College heeft lak aan stikstofcrisis

Boeren in de Krimpenerwaard krijgen van het college, ondanks de stikstofcrisis, de ruimte om uit te breiden, als dat voor het voortbestaan van hun bedrijf noodzakelijk is. Dat schrijft het college in een raadinformatiebrief. Citaat uit die brief.

“Er wordt groot belang gehecht aan instandhouding en versterking van het agrarische karakter van het buitengebied. Het is een sector die gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot stikstof en mest bijzonder onder druk staat. Maar de agrarische sector is ook een (beeld)bepalende factor binnen de gemeente en voor de ruimtelijke kwaliteit. Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is om agrarische bedrijven (waar mogelijk) te faciliteren en te behouden. De veehouderij is een drager van het landschap en de cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten.
In de Krimpenerwaard is al sprake van een groot natuurlijk verloop van agrarische bedrijven. Dat brengt met zich mee dat ons beleid er op gericht is (indien en voor zover mogelijk) de bestaande agrarische bedrijven te behouden en de mogelijkheid te bieden te groeien, indien dit voor de continu├»teit van de bedrijfsvoering noodzakelijk is.”

Aanleiding voor de brief aan de raad is de situatie bij MooiMekkerland in Stolwijk. Dit bedrijf moest door een uitspraak van de Raad van State meer dan tweeduizend geiten weg doen, omdat hiervoor als gevolg van een geitenstop in Zuid-Holland geen vergunning was verleend. Dit in verband met een mogelijk verhoogd risico op longaandoeningen in de buurt van bedrijven met veel geiten.

Eigenaar Gerben Verhoef van MooiMekkerland wil het nu over een andere boeg gooien om zijn bedrijf te redden en heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor 807 melkschapen, 95 paarden en 55 zoogkoeien. Het college wil daaraan meewerken als aan de eisen voor een vergunning wordt voldaan. Bij de gemeente ligt ook nog een vergunningaanvraag van boer Jaap Schep uit Bergambacht, met ruim duizend runderen de grootste koeienboer van de Krimpenerwaard. Hij wil zijn bedrijf uitbreiden met nog eens 180 koeien.

Standpunt Pro Krimpenerwaard

Uitbreiding van dergelijke grote bedrijven heeft niets te maken met een agrarisch karakter van het buitengebied, maar leidt tot verdere agrarische industrialisatie. Grote veeschuren en dieren die nooit buiten komen hebben helemaal niets van doen met een agrarisch karakter. Is er iemand die dat nog kan geloven dat dit ook maar iets met cultuurhistorie of ecologische kwaliteiten te maken heeft? Het college hanteert argumenten om uitbreiding van agrarische bedrijven te faciliteren terwijl het juist argumenten zijn om dergelijke uitbreiding te verbieden.

Hoe lang moeten we nog accepteren dat uitbreiding van megabedrijven gefaciliteerd moet worden, terwijl we inmiddels al decennia weten dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit, het milieu, het landschap, de volksgezondheid en het welzijn van iedereen die geen eigenaar van een mega-agrarische fabriek is?

Dit is voor Pro Krimpenerwaard onaanvaardbaar. Wij gaan binnen de fractie kijken welke stappen we kunnen zetten om dit beleid te stoppen. Onlangs heeft de fractie een gesprek gehad met Water Natuurlijk, de grootste partij binnen het Waterschap. Vastgesteld is dat het oppervlaktewater in de Krimpenerwaard het slechtste is in Nederland en zelfs daarbuiten. Dat komt met name door de bedrijfsvoering van de boeren. Nu begrijpen wij ook dat onze vragen over deze onderwerpen niet meer door het college worden beantwoord.

Pro Krimpenerwaard wil over het stikstofbeleid in de commissie spreken en zal daarvoor een verzoek aan de agendacommissie doen. Ook zullen wij de Commissaris van de Koning schriftelijk verzoeken om bij het ambtsbezoek aan de gemeente, op 23 maart, hieraan aandacht te besteden. In afschrift gaat die brief naar de Statenleden en Gedeputeerde Staten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.