leerlingenvervoer/levensovertuiging

foto leerlingenvervoer 2017

Pro Krimpenerwaard heeft tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2023 een voorstel ingediend om de verordening leerlingenvervoer aan te passen. Wij vinden het ongepast dat de gemeenschap het leerlingenvervoer moet betalen als een ouder vindt dat er in de gemeente geen goede school is die aansluit bij de strenge geloofsopvatting van ouders.  Hierna volgt de toelichting.

Toelichting

In de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Krimpenerwaard 2023 komt de keuze voor een school naar eigen godsdienstovertuiging in aanmerking voor vergoeding van de reiskosten. Het college is van mening dat dit volgens de wet is, waarvan niet afgeweken mag worden.

Onlangs heeft de gemeente besloten om de vergoeding van huishoudelijke hulp – WMO – in strijd met de wet inkomensafhankelijk te maken, om zo gemeentelijke kosten te besparen. Hier is het gemeentebestuur niet consequent. Inmiddels is dit raadsbesluit teruggedraaid.

Om inzicht te krijgen in de kosten voor het “geloofs”vervoer heeft het college ons een overzicht verstrekt van de leerlingen die, naar onze opvatting, onterecht reiskostenvergoeding ontvangen. In de gemeente zijn diverse bijzondere scholen aanwezig, maar blijkbaar beantwoorden die niet aan de wens van een groep inwoners. Niet streng genoeg. Dat kan, maar dan moeten zij, naar onze opvatting, zelf de reiskosten betalen. Wees daar dan ook principieel in en schuif het niet af op de gemeenschap.

De besparing zal bij benadering structureel een € ¼ miljoen bedragen (de totale kosten van het leerlingenvervoer bedragen ruim: € 1.5 miljoen).

Het college heeft ons inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente tot 2028. Dan blijkt dat het negatieve saldo groeit in 2024, ondanks de extra OZB-verhoging in 2023, van 2,5 miljoen naar 10,5 miljoen in 2027. Krimpenerwaard heeft al eerder gewaarschuwd voor de rampzalige financiële positie van de gemeente. Verwezen wordt naar de jaarlijkse begrotingsvergaderingen. Ons voorstel om het leerlingenvervoer alleen te bestemmen voor kinderen met een beperking  lijkt ons meer op z’n plaats. Dan kan op deze kosten fors worden bespaard. Gezien de financiële positie van de gemeente is ook deze bezuiniging hard nodig.

Ons voorstel kreeg steun van Leefbaar Krimpenerwaard. Daarvoor dank. Ook de VVD stond sympathiek tegenover ons amendement. Pro Krimpenerwaard wil hiermee een signaal afgeven en hopen dat dit door de VNG wordt opgepakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.