Geen vergunning voor gasboring in Haastrecht

P1130694Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft besloten niet mee te werken aan een proefboring naar aardgas in Haastrecht. Er ligt nu een ontwerpweigering voor de verklaring van geen bedenkingen voor de benodigde omgevingsvergunning hiervoor ter inzage. Op 4 juli 2014 is er door Vermilion Oil & Gas Netherlands BV een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de toenmalige gemeente Vlist. De aanvraag ging om het inrichten van een mijnbouwlocatie voor een proefboring naar aardgas. De locatie betreft een weiland dat is gelegen ten westen van de Hoenkoopse Buurtweg 101 in Haastrecht (zie bijgaande situatietekening). Tijdens de behandeling van de aanvraag zijn er al door diverse instanties brieven ingediend waarin grote zorgen zijn geuit tegen het verlenen van de vergunning en hebben deze instanties het college van B&W en de gemeenteraad verzocht om de vergunning te weigeren. Door het college van de voormalige gemeente Vlist is op 25 november 2014 toch besloten om in principe medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunning. Omdat het een aanvraag betreft waarbij er sprake is van een zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure moet er ook door de gemeenteraad goedkeuring worden gegeven aan de aanvraag. Goedkeuring wordt gegeven door middel van het afgeven van een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlist is op 16 december 2014,na indiening van een initiatiefvoorstel van de VKGB, echter unaniem besloten de benodigde vvgb te weigeren, dus niet mee te werken aan de proefboring. Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard steunt dit besluit en heeft besloten de vergunning te weigeren. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat het college handelt overeenkomstig ons  verkiezingsprogramma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.