vergelijkingen met andere musea gaan mank. Verder valt het op dat alle nevenactiviteiten fors worden opgeplust om daarna als onderbouwing voor de extra subsidie te dienen.

Het financiële voorstel van het college is gebaseerd op het goedkoopste scenario van het Zilvermuseum. Het duurste scenario kost € 508.000,– per jaar. Dat vindt zelfs het college blijkbaar toch te gortig.

Dan het bezoekersaantal.

In 2022 was dat 18.000 bezoekers en dat is fors lager dan in 2019 (23.000 bezoekers). Het Zilvermuseum geeft aan dat voor 2023 het bezoekersaantal fors is opgelopen naar 27.500. Dat komt goed uit voor de subsidieaanvraag. Ook hier ontbreekt iedere onderbouwing.Ook is het opvallend dat de omzet in 2022 meer dan verdubbeld is t.o.v. 2021 maar dat een negatief resultaat kan worden bijgeschreven van € 218.000,–. Dat zou met een rechtszaak over corona te maken kunnen hebben. In 2023 wordt een klein positief saldo verwacht.

Wordt het geen tijd dat het Zilvermuseum de tering naar de nering zet en waarom is het museum amper actief in het werven van externe fondsen? Hoe hoog is het eigen vermogen van het museum?

Waarom moeten de inwoners nog entree betalen voor bezoek terwijl zij al financieel fors bijdragen aan de gemeentelijke subsidie.

Samenvattend

De gemeente heeft in de raadsvergadering van 6 februari 2024 unaniem een motie aangenomen om, i.v.m. de ernstige financiële situatie, een extra financiële bijdrage van de Rijksoverheid te vragen. Een rapportcijfer twee. Dat is wat de gemeente Krimpenerwaard krijgt voor haar financiën. Daarmee is de Krimpenerwaard in de Goudse regio de gemeente met de risicovolste financiële situatie. U heeft hierover kunnen lezen. Dan past de aanvraag van het Zilvermuseum niet in dit plaatje. Het college bekijkt nu of aan de raad bezuinigingsvoorstellen moeten worden gedaan en/of de OZB fors verhoogd moet worden om voor de komende jaren tot een sluitende begroting te komen. Op dit moment is er geen budget voor het extra herijken van het minimabeleid en staat de jeugdzorg onder zware druk Zomaar wat voorbeelden.Pro Krimpenerwaard is trots op het Zilvermuseum, maar wel serieus blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.