De boeren moeten hun bedrijf aanpassen aan de forse waterpeilverhoging!

Het college heeft de gemeenteraad op 25 januari 2023 bijgepraat over het overleg op 24 januari  met het college van Gedeputeerde Staten over de toekomst van de gemeente Krimpenerwaard.

Het college maakte een aangeslagen indruk door het “besluit” van de provincie dat het waterpeil in het buitengebied met ten minste 20 tot 40 cm moet worden verhoogd. Door de vrij forse jaarlijkse bodemdaling komt de schadelijke stof CO2 vrij en is de veiligheid in het geding. Fors ingrijpen is noodzakelijk. Dat betekent dat het buitengebied drassiger wordt en minder geschikt is voor de boeren om hun bedrijf op de gebruikelijke wijze voort te zetten. Dit komt bovenop de maatregelen in het kader van o.a. stikstof, waterkwaliteit  en derogatie van de mest waarover het Kabinet een moeizaam besluit heeft genomen. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor waterbergingen voor zoetwater.

Het college heeft de raad meegedeeld dat de boeren in de Krimpenerwaard anders moeten boeren! Dit zal grote gevolgen hebben.

Uiteindelijk zullen de waterschappen het besluit nemen over de waterpeilverhoging, maar dit is wel een belangrijke aanwijzing  van de provincie. Daar kunnen de waterschappen niet omheen. In het gemeentelijk persbericht wordt hierover gezwegen.

Het grote doel van het college was om Gedeputeerde Staten over te halen in te stemmen met de bouw van 4000 woningen in het buitengebied. Van wethouder Boere mag 2% van het buitengebied worden bebouwd inclusief aanpassing van de infrastructuur en bedrijventerreinen. Gedeputeerde Staten hebben tot nog toe die plannen afgewezen, omdat het buitengebied als zeer belangrijk en beschermd gebied wordt gezien waarin andere belangen voor gaan zoals de natuur, bescherming van de weidevogels, het natuurinclusief boeren, recreatie ook voor de stedelijke gebieden

Het persbericht

Op 24 januari  hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard en het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland afgesproken om nog intensiever samen te werken aan een vitale Krimpenerwaard. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het dagelijks bestuur van de provincie in Schoonhoven uitgenodigd om aandacht te vragen voor de toekomst van de Krimpenerwaard. De aanleiding was de brief over de stikstofaanpak. Maar er zijn meer ontwikkelingen die de inwoners, bedrijven en agrariërs in de Krimpenerwaard raken.

Hoe houden we de Krimpenerwaard vitaal?

De dagelijkse besturen van gemeente en provincie hebben onder andere over de uitdagingen op het gebied van klimaat, bodemdaling en het perspectief voor de landbouw gesproken. Het college van B en W wil dit in breder perspectief zien. De centrale vraag is dan ook:  Hoe houden we de Krimpenerwaard vitaal? Daarvoor is ruimte voor de gemeente nodig om te ontwikkelen. Ruimte om woningen te bouwen zodat jongeren en ouderen hier kunnen blijven wonen en ruimte voor bedrijvigheid zodat er voldoende werkgelegenheid blijft.

Samenwerken is belangrijk

Ook de afgelopen jaren hebben de provincie en de gemeente al veel samengewerkt op het gebied van bereikbaarheid, het aanleggen van nieuwe natuur en de aanpak van het veenweidegebied voor bodem en klimaat. Provincie en gemeente vinden dat samenwerken aan deze thema’s heel belangrijk is om de Krimpenerwaard te versterken.

Toekomstperspectief

De gemeente werkt aan een toekomstperspectief en een ontwikkelagenda, waarin de genoemde vraagstukken in relatie met elkaar worden aangepakt. Dat is nodig voor een vitaal buitengebied en vitale kernen. De provincie werkt tegelijk aan een gebiedsplan voor het landelijk gebied. Gemeente en provincie hebben de afspraak gemaakt om intensiever samen op te trekken en zich te richten op kansen voor het ontwikkelen van de Krimpenerwaard. Vanuit de provincie komen verschillende bestuurders ook naar het gebied voor gesprekken met agrariërs en natuurorganisaties en het gesprek over wonen.

Reactie Pro Krimpenerwaard over de betrokkenheid van de raad

Het valt Pro Krimpenerwaard op dat het college voorafgaande aan het gesprek met het college van Gedeputeerde Staten slechts oppervlakkig met de raad heeft gesproken. Alle input vond het college nu niet nodig, dat komt later wel was hun opvatting. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat de raad door het college als bijwagen wordt gezien. Zij bepalen zelf wel wat goed is voor de gemeente Krimpenerwaard. Dat kan de gemeenteraad als belangrijkste orgaan niet accepteren. Inmiddels zijn er door het college vervolggesprekken met de raad gepland, maar wel in een verkeerde volgorde

Pro Krimpenerwaard is tegen het bouwen van woningen buiten de rode contouren. Er zijn meer dan genoeg locaties waar gebouwd kan worden. Tot nog toe zijn van de geplande woningen tot 2030 van de 3000 woningen er slechts 600 gebouwd. Veel bouwplannen komen niet tot uitvoering. Daarover moet het college zich druk maken lijkt ons.

Inmiddels kunnen we vaststellen dat er bijna geen sociale huur of koopwoningen zijn gebouwd en dat de duurdere woningen worden betrokken door mensen buiten de gemeente en dat wij van de provincie slechts mogen bouwen om het aantal inwoners op peil te houden; dus voor de eigen inwoners.

Op 7 februari, natuurlijk besloten, wordt verder over de toekomst van de gemeente gesproken met een vertegenwoordiging van de raad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.