Minachting van de volksvertegenwoordigers van Pro Krimpenerwaard

Jacob van Schaik en Bert Vriezen van Pro Krimpenerwaard namen deel aan de commissievergadering.

De minachting van de hardwerkende volksvertegenwoordigers van Pro Krimpenerwaard neemt ernstige vormen aan. Dat kwam tot een uitbarsting in de commissievergadering R&F van dinsdag 6 september. Er kwamen diverse bestemmingsplannen aan de orde. Het vervelende was dat portefeuillehouder, wethouder Boere (VVD) met toch een leuk salaris, afwezig was wegens vakantie. Onbegrijpelijk dat de wethouder haar vakantie niet plant tijdens het zomerreces van 2 maanden. Ook zal zij de raadsvergadering van 13 september niet bijwonen werd ons meegedeeld.

Bij de bespreking van de diverse bestemmingsplannen was er stevige kritiek van Pro Krimpenerwaard, maar ook van de PvdA/GroenLinks en de CU. De meest simpele technische vragen werden door de wel aanwezige twee wethouders, Pannekoek en Wassink, niet beantwoord. Zij gaven toe te weinig kennis van de ruimtelijke ordening te hebben. Zij hadden zich ook niet voorbereid op deze commissievergadering. Zij gaven aan niets met de gestelde vragen te doen en ook de ambtenaren gaven niet thuis. Bovendien was er heel wat aan te merken op de presentatie.

Voor de hele vergadering was er per partij 15 minuten spreektijd, inclusief debat. Dat is natuurlijk wel toereikend voor de coalitiepartijen, waar de wethouders regelmatig aanschuiven om vooraf de onderwerpen te bespreken. Dat geldt niet voor de oppositiepartijen.

Op simpele technische vragen van Pro Krimpenerwaard over de bestemmingsplannen werd geen of onvoldoende antwoord gegeven en bij herhaling moest de vraag worden herhaald Dat gaat ten koste van de spreektijd en na 2/3 van de vergadering was die spreektijd op. Dat is blijkbaar de tactiek om een kritische Pro Krimpenerwaard de mond te snoeren. De volksvertegenwoordigers van Pro Krimpenerwaard worden op deze wijze  belemmerd in hun werk. In de Gemeentewet is geregeld dat de wethouder het raadslid alle informatie geeft dat het raadslid voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Dat is hier niet het geval. Onze volksvertegenwoordigers werden daardoor gedwongen de vergadering te verlaten.

Een belangrijk punt was het (bewust) onjuist aangeven van het aantal gesloopte m2 t.b.v. van de “ruimte voor ruimte regeling” bij de vorige Raadsvergadering (door volledig onterecht 50% van het aantal gesloopte m2 verharding mee te nemen) en dan te verklaren dat het plan nagenoeg geheel voldoet aan de ruimte voor ruimte regels. Hierdoor wordt onzichtbaar gemaakt dat het plan voor het bouwen van een extra woning bij de verste verte niet voldoet aan de basiseis van 1000/m2 sloop. Het beleid is daarmee gebaseerd op willekeur. Er is geen ander vastgesteld toetsingskader.

Bovendien was het uitermate kwetsend dat een lid van de griffie zonder enige kennisgeving of waarschuwing gewoon keer op keer de microfoon uitzette van onze volksvertegenwoordiger. Zo ga je niet met elkaar om. Pro Krimpenerwaard verwacht dan ook op zijn minst excuses van de Griffie en de SGP voorzitter van de commissie.

Pro Krimpenerwaard overweegt een klacht in te dienen tegen wethouder Boere en de ambtenaren van RO wegens het (bewust) verstrekken van valse informatie en het niet achteraf corrigeren daarvan. Tevens wordt overwogen een klacht in te dienen tegen de medewerker van de griffie die in de laatste commissievergadering assisteerde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.