Onteigening boeren en de juridische kosten

Wethouder Jan Vente (CU)

Pro Krimpenerwaard heeft tijdens de raadsvergadering van 21/22 december 2021 een motie ingediend waarin wij hebben gepleit om de juridische kosten, voortvloeiende uit de onteigeningsprocedure, renteloos voor te schieten als daarom wordt gevraagd. Voor de argumenten wordt naar de motie verwezen die is bijgevoegd. motie-boeren renteloos voorschot – 21122021

De motie kreeg geen steun van de andere politieke partijen, na de reactie van de portefeuillehouder Jan Vente (CU). Zijn argumenten zijn terug te luisteren. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat zelfs de christelijke partijen die zogenaamd pal staan achter de boeren, helemaal niets voor deze groep heeft gedaan. Wel een briefje aan de regering om in de toekomst anders met de boeren om te gaan. Nietszeggend en beschamend. Pro Krimpenerwaard heeft kritiek op die boeren die het bedrijf runnen zonder zich te bekommeren om natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn. De andere kant is dat Pro Krimpenerwaard klaar staat om de boeren te steunen als dat nodig om zo de boeren te stimuleren samen te werken aan een echt mooi diervriendelijk Krimpenerwaard.

Vervolgens is een brief van een van de boeren ontvangen, die hij aan het college/wethouder Vente en de fractievoorzitters heeft gezonden. Dat was zijn Kerstboodschap met een dringende oproep om zijn gezin te helpen. Hij wordt de dupe van de grondonteigening, waarvoor de gemeente (lees de gemeenteraad) als eerste verantwoordelijk is). De normale rechtsgang komt in gevaar, omdat hij nu al een voorschot van € 20.000,– moet betalen aan voorschot op de advocaatkosten. Precies dat wilde Pro Krimpenerwaard in de motie voorkomen. Nu zal hij noodgedwongen voortijdig zijn bedrijf moeten beëindigen. Waar zijn nu de “christelijke” partijen? In de afgewezen motie van Pro Krimpenerwaard is voorgesteld dit te voorkomen. Deze partijen hebben er zelfs bij boeren op aangedrongen zeker geen contact op te nemen met Pro Krimpenerwaard.

Pro Krimpenerwaard heeft de hierna weergegeven raadsvragen aan het college/wethouder gesteld en aangedrongen met spoed in actie te komen.

Brief van fam. —(naam bij ons bekend)

Onderwerp: verzoek voorschot advocaatkosten

Geachte heer Vente,

Na het zien van de raadsvergadering van j.l. woensdag 22 december 2021 hebben wij begrepen dat de grondeigenaren in uitzonderlijke gevallen een beroep op de Gemeente kunnen doen om een voorschot te ontvangen in de advocaatkosten die gemaakt moeten worden in de onteigeningszaak die de gemeente tegen de grondeigenaren is begonnen.

Wij zouden graag in aanmerking komen voor een voorschot in onze advocaatkosten, daar wij deze kosten onmogelijk zelf kunnen voor financieren.

Daar u op 16 augustus eenzijdig de minnelijke onderhandelingen heeft stop gezet houden wij u volledig verantwoordelijk voor deze ontstane situatie.

In de raadsvergadering gaf u aan dat wij ons moeten melden bij de grondverwerver van de provincie.

Daar wij al sinds 22 april 2021 geen contact meer hebben met de provincie

(en de Gemeente ons onteigent en niet de provincie) lijkt het ons logisch dat wij ons tot u als eind verantwoordelijke wenden.

Graag zouden wij op zeer korte termijn uitsluitsel willen hebben omdat de eerste zitting al op 12 januari 2022 is en wij voor deze datum al beslist moeten hebben of wij de advocaat opdracht geven om in verweer te gaan of dat wij moeten overwegen ons bedrijf voortijdig en noodgedwongen moeten stoppen.

Daar wij de eerste nota van onze advocaat van 20.000 euro al hebben ontvangen en het echte proces nog moet beginnen wat zomaar 1 of 2 jaar kan duren,

zien wij geen andere uitweg meer om ons bedrijf te beëindigen.

Verder willen wij u verzoeken in de media en raadsvergaderingen te stoppen om te vermelden dat u met alle te onteigende grondeigenaren in gesprek ben terwijl u zelf op 16 augustus eenzijdig de onderhandelingen stop heeft gezet en wij al sinds 22 april 2022 geen contact meer met de provincie hebben.

Ondanks alles wensen wij u gezegende Kerstdagen en een gezond 2022!

Vragen van Pro Krimpenerwaard

  1. Er is volgens briefschrijver een rekening ontvangen betreffende een voorschot op de advocaatkosten van € 20.000,–. Gezien de urgentie moet de wethouder nog deze week contact opnemen met de briefschrijver. Is hij dat van plan?
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Gaat de wethouder deze zaak met de grootst mogelijke spoed echt oplossen, zodat de normale rechtsgang voor deze mensen kan worden gegarandeerd?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Gaat de wethouder deze mensen financieel helpen door deze kosten renteloos voor te financieren?
  6. Zo nee, waarom niet?
  7. In de raadsvergadering is door het CDA gevraagd om binnen enkele dagen contact op te nemen met boeren die nog in onteigeningsprocedure zitten. De wethouder heeft dat toegezegd. Is hij voornemens ons daarover te informeren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.