Op gifbelt Bolderkade komen woningen

foto uitstroom olie van Bolderkade/bouwlocatie in de IJssel-8 december 2022

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 13 december 2022 besloten het bestemmingsplan voor de Bolderkade, Ouderkerk a/d IJssel zodanig te wijzigen dat er op de gifbelt woningbouw kan plaatsvinden. De partijen Pro Krimpenerwaard, PvdA-GroenLinks en Lokaal op 1 stemden tegen. Het college en de meerderheid van de raad zijn van oordeel dat het voormalige Avia-terrein/Bolderkade voldoende gesaneerd is om daarop woningen te bouwen.

Op het terrein lag (ligt er nog) zwaar chemisch afval (met o.a. PCB’s) uit de Rotterdamse haven en ziekenhuizen. Daarbovenop lagen resten olie uit de Avia-tanks die daar jarenlang stonden. Na herhaalde metingen werd steeds opnieuw een stukje extra gesaneerd. Tot wel driemaal toe. Dat er nog steeds olie uit de locatie in de IJssel stroomt is volgens de wethouder en ook de raad niet afkomstig van deze locatie, maar is het verontreiniging uit de IJssel zelf. Deze rivier is volgens de wethouder zwaar verontreinigd. Een verzoek van Pro Krimpenerwaard om dat te onderbouwen met een onderzoek werd weggewimpeld. Volgens de deskundigen was de sanering afdoende uitgevoerd. Voor een deel werden die deskundigen door de projectontwikkelaar betaald. Dus niet onafhankelijk.

In 2021 is een amendement ingediend en aangenomen om pas te bouwen als de uitstroom van olie in de IJssel is gestopt. Wij stellen vast aan de hand van de dagelijkse foto’s dat de olie uitstroom, door wethouder Boere olievlekking genoemd, structureel is. De raad gaat hieraan voorbij, het eigen amendement telt niet meer.

De milieudienst, betaald door de overheid, wilde geen verklaring afgeven dat de grond nu voor de woningbouw afdoende was gesaneerd. Dat is aan de politiek staat er in de stukken. Ook heeft Pro Krimpenerwaard bij herhaling en onderbouwd aangegeven dat er van de 50.000 m3 zwaar vervulde stort en nog 15.000 m3 ligt. De wethouder bestrijdt dat door aan te geven dat het Avia-terrein/Bolderkade kleiner is dan de zelling waarin de stort plaats vond. Er zou hooguit nog 6.000 m3 liggen en met een leeflaag is woningbouw verantwoord. Pro Krimpenerwaard heeft later aanvullende stukken aan de raadsvergadering laten toevoegen waaruit blijkt dat de wethouder onjuiste informatie verstrekt. De wethouder wil op de vragen van Pro Krimpenerwaard geen antwoord geven dan de verwijzing naar de adviezen van “deskundigen”. Zij vindt ook dat Pro Krimpenerwaard geen nieuwe technische vragen in de raad mag stellen. Wel antwoordt wethouder Boere dat de precieze getallen niet zijn te geven.

Pro Krimpenerwaard heeft onderbouwd aangegeven dat het een pijnlijke avond is, omdat van de gifbelten in Gouderak en Lekkerkerk, zo’n 40 jaar geleden, niets is geleerd. De volksgezondheid is van minder belang dan het economische motief. De coalitie had zich al verbonden aan het standpunt van het college om op deze giflocatie te bouwen. Alleen de SGP had een inhoudelijk verhaal.

Op advies van Pro Krimpenerwaard heeft het college de GGD betrokken bij dit bouwproces. Dat is in ieder geval winst.

Over de woningbouw kan worden gezegd dat er 42 appartementen worden gebouwd. 2 in de huursector en 40 in de koopsector. Een zeer kwalijk punt vindt Pro Krimpenerwaard dat de kopers op geen enkele manier worden beschermd tegen de gevolgen van de zwaar vervuilde locatie. De verantwoordelijkheid van gemeente en projectleider worden afgewenteld op de kopers. Op verzoek van Pro Krimpenerwaard om een garantiebudget hiervoor te maken werd afgewezen.

Op deze locatie wordt alleen in de dure woningbouwsector gebouwd. Dus de afspraak om 30% te bestemmen voor sociale huur of sociale koop wordt door het college terzijde geschoven. Dit is trouwens ook in strijd met het coalitieprogramma. Wethouder Boere (VVD) geeft aan dat het project al langer loopt en dat deze beleidsregel niet is in te passen.

Dan de verkeersonveiligheid op de Bolderkade. Er moet een onderzoek komen naar de gevaarlijke verkeerssituatie op de dijk, die in beheer is bij het Hoogheemraadschap. De veiligheid moet worden verbeterd. Het is nu al gevaarlijk en dat neemt toe door de toename van de verkeersbewegingen.

Pro Krimpenerwaard overweegt vervolgstappen te zetten in het belang van de inwoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.