Nieuw gemeentehuis te klein, te duur en gaat ten koste van andere projecten

In de commissievergadering van 21 februari 2023 is het agendapunt “Voorlopig ontwerp en realisatiebudget nieuw gemeentehuis” besproken.  Pro Krimpenerwaard heeft de vergadering vooral gebruikt om politieke en technische vragen te stellen. Vaststaat dat het voorstel uitgaat van een budget van € 32,5 miljoen. Dat laat al een verhoging van ruim € 5 miljoen zien. Het viel Pro Krimpenerwaard op dat diverse partijen , zoals het CDA en SGP, er al vanuit gaan dat het nieuwe gemeentehuis nu al te krap bemeten is om alle ambtenaren te huisvesten. O.a. het CDA vindt het geen probleem  om per ruimte wat bureaus extra te plaatsen, terwijl voor een werkplek 8m2 nodig is. Als de coalitie nu al weet dat het gebouw te klein is dan is dat een extra argument te stoppen met deze plannen. Nota bene in een tijd van stijgende bouwkosten, lonen en rente.

Duidelijk werd ook de grove fout die de raadsleden hebben gemaakt door op de stoel van het college te gaan zitten. Zij zijn nu zelf onderdeel van de gemaakte fouten en het lijkt Pro Krimpenerwaard moeilijk om jezelf te controleren. Daarom heeft Pro Krimpenerwaard als enige partij er vanaf gezien om in de zogenaamde klankbordgroep zitting te nemen. Het is in de gemeente nog nooit vertoont dat het college rustig achterover kan leunen en dat raadsleden het plan, zonder enige objectieve bril, door dik en dun verdedigden.

Pro Krimpenerwaard stelt vast dat, met de visie van het college over de bezetting van de werkplekken, het gebouw te klein is. Dan moet de uitbreiding van de  organisatie met ten minste 60 ambtenaren en het medegebruik door ketenpartners nog ingevuld worden. Bij de aanbesteding en uitvoering van dergelijke projecten zijn er altijd financiële tegenvallers. In normale tijden is dat rond de 20% van de raming. In deze extreme tijd mag worden uitgegaan van tenminste 40%. Dan komen de kosten nieuw gemeentehuis uit tussen de € 40 en € 50 miljoen.

Met dit beleid kunnen de geplande bouwplannen voor de 10 scholen in de gemeente niet uitgevoerd worden. Ook het onderwijs is de dupe van het nieuwe gemeentehuis. Ook het reguliere gemeentewerk, waaronder woningbouw,  stagneert omdat 13 ambtenaren werken aan het project Nieuwe Gemeentehuis. Daarnaast is de OZB voor dit jaar al met 4,8% verhoogd en dat zal met dit beleid de komende jaren doorgaan. Dit komt bovenop de forse prijsstijgingen, waaronder de energielasten, voor de inwoners. Zij mogen dit onverantwoord beleid betalen. De meerjarenbegroting laat al een tekort van 4 miljoen zien. De provincie heeft een brandbrief aan de gemeente gestuurd met een oproep om de oplopende netto schuldquote te verlagen.

Alternatief voorstel van Pro Krimpenerwaard

Po Krimpenerwaard stelt een huisvestingsalternatief voor uitgaande van de flexibiliteit om thuis te werken. Volgens onderzoek zorgt dat voor meer productiviteit en een hogere kwaliteit in het geleverde werk. Dus minder werkplekken. Wij gaan uit van een gemeentekantoor in Stolwijk voor de inwoners. Dat kantoor moet aan de duurzaamheidseisen label C voldoen.

Daarnaast wordt ook het gemeentehuis Lekkerkerk duurzaam gemaakt om aan label C te voldoen. Vooral bedoeld voor o.a. het bestuur/raad/griffie/ICT. Dit voorstel is aanzienlijk goedkoper, minstens de helft van de kosten, en voldoet aan de duurzaamheidseisen. Wij hebben het college voorgesteld dit verder te onderzoeken. Dat gebeurt natuurlijk niet. De kantoren Bergambacht en Schoonhoven komen te vervallen en worden voor huisvesting aangewend. De gekozen locatie Nieuwbouw Gemeentehuis in Bergambacht is een gevoelige locatie en daaraan wordt, als het aan Pro Krimpenerwaard ligt, niet getornd.

In de gemeenteraad van 14 maart wordt het besluit genomen. U wordt uitgenodigd hierop te reageren.

info@prokrimpenerwaard.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.