Bizar dat het college de raad geen inzicht geeft in bouwplannen maar de provincie wel

Op 25 januari heeft het college in een dossieroverleg over “Toekomstperspectief Krimpenerwaard” de politieke partijen bijgepraat. Dat ging met name over het gesprek van het college van burgemeester en wethouders met de gedeputeerden. Het college is groot voorstander van het bouwen in het groene buitengebied terwijl er binnen de rode contouren nog meer dan genoeg bouwlocaties zijn. Het college is zelfs niet in staat om bestaande bouwplannen uit te voeren. Het college weet dat het bouwen in het Groene Hart uiterst gevoelig ligt voor de raad en de provincie.

Pro Krimpenerwaard kwam daarna op facebook bij Anne Koning (lid bij Gedeputeerde staten van Zuid-Holland) de volgende passage tegen:

“Vrijdag ben ik in de Krimpenerwaard op toer geweest om heel veel inbreidingslocaties te bekijken. Kreeg er ook gelijk een voorstel voor bouwplan aan de rand van een dorp mee.”

Wij hebben hierover raadsvragen gesteld, omdat die plannen ons niet bekend zijn. Hierna volgen de vragen en reactie college.

1. Wij vragen het college om het aan Gedeputeerde Staten voorgestelde bouwplan om aan de rand van een dorp te bouwen ons toe te zenden.
Antwoord: Dat kunnen wij niet doen. Het betreft niet ons gemeentelijk plan en geen openbaar stuk. Het betreft een voorbeeldplan van de ontwikkelaar zonder dat wij hier een mening over hebben gevormd. Dit voorbeeldplan is in de lobbysfeer eerst met ons gedeeld, en vervolgens met gedeputeerde. Dit plan is bij ons niet officieel ingediend. Gemeente en provincie hebben contact over de wens van de gemeente om bij randen van kernen te bouwen. Het delen van het voorbeeldplan van de ontwikkelaar met gedeputeerde moet in dat licht bezien worden.
2. Is dat voorstel vooraf met de politieke partijen/raad besproken?
Antwoord: Nee.
3. Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie 1

Pro Krimpenerwaard vindt het schandalig dat de raad niet op de hoogte mag zijn van dergelijke plannen. In wiens opdracht werkt dit college? Het colege laat zich voor het karretje spannen van de projectontwikkelaars, de lobbyclub, om vanuit economisch motief hun zakken te te vullen. Of de gemeenteraad het daarmee eens is, interesseert het college blijkbaar niet.

Wij zullen alsnog deze bouwplannen op grond van artikel 69 van de Gemeentewet opvragen. Daarin staat dat het college de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen geeft, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. Dat is hier niet aan de orde. Het vullen van de zakken van projectontwikkelaars is nog steeds geen openbaar belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.